สาลิกาคาบข่าว Vol.261/62

230

บิ๊กตู่ส่งสัญญาณย้ายเมืองหลวงแก้ปัญหารถติด กระจายความเจริญสู่รอบนอก

เมื่อวันที่ 18 .. ที่อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี 2562 ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยกล่าวตอนหนึ่งว่าถนน 6 เลนของไทยถือว่าดีสุดในอาเซียน แต่ต้องพัฒนาถนนในท้องถิ่นที่ชำรุดซึ่งมีจำนวนหลายร้อยกิโลเมตร ต้องทำไปซ่อมไป ทุกประเทศก็เป็นแบบนี้ อย่างไรก็ตามในกรุงเทพฯ สถานที่ต่างๆ ยังอยู่ในที่เดิม ทำอย่างไรให้ขยายไปรอบนอกบ้าง จะย้ายเมืองหลวงอย่างต่างประเทศหรือไม่ ก็ต้องไปคิดมาจะย้ายไปที่ไหน ใช้งบประมาณอย่างไร หรือจะขยายรอบกรุงเทพฯ ให้กว้างขึ้น จะได้เข้าพื้นที่ใจกลางเมืองให้น้อยลง เพราะวันนี้การจราจรติดขัด ที่สำคัญคนใจร้อน ระบบไม่พร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรลงมาแก้ปัญหาก็โดนด่าว่ารถติดมากกว่าเดิม ทำให้ไม่มีใครอยากทำงาน ดังนั้นรัฐต้องแก้ปัญหาตรงนี้ วางระยะเวลาให้ถูกว่ากรุงเทพฯ ควรเป็นอย่างไร รัฐบาลก่อนไม่เคยทำได้เพราะเกิดความขัดแย้ง ประชาชนไม่ยอม ดังนั้น การสร้างความรับรู้กับประชาชนจึงจำเป็นเพื่อให้เกิดความพอใจ

คลังโชว์กระแสเงินสด 5 แสนล้าน พร้อมเยียวยาน้ำท่วม จังหวัดทดรองจ่ายได้ 20 ล้าน

กระเป๋ายังชีพสู้ภัยพิบัติ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (.. 61-.. 62) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน 2,309,857 ล้านบาท ขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,754,463 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 348,978 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 512,274 ล้านบาท ส่วนการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของรัฐบาลเป็นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเงินที่ได้รับบริจาคจะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและผู้ประสบภัยเพิ่มเติมจากความช่วยเหลือที่ภาครัฐได้ดำเนินการในขั้นต้นแล้ว ซึ่งการรับบริจาคดังกล่าวเป็นการเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนรวมในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันในสังคม มิใช่มาจากสาเหตุที่กระทรวงการคลังไม่มีงบประมาณช่วยเหลือ ทั้งนี้ ตามกฎหมายในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ ทางภาครัฐมีวงเงินทดรองราชการสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้อย่างเพียงพอและทันท่วงที โดยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจจัดสรรเงินทดรองราชการจังหวัดละ 20 ล้านบาท

เร่งพัฒนาเอสเอ็มอี 3 S-Curve รับกระแสลงทุนในอีอีซี

รพ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยถึงแผนการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกลุ่ม S-Curve ในปี 2563 ว่า กสอ. ได้ส่งเสริมเอสเอ็มอีในกลุ่ม S-Curve  3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. เครื่องมือแพทย์ 2. ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. ชิ้นส่วนอากาศยาน โดยในกลุ่มเครื่องมือแพทย์กสอ.ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยรังสิต เนื่องจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัยนี้มีโรงพยาบาลของตัวเอง ทำให้รู้ถึงความต้องการของผู้ป่วยและแพทย์อย่างแท้จริง ตั้งเป้าหมายจะพัฒนาสินค้าให้ได้ 40 ผลิตภัณฑ์ มีเอสเอ็มอีเข้าร่วม 80 ราย ส่วนกลุ่มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จะส่งเสริมให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (ไทยซับคอน) พัฒนาระบบรถลำเลียงสินค้าอัจฉริยะ (เอจีวี) และหุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม ขณะที่กลุ่มชิ้นส่วนอากาศยาน ได้ร่วมมือกับบริษัท เลนโซ่ แอโรสเปซ จำกัด ที่ผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินป้อนให้กับโบอิ้งและแอร์บัสมาช่วยพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีผลิตชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องบิน สำหรับเอสเอ็มอีใน 3 กลุ่มS-Curveส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และภาคกลาง เนื่องจากอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีส่วนมากจะอยู่ในบริเวณนี้ ซึ่งการเข้าไปพัฒนาเอสเอ็มอีกลุ่มนี้ จะช่วยรองรับอุตสาหกรรม S-Curve ที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซี

เปิดตัวทรู ดิจิทัล พาร์คฮับนวัตกรรมปั้นสตาร์ทอัพระดับโลก

www.trueplookpanya.com

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความพยายามตลอด 4 ปีที่ผ่านมาทำให้ทรู ดิจิทัล พาร์ค เกิดขึ้นภายใต้นโยบายของภาครัฐที่จะผลักดันปุณณวิถีให้เป็นไซเบอร์เทคดิสติกส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามภาครัฐที่จะส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจด้านดิจิทัล การสร้างพื้นที่นวัตกรรม เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทย ตลอดจนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะด้านดิจิทัลเทคโนโลยี โดยได้เริ่มเปิดให้สตาร์ทอัพเข้ามาทำงานเมื่อต้นปีนี้ และวันนี้สำคัญยิ่งที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งทรู ดิจิทัล พาร์คพร้อมส่งเสริมสตาร์ทอัพไทย ตลอดจนสตาร์อัพในภูมิภาคและระดับโลกเข้ามาใช้ประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างนวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นให้กับประเทศไทย

ดึง มวยไทยเสริมจุดแข็งสปอร์ตทัวริซึ่มเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงกีฬามวยไทยว่าเป็นกีฬาและศิลปะป้องกันตัวของไทยที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นสินค้าหลักที่ชูภาพลักษณ์ไทยแก่นักท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกด้วยธรรมเนียมการไหว้ครูที่ถือเป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมเฉพาะที่มีความโดดเด่นท่วงท่าลีลาการร่ายรำ การออกอาวุธ หมัด เท้า เข่า ศอกที่ดุดัน แต่แฝงไว้ซึ่งความสวยงาม สะท้อนศิลปะ เปี่ยมล้นด้วยพลัง  ททท. จึงได้จัดทำคู่มือท่องเที่ยวมวยไทย “AWESOME MUAY THAI” ขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลค่ายมวยที่มีศักยภาพพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีความสนใจในการเรียนมวยทั้งแบบเบสิกเริ่มต้นและแบบมืออาชีพ จากทั่วทุกภาคมานำเสนอพร้อมด้วยข้อมูลสำคัญ อาทิ หลักสูตร ประวัติสถานที่ ชื่อเสียงของสถาบัน โค้ชผู้สอน พร้อมสร้างคิวอาร์โค้ดที่นักท่องเที่ยวสามารถปักหมุดกูเกิ้ลแมพไปสู่ค่ายมวยทั้งหมดรวม 76 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงยังได้รวบรวมข้อมูลร้านค้าผลิตภัณฑ์มวยไทย เช่น กางเกงมวย นวม เป้าซ้อมมวย ฯลฯ รวมถึงร้านขายของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมวยไทยและสิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งบริการการท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม รีสอร์ต สปา ธีมมวยไทย เป็นต้น

หาดใหญ่อ่วม! ไฟป่าอินโดฯปลุก PM2.5 คัมแบ็ค เตือนประชาชนสวมหน้ากาก

สถานีวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งเตือนมลพิษฝุ่นควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างว่า ฝุ่นควันกลับมาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะในอ.หาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง ขอให้ประชาชนในพื้นที่ใส่หน้ากากป้องกันและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่ http://airsouth.things.in.th โดยล่าสุด (18 ..) ค่าความเข้มข้น PM2.5 จากสถานีวิจัยตรวจวัดค่าฝุ่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฉลี่ยรายชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 146 ไมโครกรัม/ลบ.. ในขณะที่ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 50 ไมโครกรัม/ลบ.. ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดผ่านแหล่งกำเนิดฝุ่นควันในหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งยังคงมีความรุนแรงเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เป็นผลให้เกิดหมอกควันข้ามแดน (transboundary haze) ปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ค่า PM2.5 มีค่าสูงขึ้น จึงแจ้งเตือนขอให้ประชาชนงดทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากาก N95 เมื่อออกนอกอาคาร และเฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ทันที

เฟสบุ๊คควงเรย์แบนพัฒนาแว่นตาอัจฉริยะเทคโนโลยี AR ใช้แทนสมาร์ทโฟน 

สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า Facebook กำลังเตรียมการพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ด้วยการจับมือพันธมิตร Luxottica เจ้าของแบรนด์ดังอย่าง Ray-Ban, Oakley และอีกหลายยี่ห้อพัฒนาแว่นตาอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี AR ทำให้ผู้สวมสามารถรับสายโทรเข้าด้วยแว่น แสดงข้อมูลผ่านจอแสดงผลขนาดเล็ก และสามารถถ่ายทอดสดหรือสตรีมบรรยากาศรอบตัวสู่สาธารณะได้แบบไม่ต้องพึ่งพาสมาร์ทโฟน ขณะที่ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวป้อนข้อมูลและวิเคราะห์การแสดงผลบนแว่นตา รับคำสั่งเสียงที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลด้วยคำพูด หรือใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปฏิกิริยาความเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่นการโบกมือสื่อสาร สำหรับแว่นอัจฉริยะนี้มีชื่อรหัสว่าโอรีออน (Orion) คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมสำหรับผู้บริโภคช่วง 3-5 ปีข้างหน้า หรือออกมาอวดโฉมได้เร็วที่สุดภายในปี 2023