‘บ้านฉาง’ เปิดศูนย์ข้อมูล EEC ยกระดับอนาคตทาบ ‘โตเกียว’

638

อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง อาจเป็นเพียงเส้นทางสัญจรผ่านมาแล้วผ่านไปของคนต่างถิ่นในช่วงที่ผ่านมา แต่นับจากเกิดโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ศักยภาพของบ้านฉางได้ถูกจับตามองจากเมกะโปรเจ็กต์ 2 โครงการยักษ์ในพื้นที่คือ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และ โครงการเมืองการบินภาคตะวันออก

ด้วยศักยภาพของ 2 เมกะโปรเจ็กต์ดังกล่าว จะทำให้อนาคตของ อำเภอบ้านฉาง กลายเป็นทำเลทองแห่งใหม่ระดับภูมิภาค โดยจะมีทั้งศูนย์กลางการค้า ศูนย์กลางการขนส่ง ศูนย์กลางการบิน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ

นำมาสู่ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่งในพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านฉางเทศบาลตำบลสำนักท้อนเทศบาลตำบลบ้านฉางเทศบาลตำบลพลา และ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน ได้ผนึกกำลังจัดตั้ง ‘ศูนย์ประสานงานข้อมูล EEC’

ถือเป็นโมเดลแห่งการผนึกกำลังระดับชุมชนครั้งแรก ที่มีการเปิดศูนย์ในรูปแบบดังกล่าว ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานท้องถิ่นที่มองไปยังเป้าหมายเดียวกัน


รวมข้อเท็จจริงในอีอีซี

นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานข้อมูลมูล EEC และการเสวนา “EEC กับการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นภาครัฐและภาคเอกชนว่า บ้านฉางเป็นพื้นที่หนึ่งในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินตะวันออกการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านรับทราบข้อมูลความคืบหน้าผ่านศูนย์ดังกล่าวนับว่ามีความสำคัญอย่างมาก โดยศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะเป็นการคัดกรองข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้กับชาวบ้าน ไม่ใช่ข้อมูลที่สร้างความสับสนโดยปราศจากข้อเท็จจริง


รู้ทุกเรื่องที่อยากรู้

นายสุชิน พูนหิรัญ นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านฉาง กล่าวเสริมว่า ตำบลบ้านฉางมีการพัฒนามากมายจากโครงการ EEC แต่ที่ผ่านมาชาวบ้านไม่รู้ข้อมูลความคืบหน้าและไม่รู้ว่าจะประสานงานที่ไหน เราจึงตั้งศูนย์นี้ขึ้นมา นำข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ EEC โดยเฉพาะข้อมูลในจังหวัดระยองมารวมอยู่ในนี้ มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ชาวบ้านสามารถเข้ามาศึกษาได้ตลอดเวลา ถือเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับ EEC ระดับชุมชนที่ชัดเจนที่สุด โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องมหานครการบินและการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง ซึ่งที่ผ่านมาคนบ้านฉางยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเชื่อว่า EEC เป็นการนำความเจริญเข้ามาในพื้นที่จึงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่


อำเภอบ้านฉาง EEC ระยอง

กำจัดความสับสนด้านข้อมูล

ขณะที่ในเวทีเสวนา “EEC กับการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นภาครัฐและภาคเอกชนที่มีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 แห่งมาแสดงความคิดเห็น  ได้สะท้อนมุมมองต่อศูนย์ดังกล่าวว่าจะเป็นศูนย์กลางแก้ปัญหาความสับสนของชาวบ้านเกี่ยวกับข้อมูล EEC อย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเรื่องการเวนคืนพื้นที่  ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทที่ปรึกษาก็เข้ามาพูดอย่างหนึ่ง ผู้บริหารอีอีซีพูดอย่างหนึ่ง จนชาวบ้านไม่รู้ว่าข้อมูลอันไหนจริง อันไหนไม่จริง ทำให้เกิดความสับสนนำไปสู่การสื่อสารแบบผิดพลาด ต่อจากนี้เมื่อมีศูนย์ประสานงานข้อมูล EEC เกิดขึ้น ชาวบ้านมีข้อสงสัยเรื่องใดเกี่ยวกับ EEC สามารถเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่หรือสืบค้นข้อมูลได้ทันที

อำเภอบ้านฉาง ระยอง EEC


บ้านฉาง ไม่ใช่เมืองผ่านอีกต่อไป

ในเวทีเสวนายังได้นำเสนอมุมมองต่อความเจริญที่จะเข้ามาในอนาคตว่า ที่ผ่านมา บ้านฉาง เป็นเพียงเมืองที่ผ่านมาแล้วผ่านไป ไม่มีคนต่างถิ่นเข้ามาท่องเที่ยวหรือจับจ่ายใช้สอย ส่วนใหญ่จะเดินทางไปในพื้นที่อื่นเช่น พัทยา บางแสน แต่เมื่อการขยายสนามบินอู่ตะเภาแล้วเสร็จ เชื่อว่าบ้านฉางจะเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจแวะมาพักก่อนขึ้นเครื่องกลับภูมิลำเนา ทั้งการพักค้างคืนการจับจ่ายใช้สอยซื้อของฝากของที่ระลึก เพราะฉะนั้นเชื่อว่าในอนาคตจะมีโรงแรม ภัตตาคาร ร้านของที่ระลึก เกิดขึ้นจำนวนมาก


อำเภอบ้านฉาง EEC
City at sunset, Ban Chang, Rayong ,Thailand

ราคาที่ดินพุ่งสูงกว่าเท่าตัว

หนึ่งในผู้เสวนายังได้สะท้อนถึงความเจริญที่เกิดขึ้นทำให้ราคาที่ดินในบ้านฉางวันนี้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว เช่น ที่ดินริมถนนสุขุมวิท ราคาขึ้นมาไร่ละ 10 ล้านบาท จากเมื่อก่อนราคา 2-3 ล้านบาท ที่ดินติดทะเลเมื่อก่อนขายกัน 5-7 ล้านบาท เดี๋ยวนี้ 20 ล้านบาท ขั้นต่ำ 12-15 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า นับจากนี้บ้านฉางจะไม่ใช่แค่เมืองเล็กๆ แต่สามารถพัฒนาให้เกิดโอกาสการค้าขาย เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่พักผ่อน ศูนย์กลางการขนส่ง และศูนย์กลางการบิน ที่ได้รับอานิสงส์จากโครงการ EEC อย่างแท้จริง


ปิดจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็ง

อย่างไรก็ตาม แม้โครงการ EEC จะนำความเจริญเข้ามาในพื้นที่บ้านฉาง แต่ก็ยังมีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขหลายเรื่อง ซึ่งบนเวทีเสวนาได้หยิบยกมานำเสนอหลากหลายประเด็น อาทิ

  • เสนอให้พัฒนากองทุนสนามบินและระบบภาษีสู่ท้องถิ่น
  • การจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าของประชาชนในสนามบินแบบปลอดภาษี
  • การพัฒนาสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการขึ้นลงของเครื่องบิน
  • การพัฒนาสถานพยาบาลและศูนย์สุขภาพ
  • การพัฒนาทางเข้า ออกสนามบินอู่ตะเภา เชื่อมโยงระบบคมนาคม
  • การพัฒนาที่ดินและเร่งรัดเอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดิน
  • การพัฒนาพื้นที่สีเขียวและ บ้านฉาง Smart City
  • การพัฒนาประชาชนบ้านฉางให้เป็น Smart People

ยกระดับทาบโตเกียว

นายอภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC HDC กล่าวว่า ในอนาคตบ้านฉางจะไม่ใช่อำเภอเล็กๆ อีกต่อไป แต่จะเป็นเมืองสำคัญเหมือนกับเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก อาทิ โตเกียว นิวยอร์ก หรือ ลอสแองเจลิส เป็นมหานครการบินแห่งใหม่ของเอเชีย โดยพื้นที่อู่ตะเภา 6,500 ไร่ ครึ่งหนึ่งอยู่สัตหีบ ครึ่งหนึ่งอยู่ระยอง เพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตจะขยายตัวจากสนามบินออกไป ซึ่งการเดินทางยุคใหม่ การบินเป็นเรื่องสำคัญที่สุด บินหนึ่งชั่วโมงสามารถติดต่อค้าขายกับคน 300 ล้านคน บินสองชั่วโมงติดต่อค้าขายได้เกือบพันล้านคน ยิ่งบินหลายชั่วโมงก็ยิ่งเพิ่มปริมาณการค้าขายได้มากเป็นทวีคูณ ถือเป็นจุดศูนย์กลางสำคัญที่สุด นี่คือการเชื่อมพื้นที่เข้ากับโลก และเชื่อมโลกเข้ากับพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุดใหม่

The nose of a Thai Air Asia airbus on the tarmac of U-Tapao International Airport, Ban Chang District, Rayong.

อำเภอบ้านฉาง จึงต้องเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมาก เพราะอยู่ปากทางสนามบินอู่ตะเภา เป็นประตูของประเทศ ความเจริญจะเข้ามาทางนี้ก่อน โดยสนามบินจะรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 60 ล้านคน เพราะฉะนั้น บ้านฉางจะต้องแต่งตัวรับคน 60 ล้านคน เศรษฐกิจในพื้นที่จะเติบโตอีกมหาศาล

ถ้านึกภาพไม่ออก ให้ลองหลับตาแล้วนึกภาพฮ่องกงในยุคเจริญเติบโต บ้านฉางก็จะเป็นเหมือนฮ่องกงในตอนนั้น หรือเป็นเหมือนโตเกียว ดังคำพูดของ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนที่บอกว่า “เมืองที่มีคนมากจะมีความเจริญทางเศรษฐกิจมาก เพราะมีการผลิต การบริโภค การซื้อขายแลกเปลี่ยน” 

เราจึงต้องเตรียมตัวรับความเจริญเติบโตที่จะเข้ามาในอนาคต ซึ่งการเปิดศูนย์ประสานงานข้อมูล EEC ถือเป็นศูนย์ของภาคประชาชนแห่งแรกที่เสนอให้มาเชื่อมต่อกับ EEC และเป็นศูนย์ที่เปิดให้คนในพื้นที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยกันว่าเขาต้องการอะไรและอยากให้พัฒนาอะไร


หากอยากรู้ข้อมูลและความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเกี่ยวกับ ‘บ้านฉาง’ นี่คือบทความนี่สาลิกาเคยนำเสนอไป

‘บ้านฉาง สมาร์ทซิตี้’ เมืองอัจฉริยะแห่งแรกในอีอีซี ที่บริหารจัดการโดยท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ชาวบ้านฉางเปิดรับ EEC ขอร่วมกำหนดทิศทาง ต้องเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

15 ข้อ เสียงร้องคนในพื้นที่ ‘สนามบินอู่ตะเภา’ ต้องจัดการ!