เพิ่มโอกาสรักษา ‘ผู้ป่วยโรคมะเร็ง’ ด้วย นวัตกรรมทางการแพทย์อัจฉริยะ ฝีมือนักวิจัยไทย

เปิดตัวผลงานวิจัย นวัตกรรมทางการแพทย์อัจฉริยะ ที่นำมาใช้ในการรักษา ‘ผู้ป่วยโรคมะเร็ง’ อย่างได้ผล