‘หลักสูตร Reskill & Upskill’ ความจำเป็นระดับชาติ ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรคุณภาพภาคอุตสาหกรรม แบบตรงเป้า

หลักสูตร Reskill & Upskill ที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งภาคอุตสาหกรรมและคนทำงานให้ได้ ต้องเป็นอย่างไร อยากรู้ ต้องลองอ่านบทความนี้