กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…เจ้าฟ้าในใจจีน

446

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น 1 เดียวในเอเชีย ที่ได้รับการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงจากที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน ซึ่งมีมติให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ “รัฐมิตราภรณ์” ในโอกาส 70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และสี จิ้น ผิง ผู้นำสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เชิญเครื่องอิสริยาภรณ์ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยตัวเอง ที่มหาศาลาประชาชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา…

สำหรับบุคคลอื่นที่ได้รับเกียรติได้รับมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ “รัฐมิตราภรณ์” ในโอกาสเดียวกันนี้ได้แก่ นายราอูล คาสโตร อดีตประธานาธิบดีแห่งคิวบา จากทวีปอเมริกากลาง นายฌอง ปิแอร์ ราฟเฟอแรง อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งฝรั่งเศส จากทวีปยุโรป นายซาลิม อาเหม็ด ซาลิม อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งแทนซาเนีย จากทวีปแอฟริกา นางอิซาเบล ครุก นักมานุษยวิทยาและนักวิชาการศึกษา ชาวแคนาดา จากทวีปอเมริกาเหนือ และ นางกาลิน่า คูร์ลิโควา รองประธานสมาคมมิตรภาพรัสเซีย-จีน จากทวีปยูเรเซีย

www.chinadailyhk.com

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครองหัวใจจีน

“เครื่องอิสริยาภรณ์ที่ถวายแด่พระองค์ นับเป็นสัญลักษณ์แทนความซาบซึ้งใจของรัฐบาลและประชาชนจีนที่มีต่อคุณูปการอันโดดเด่น ซึ่งพระองค์ทรงสืบสานสัมพันธไมตรีอันดีของทั้ง 2 ประเทศ อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงรูปธรรมแห่งคุณค่าความหมายของคำว่าไทยจีนพี่น้องกัน” 

รองประธานาธิบดี หวัง ฉี ซาน ได้กล่าวเปิดใจภายหลังการเข้าเฝ้าพระองค์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน ภายหลังการรับการทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์เรียบร้อยแล้ว

ในทางกลับกัน ความรักผูกพันของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อจีน ได้สะท้อนผ่านบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์ ชื่อ “หยกใสร่ายคำ” ซึ่งมีวัจนภาษาที่รจนาไว้แสนซาบซึ้งจับใจ…

“จะเป็นจีน เป็นไทย ใช่ใครอื่น

จงชมชื่น ผูกจิต สนิทมั่น

เด็ดผกา แทนใจ ผูกพัน

แบ่งปัน ประดับเรือน เตือนตาเอย”


คุณูปการอเนกอนันต์ 38 ปี 49 หน…

สัมพันธภาพ และมิตรไมตรีระหว่างสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสิ่งที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 38 ปี

พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งแรกเมื่อปี 2524 หรือเมื่อ 38 ปีที่แล้ว และเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างต่อเนื่องนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

จากวันนั้น ถึงวันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว 49 ครั้ง และได้เคยมีพระราชปฏิสันถารกับอดีตผู้นำสูงสุดของสาธารณรัฐประชาชนจีนคือ เติ้งเสี่ยวผิง เมื่อปี 2524

ความถี่ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้พระองค์ทรงมีโอกาสสัมผัสรับรู้ถึงวิถีชีวิตชาวจีนเกือบครบถ้วนทั้ง 22 มณฑล กับ 5 เขตปกครองตนเอง และ 2 เขตบริหารพิเศษ รวมทั้งอีก 4 เมืองใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ความใกล้ชิดสนิทสนมและความรู้สึกดีๆ ที่พระองค์ทรงมีต่อชาวจีน เป็นที่มาของการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เยาวชนให้ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็ทรงริเริ่มให้กำเนิดสถาบันขงจื้อ ขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2549 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

คุณูปการนานัปการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกระทำในการเจริญไมตรีอันดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ชาวจีนมีความซาบซึ้งใจใหญ่หลวง กระทั่งกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เคยทูลเกล้าถวายรางวัล “มิตรภาพด้านภาษาและวัฒนธรรม”แด่พระองค์ และสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็พร้อมใจกันถวายสมัญญานาม “ฑูตสันถวไมตรี” แด่พระองค์

ยิ่งไปกว่านั้นทุกหนทุกแห่งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงยาตราไปบนแผ่นดินจีน พระองค์ได้ทรงจารึกเอาไว้ และทรงถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์นับเป็นสิบเรื่อง โดยเปิดปฐมบทด้วยเรื่อง “ย่ำแดนมังกร” ตามมาด้วยเรื่อง “มุ่งไกลในรอยทราย” และต่อเนื่องตามมาด้วยเรื่อง “ไอรักคืออะไร” – “เกล็ดหิมะในสายหมอก” – “ใต้เมฆที่เมฆใต้” – “คืนถิ่นจีนใหญ่” – “เจียงหนานแสนงาม” – “เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก” – “หวงเหออู่อารยธรรม” – “ต้นน้ำภูผาและป่าทราย”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังมีบทพระราชนิพนธ์แปลจากต้นฉบับภาษาจีน อีกหลายเรื่อง ได้แก่ “ผีเสื้อ” – “เมฆเหินน้ำไหล” – “หยกใสร่ายคำ” – “ความรักใดจะไม่ปวดร้าว” – “ร้านน้ำชา” – “หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า” – “ไป่อินน่า”

เครื่องอิสริยาภรณ์ “รัฐมิตราภรณ์” ที่ผู้นำสูงสุดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่ากันถึงที่สุดแล้วน่าจะแสดงออกชัดเจนถึงพระกรุณาธิคุณ พระเมตตาธิคุณ และพระบุญญาบารมีแห่งพระองค์ที่แผ่ครองใจชาวจีนกว่า 1,400 ล้านคน ดุจเดียวกับที่พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้าอันเป็นที่รักยิ่งของคนเดินดินทั่วแผ่นดินไทย


เรื่อง : ตะวันฉาย


ขอบคุณภาพเปิดจาก www.news.cn