สาลิกาคาบข่าว Vol.270/62

176

เร่งรฟท.-ซีพี.’ สรุปส่งมอบพื้นที่ไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบินก่อนลงนาม 15 ตค.

เศรษฐกิจระบบราง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และกลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร (กลุ่มซีพี) ที่อยู่ระหว่างเจรจา ขณะนี้ได้ข้อสรุปเกือบครบทุกประเด็นสำคัญแล้ว แต่ยังมีประเด็นที่ไม่เข้าใจกันคือเรื่องการส่งมอบพื้นที่ ส่วนนี้ต้องชี้แจงว่าตามหลักการทั่วไปไม่มีโครงการไหนส่งมอบพื้นที่ได้ 100% และเอกสารยื่นข้อเสนอโครงการ (RFP) ก็กำหนดให้ส่งมอบจำนวนไม่น้อยกว่า 50% ของพื้นที่โครงการ และผู้เปิดประมูลคือการรถไฟฯจะต้องเป็นผู้กำหนดวันลงนามเอง ไม่ใช่ให้เอกชนเป็นผู้กำหนด โดยคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบินที่มีนายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการประชุมเพื่อสรุปรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ยังขัดกับ RFP โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบในการรื้อย้ายโครงสร้างโฮปเวลล์ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อนเดินหน้านัดวันลงนามสัญญาตามกรอบที่รัฐบาลกำหนดไว้ 15 .. นี้

คลังเปิดตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มบล็อกเชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์รวม

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ประเทศชั้นนำของโลกได้เปลี่ยนแปลงประเทศสู่ Smart Country ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ กระทรวงการคลัง จึงได้ผลักดันนโยบาย National e- Payment เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยเริ่มจากโครงการพร้อมเพย์และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ให้ความสำคัญอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และตรวจสอบธุรกรรมข้อมูลของประเทศ รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างระบบงานของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการคลังผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างโอกาสใหม่ๆ โดยเฉพาะบล็อกเชน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำหรับระบบการจัดเก็บและตรวจสอบธุรกรรมข้อมูลที่สามารถตอบโจทย์เรื่องความรวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ ที่สำคัญสามารถเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์รวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นกระทรวงแรกของประเทศ ในการนำบล็อกเชนมาใช้ในหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวง อีกทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้มาติดต่อขอใช้บริการต่างๆ

สุวิทย์ชี้โลกใบใหม่ปฏิวัติมนุษยชาติไม่มีคำว่าเกษียณ 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวในโอกาสเป็นประธานการเปิดงานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Next Gen, Science, Innovation & Entrepreneurship: New Waves of the Thai Economy” ว่า ตอนนี้เราเริ่มเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงโลกใบใหม่อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลจากการดิสรัปต์ชั่นของเทคโนโลยี ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติเทคโนโลยี ซึ่งนำมาสู่การปฏิวัติของมนุษยชาติ มีลักษณะเป็นวัฏจักร แต่วงจรนี้จะเป็นวงจรที่ทำให้โลกนี้ดีขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับทุกคน ถ้าไม่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ดีพอ จะทำให้สังคมแตกแยกออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือพวก high skill มี literacy ด้านต่างๆ อย่างสูง อาทิ ด้านเทคโนโลยี การเงิน เป็นต้น แต่กลุ่มนี้มีจำนวนน้อยมาก ในขณะที่กลุ่มฐานพีระมิดที่มีคนจำนวนมากหากคนเหล่านี้ไม่มีความรู้เรื่อง STEM, digital, การบริหารจัดการ ก็จะทำให้เกิดช่องว่างของทักษะ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย แต่เกิดขึ้นทั่วโลก ชีวิตของมนุษย์ปัจจุบันไม่ได้ประกอบไปด้วย 3 ขั้นคือ เรียน ทำงาน และเกษียณอีกต่อไป เพราะมนุษย์จะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น เราจึงไม่ได้อยู่เพื่อเกษียณ แต่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่องานแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

EECi คว้ารางวัล Thai Contractor Award 2019 สร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง

โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชนถูกออกแบบให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศที่พร้อมรองรับกิจกรรมวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ EECi  ได้แก่ พื้นที่รองรับการดำเนินกิจกรรมวิจัยพัฒนาของภาคเอกชน ศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น แหล่งรวมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบและโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพของประเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ล่าสุดได้รับรางวัล Thai Contractor Award 2019  จากสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงาน “Future Construction : BUILT TO LAST” จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 90 ปีการก่อตั้งสมาคมฯ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก โดย “โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง” ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และโครงการปลูกป่าวังจันทร์ เป็นโครงการที่มีคุณประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งในด้านรูปแบบโครงการเทคโนโลยีการก่อสร้าง การบริหารจัดการประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสังคม ชุมชน ตลอดจนสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติ

8 ค่ายยักษ์วางกลยุทธ์ชิงดำซิวยอดขายโครงการชิมช้อปใช้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความสำเร็จการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์มาตรการชิมช้อปใช้ในช่วง 5 วันแรก มีผู้สนใจเข้าร่วมเต็มตามโควตา 1 ล้านรายในแต่ละวัน ซึ่งต้องถือว่าเป็นกระแสที่มาแรงมาก โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการเพียงลงทะเบียน www.ชิมช้อปใช้.com แล้วรับเงิน 1,000 บาท  แถมยังได้รับสิทธิส่วนลดค่าซื้อสินค้าจำนวน 15% แต่ไม่เกิน 4,500 บาท หมายความว่าหากต้องการได้ส่วนลดดังกล่าวสามารถซื้อสินค้าอะไรก็ได้ กี่บิลก็ได้แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งกระทรวงการคลังกำหนดเป้าหมายผู้ที่จะได้สิทธิ์ 10 ล้านคน ขณะที่มีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 150,000 ร้านค้า แต่ที่น่าจับตามองอย่างมากคือร้านค้ารายใหญ่ 8 ค่ายคือบิ๊ก C, แม็คโคร, โลตัส, โลบินสัน, ท็อป, เซ็นทรัล, พาวเวอร์บาย และ 7-11

สสส. เผยตัวเลขวัยรุ่นไทย 3 ล้านคนเสี่ยงโรคซึมเศร้า 5 จังหวัดปัญหาสูงสุด

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยถึงสถานการณ์สุขภาวะเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นในปัจจุบันว่า จุดที่น่าเป็นห่วงคือกรณีปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่น เนื่องจากมีข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตระบุว่าวัยรุ่นไทยอายุ 10 – 19 ปี มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูงถึง 44% หรือมีประมาณ 3,000,000 คน จากวัยรุ่นทั้งหมดประมาณ 8,000,000 คน และมีอัตราที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่ถึง 18% นอกจากนั้นการติดเชื้อเอชไอวี อุบัติเหตุทางถนน และปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆ ของการสูญเสีย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนชายขอบที่มีภาวะเปราะบางทั้งสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ มีโอกาสที่จะเผชิญปัญหาต่างๆที่ส่งผลต่อสุขภาวะได้มากกว่าเด็กและเยาวชนในครอบครัวที่มีความพร้อม และอยู่ในสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดี ซึ่งเมื่อจัดระดับความรุนแรงของค่าความยากจนหลายมิติของกลุ่มเด็กพบว่า 5 จังหวัดแรกที่มีปัญหาสูงสุดคือ ปัตตานี, กาฬสินธุ์, นครพนม, ตาก และนราธิวาส

จีนโชว์สมุดปกขาว 70 ปีพรรคคอมมิวนิสต์แข็งแกร่งเพราะผู้นำ

สำนักงานข่าวสารคณะรัฐมนตรีจีนเผยแพร่สมุดปกขาว วานนี้ (27 ..) ระบุว่า ความสำเร็จของประเทศนับตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์ได้อำนาจเมื่อ 70 ปีก่อนอยู่ที่ผู้นำพรรค แม้ว่าในโลกยุคใหม่จีนจะถูกรังแกโดยมหาอำนาจ สงครามการค้าและความวุ่นวาย แต่จีนจะไม่ยอมสูญเสียอธิปไตยและความมั่นคง พลังอันเข้มแข็งของจีนจะทำให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้  ซึ่งจีนเคยทำได้มาแล้ว เพราะหากไม่ได้พลังผู้นำอันเข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จีนคงพังทลายแตกแยกกลายเป็นหายนะของโลกไปแล้ว อย่างไรก็ตาม จีนไม่ได้ต้องการรุกรานใครหรือครอบงำโลก ต้องการเพียงแค่สันติภาพ ซึ่งภัยคุกคามสงครามการค้าและการขึ้นภาษีอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้นำไปสู่การแก้ปัญหา และสงครามการค้าไม่มีทางทำให้จีนอ่อนแออย่างเด็ดขาด การกระทำของสหรัฐไม่สามารถหยุดยั้งพัฒนาการของจีนได้ และไม่ได้ทำให้สหรัฐแข็งแกร่งขึ้น