เพิ่มโอกาสรักษา ‘ผู้ป่วยโรคมะเร็ง’ ด้วย นวัตกรรมทางการแพทย์อัจฉริยะ ฝีมือนักวิจัยไทย

557

เพื่อเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยีรังสีรักษาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรักษา ‘ผู้ป่วยมะเร็ง’ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้จัดงานประชุมวิชาการ International Symposium on Technology Trends in Radiation Therapy (TTRT 2019) และภายในงานนี้เองได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยจากบุคลากรนักวิชาการทางการแพทย์ไทยที่หลากหลาย หนึ่งในนั้น คือ นวัตกรรมทางการแพทย์อัจฉริยะ ที่นำมาใช้ในการรักษา ‘ผู้ป่วยโรคมะเร็ง’ อย่างได้ผล


เปิดตัวนวัตกรรมทางการแพทย์ อุปกรณ์ตรวจสอบมุมการฉายรังสีรักษามะเร็ง เพิ่มโอกาสรักษา ‘ผู้ป่วยโรคมะเร็ง’ อย่างได้ผล

ภายในงานนี้ ยังมีการบรรยายทางวิชาการจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เปิดคอร์สฝึกอบรมด้านการเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ในงานรังสีรักษา การจัดแสดงเครื่องมือและผลงานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และไฮไลต์ก็คือ การจัดแสดงเครื่องมือและผลงานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งได้เปิดตัวนวัตกรรมทางการแพทย์อัจฉริยะ โดยอาจารย์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่มีชื่อว่า “Double Dot QA”

ดร.ทศพร เฟื่องรอด

โดยผลงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัยของ อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมตัวแรกที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

อาจารย์ ดร.ทศพร กล่าวแนะนำ นวัตกรรมทางการแพทย์ล่าสุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษา ผู้ป่วยโรคมะเร็ง “Double Dot QA” ว่า

“จากโจทย์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเครื่องเร่งอนุภาคหรือเครื่องฉายรังสี ที่ปล่อยพลังงานรังสีความเข้มสูงมาทำลายเซลล์มะเร็งจากภายนอก ในปัจจุบันเทคนิคการฉายรังสีสมัยใหม่นั้นก็มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพสูงตาม”

“นวัตกรรม Double Dot QA เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แนวคิดการประมวลผลภาพแทนการติดเซ็นเซอร์ที่หัวฉายรังสี ทำให้การวิเคราะห์มุมการฉายรังสีมีความแม่นยำและละเอียดมากขึ้น อีกทั้งตอบโจทย์การใช้งานของนักฟิสิกส์การแพทย์ในการประกันคุณภาพเครื่องเร่งอนุภาค โดยเฉพาะการตรวจสอบความแม่นยำของมุมการฉายรังสีในเทคนิคการฉายรังสีสมัยใหม่”

“นวัตกรรม Double Dot QA (ดับเบิ้ลดอทคิวเอ)” เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อตรวจสอบความแม่นยำมุมการฉายรังสีรอบตัวผู้ป่วยมะเร็งของเครื่องเร่งอนุภาคในงานรังสีรักษา โดย อาจารย์ ดร.ทศพร อธิบายเพิ่มเติมว่า

“ในการฉายรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งนั้น ความแม่นยำของมุมการฉายนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และนักฟิสิกส์การแพทย์ได้ประกันคุณภาพมุมอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ อุปกรณ์มาตรฐานวัดความเอียง (Inclinometer) ซึ่งพบว่า ความสามารถไม่เพียงพอต่อการประกันคุณภาพมุมของเครื่องเร่งอนุภาครังสี สำหรับการฉายเทคนิคใหม่ เช่น Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) นวัตกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก คือ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์”


ร่วมภูมิใจกับ อุปกรณ์ตรวจสอบมุมการฉายรังสีรักษามะเร็ง ฝีมืออาจารย์แพทย์ไทย พร้อมต่อยอดในเชิงพาณิชย์

และเป็นที่น่ายินดี ที่ล่าสุด นวัตกรรมทางการแพทย์ชิ้นนี้จะได้รับการต่อยอดในเชิงพาณิชย์แล้ว โดยโปรเจกต์ความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย ร่วมสนับสนุนผลักดันผลงานวิจัย และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่สนับสนุนทุนต่อยอดจากงานวิจัยสู่การผลิตอุปกรณ์ต้นแบบพร้อมทดสอบเพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดจำหน่าย

อาจารย์ ดร.ทศพรอธิบายเพิ่มเติมถึงหลักการทำงานของอุปกรณ์ Double Dot QA ว่า

“อุปกรณ์ดังกล่าวอาศัยแนวคิดสำคัญ คือ”การวัดมุมจากจุดสองจุดผ่านตัวรับภาพแบบเรียลไทม์” ที่มีความสามารถในการวัดมุมหัวฉายรังสีแบบต่อเนื่อง (Dynamic mode) ด้วยความละเอียดสูงสุด 0.001 องศา ทำงานด้วยความเร็ว 30 Hz (วัดมุมได้ 30 มุมต่อหนึ่งวินาที) โดยมีหลักการทำงานที่ง่ายใช้เวลาในการติดตั้งอุปกรณ์น้อยกว่า 1 นาที จากเดิมที่ใช้เวลา 20-30 นาทีในการติดตั้ง และมีความสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับปริมาณรังสี ทำให้การประกันคุณภาพมุมฉายรังสีผ่านอุปกรณ์ Double Dot QA สามารถเริ่มวัดมุมการฉายรังสีได้โดยอัตโนมัติ และสามารถเทียบกับแผนการรักษาได้โดยตรง อีกทั้งมีความแม่นยำสูงที่สุดเทียบกับสินค้าในตลาดปัจจุบัน”

ด้วยประสิทธิภาพที่กล่าวมา นวัตกรรม Double Dot QA จึงพร้อมนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และสร้างประโยชน์ให้กับวงการทางการแพทย์ของประเทศต่อไป


ที่มา : รายงานข่าว “Double Dot QA จากงานวิจัยสู่นวัตกรรมทางการแพทย์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โชว์ผลงาน อุปกรณ์ตรวจสอบมุมการฉายรังสีรักษามะเร็ง พร้อมต่อยอดในเชิงพาณิชย์” จาก facebook : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์


ยังมี นวัตกรรมทางการแพทย์ ฝีมือนักวิจัยไทย ให้ได้อัปเดตอีกมากมาย คลิกอ่านต่อ

โรคหายาก ความท้าทายใหม่ของวงการแพทย์ไทย ที่ก้าวผ่านไปได้ ด้วยการศึกษาวิจัยแบบกัดไม่ปล่อย

เปิดมิติใหม่วงการแพทย์ ใช้เอไอ ออกแบบเมนูอาหารเพื่อ ‘ผู้ป่วยจิตเวช’ กินประจำได้ผลดี 2 เด้ง ทั้งรักษา & ป้องกัน

แค่เตรียม ‘เครื่องมือแพทย์’ รองรับสังคมสูงวัย ยังไม่พอ ต้องเตรียม ‘บริการฉุกเฉิน’ เพื่อคนทุกเพศทุกวัยด้วย