ท่าเรือฯ มาบตาพุด เฟส 3 บทพิสูจน์ PPP ‘รัฐ กับ เอกชน’

เผยความคืบหน้าด้านการเซ็นสัญญาโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ PPP นั่นก็คือ โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)