นับถอยหลังสู่ เวิร์คช็อป ไทย-ออสเตรีย ยกระดับการพัฒนาบุคลากร ป้อนภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายไปอีกขั้น

คณะทำงาน EEC HDC ขยายความร่วมมือในระดับนานาชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนากำลังคนในพื้นที่อีอีซี ไทย-ออสเตรีย