สาลิกาคาบข่าว Vol.276/62

187

สมคิดดันคลังคลอดชิมช้อปใช้เฟส 2 เชื่อม 100 บาทเที่ยวทั่วไทย

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าจะเร่งออกชิมช้อปใช้เฟส 2 ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ เพราะต้องการให้ท่องเที่ยวเป็นตัวหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มไม่ดี และทุกประเทศได้รับผลกระทบรวมถึงไทย ดังนั้นอยากให้มีมาตรการเพื่อให้ไตรมาส 4 เป็นไตรมาสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ซึ่งการท่องเที่ยวจะเป็นตัวสำคัญเพราะไตรมาส 4 เป็นฤดูการท่องเที่ยว โดยได้หารือกันว่าจะขยายชิมช้อปใช้เฟส 2 ออกไปอีก เนื่องจากเฟสแรกได้รับการตอบรับที่ดี จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ถ้าทำต่อเนื่องไปจนสุดไตรมาส 4 น่าจะทำให้เกิดการกระตุ้นและเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ พร้อมกันนี้จะดึงธ...และธนาคารออมสินมาร่วมด้วยเพื่อขยายผลไปถึงเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนได้ประโยชน์อย่างทั่วถึง ซึ่งทั้ง 2 ธนาคารมีร้านค้าชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชนที่ดูแลอยู่จำนวนกว่า 1 แสนราย นอกจากนี้ต้องการให้ชิมช้อปใช้เฟส 2 เชื่อมกับมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ในโครงการ 100 บาทเที่ยวทั่วไทยด้วย

อนุทินมั่นใจ 15 .. ‘ซีพีมาตามนัดเซ็นไฮสปีดเทรน ยัน รฟท.ส่งมอบพื้นที่ตามสัญญา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลงานกระทรวงคมนาคม และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินเป็นเมกะโปรเจ็กต์ที่เป็นความหวังของประเทศ หากยังคาราคาซังกันอยู่จะทำให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนที่จะมาลงทุนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ลดน้อยลง เกิดปัญหาต่อเนื่องไปยังโครงการอื่นๆ จึงดำเนินการให้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร (กลุ่มซีพี) มาเซ็นรับงานโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินภายในวันที่ 15 ..นี้ ประกอบกับกลุ่มซีพีชนะการประมูลมาเกือบครบปีแล้ว จำเป็นต้องเดินหน้ากันเสียที ส่วนกรณีการส่งมอบพื้นที่รัฐได้ทำตามสัญญากำหนดเรื่องการส่งมอบพื้นที่เบื้องต้น 50% หากกลุ่มซีพีต้องการให้รัฐส่งมอบพื้นที่ครบ 100% จึงจะลงนามสัญญาก่อสร้างนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่ดูแลรับผิดชอบโครงการคงไม่ยอมแน่นอน ซึ่งการที่รัฐบาลออกจดหมายเรียกกลุ่มซีพีมาเซ็นสัญญาก็เท่ากับซีพีรับทราบแล้วว่าจะต้องเซ็นสัญญาภายในวันที่ 15 ..นี้ ถ้าหากไม่มาจะต้องโดนแบล็กลิสต์จากรัฐทำให้เสียชื่อบริษัทและกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทร่วมทุนในกลุ่มด้วย

บอร์ดอีอีซีปรับทีโออาร์ดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์จูงใจนักลงทุน

..สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์) หรือ EECd ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (บอร์ดอีอีซี) เมื่อวันที่ 30 ..ที่ผ่านมาได้ปรับเงื่อนไขการลงทุน (ทีโออาร์) ในโครงการ EECd ใหม่ มี 3 เรื่องหลักที่ต้องปรับปรุงคือ

  • 1. ไม่กำหนดกรอบเวลาในการก่อสร้างทั้งเฟส 1 และเฟส 2 แบบตายตัว
  • 2. ส่วนแบ่งรายได้ให้รัฐต้องมีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น
  • 3. ผลักดันให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงพื้นที่ อาทิ ระบบขนส่งสาธารณะแบบรางเบา เพื่อจูงใจนักลงทุนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนได้กำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้สนใจอีกครั้ง หรือ มาร์เก็ต ซาวดิ้ง รอบที่ 4 และจะพิจารณาแนวทางการปรับปรุงข้อกําหนดต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับได้กับทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำความเห็นทั้งหมดมาพิจารณาทบทวนและปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะรวบรวมความเห็นและออกร่างสัญญาใหม่เพื่อให้สามารถเปิดขายซองเทคนิคและเริ่มการประมูลได้ต่อไป

อว. ดึงเทคโนโลยีบีซีจีปลุกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเจาะตลาดมะกันสำเร็จในรอบ 12 ปี

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงความสำเร็จในการปลดล็อคปัญหาการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไทยไปยังตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี เนื่องจากตั้งแต่ปี พ..2550 เป็นต้นมา กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ได้อนุญาตให้นำเข้ามะม่วงจากประเทศไทยที่ผ่านการฉายรังสีแกมม่าเข้าไปจำหน่ายได้ แต่น่าเสียดายตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่สามารถส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ผ่านการฉายรังสีได้ เพราะเมื่อถึงปลายทางคุณภาพทั้งผิวนอกและเนื้อในมีสีเปลี่ยน กลิ่นเปลี่ยน ทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับและไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค จึงไม่สามารถจำหน่ายได้เป็นเวลากว่า 12 ปี ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาการส่งออก อว.โดยความร่วมมือของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ได้ร่วมทำการวิจัยแบบมุ่งเป้าพร้อมนำบีซีจีโมเดล (BCG Model) เข้ามาดูแลการบริหารจัดการวัตถุดิบครบวงจร พัฒนากระบวนการก่อน ระหว่างและหลังการฉายรังสี จนได้มะม่วงน้ำดอกไม้คุณภาพดีตามข้อกำหนดการนำเข้าของประเทศสหรัฐฯ ทำให้ปัจจุบันสามารถส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไปยังตลาดสหรัฐฯ ได้แล้วในเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา นับเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี และจะขยายผลต่อไปสู่ประเทศทั่วโลกอีกด้วย นับเป็นตัวอย่างของการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจบีซีจีอย่างเป็นรูปธรรม

สนพ. โชว์ผลสำรวจเจน Y ใช้สื่อออนไลน์สูงสุดใน 3 กิจกรรมหลัก

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยผลการสำรวจการใช้นวัตกรรมการประหยัดพลังงานและพฤติกรรมการรับสื่อพบว่ากลุ่มตัวอย่างคน Gen Y ที่มีอายุระหว่าง 25 – 39 ปี เป็นกลุ่มคนที่ใช้สื่อออนไลน์ต่อวันมากที่สุด และมีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเป็นกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนสังคมในปัจจุบัน และนิยมเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์มากที่สุด ได้แก่ Line 30.95%, Facebook 28.01% และ YouTube 14.55%  และยังพบว่ากระแสใหม่ของกลุ่ม Gen Y นิยมเลือกใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงานผ่านโทรศัพท์มือถือมากสุดและกำลังมาแรง 3 อันดับแรก ได้แก่ การใช้บริการ Shopping Online 17.8%, Food Delivery 15.9% และ App เรียกรถ 13.1% ซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้ได้ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตก็สามารถประหยัดพลังงานได้

ซัมซุงประกาศปิดโรงงานสุดท้ายในจีนสิ้นเดือนนี้หนีพิษสงครามการค้า

เว็บไซต์ Nikkei Asian Review ของญี่ปุ่น เสนอข่าว “Samsung to shut down last smartphone plant in China” ระบุว่าซัมซุงผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ ประกาศปิดโรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือแห่งสุดท้ายในประเทศจีนภายในสิ้นเดือน ต.. 2562 และย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีน เนื่องจากค่าจ้างแรงงานจีนเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาด้วย นอกจากนี้ในด้านยอดขายโทรศัพท์ในจีนระยะหลังซัมซุงเริ่มเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับ 2 แบรนด์เนมเจ้าถิ่นคือหัวเหว่ยและเสียวหมี่ จากที่เคยครองส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์มือถือในจีนถึงร้อยละ 15 ปัจจุบันเหลือเพียงร้อยละ 1 อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ซัมซุงเริ่มทยอยย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนามตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2000

ฮุนไดดึงซีอีโอมือดีแห่งนาซ่าร่วมโครงการผลิตรถยนต์บินได้

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป ค่ายรถยนต์รายใหญ่ในเกาหลีใต้ ได้เปิดหน่วยงานใหม่เรียกว่า โมบิลิตี้ ดิวิชั่นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตรถยนต์บินออกขาย นำโดยซีอีโอ เจีย วอน ชิน วิศวกรการบินซึ่งมีประสบการณ์เคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการวิจัยการบินของน่าซ่า มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสร้างอากาศยานและการบริหารจัดการการจราจรทางอากาศ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ฮุนไดต้องการพัฒนาการเดินทางทางอากาศด้วยรถยนต์บิน เพื่อแก้ปัญหาจราจรแออัดบนพื้นดิน โดยชินจะพัฒนาเทคโนโลยีโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการเดินทางทางอากาศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์การเดินทางทางอากาศในเขตเมืองที่จะเติบโตถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ภายใน 20 ปีข้างหน้า โดยก่อนหน้านี้หลายบริษัทได้ลงทุนด้านอุตสาหกรรมรถยนต์บิน เช่น อูเบอร์คิตตี้ ฮอว์ก คอร์ป, โวโลคอปเตอร์ และค่ายเทอร์ราฟูเกียแห่งเมืองโวเบิร์น รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งผลิตรถยนต์บินได้รุ่น Transition และได้รับการขึ้นทะเบียนในสหรัฐให้เป็นเครื่องบินเล็กที่สามารถวิ่งบนทางหลวงได้