สาลิกาคาบข่าว Vol.277/62

121

เปิดวอร์รูมแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ผุด 3 มาตรการวาระแห่งชาติ

พล..อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายในเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และครม.ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ 1.การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและในช่วงวิกฤต) โดยให้ติดตาม เฝ้าระวัง ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด 2.มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) โดยให้ดำเนินมาตรการด้านการขนส่งและจราจร เช่น ตรวจจับรถควันดำ รณรงค์ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนอย่างต่อเนื่อง และ 3.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ และกระทรวงสาธารณสุข พร้อมสร้างเครือข่ายแจ้งเตือนและสร้างการรับรู้กับประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งจัดระเบียบการเผาตามลักษณะพื้นที่และช่วงเวลาตามความเหมาะสม ลดการเผาในที่โล่งและในพื้นที่ชุมชน/เมือง

อุตตมชูอีอีซีต้นแบบอุตสาหกรรมยุคใหม่ตอบโจทย์การลงทุนระดับโลก

นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวในงานสัมมนา “EEC NEXT” : มหานครการบิน ‘ฮับ’ โลจิสติกส์แห่งอาเซียนจัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ว่า ในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา เป็นช่วงการตั้งไข่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และมีการประกาศใช้ พ...เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายอีอีซี ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานซึ่งโครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 ได้มีการลงนามสัญญาร่วมลงทุนแล้วเมื่อวันที่ 1 ..ที่ผ่านมา และบางโครงการเตรียมที่จะมีการลงนามโดยจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และชี้ให้เห็นว่าไทยมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ นับเป็นช่วงรอยต่อสำคัญของอีอีซีซึ่งต้องการเห็นการเติบโตที่ยั่งยืนและดูแลคนไทยด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นโจทย์สำคัญของประเทศไทยที่จะต้องให้สำเร็จทุกส่วน โดยอีอีซีจะต้องขับเคลื่อนในทุกมิติและเป็นต้นแบบสำคัญให้กับพื้นที่อื่นทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาบุคลากร ซึ่งที่ผ่านมามีการสร้างบุคลากรระดับอาชีวศึกษา รวมถึงการสร้างบุคลากรเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกร เป็นศูนย์กลางการลงทุนเพื่ออนาคตในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนารูปแบบใหม่ของโลก

EEC HDC จับมือกลุ่มอุตสาหกรรม SNC สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตบุคลากรและประสานดึงเงินลงทุนเข้าอีอีซี

วันนี้ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) นายอภิชาต ทองอยู่ และ นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SNC นายเซบาสเตียน ลาเกรซ ผู้แทนกลุ่มแอตแลนติก ประเทศฝรั่งเศส ได้หารือถึงความร่วมมือใน 2 เรื่องคือ 1.การพัฒนาการผลิตบุคลากรให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม SNC ซึ่งมีความต้องการบุคลากรจำนวนมาก โดยการผลิตบุคลากรจะทำงานร่วมกับ มทร.ตะวันออกทั้งการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มไทป์ A และการฝึกอบรมระยะสั้นเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานสู่ระดับขั้นสูงป้อนให้กับ SNC ที่กำลังปรับโรงงานพัฒนาเป็นระบบออโตเมชั่น 4.0 และ 2.ความร่วมมือในเรื่องการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อทดสอบอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์จากการผลิตต่างๆ นอกจากนี้นายเซบาสเตียนยังประสานงานกับนักลงทุนฝรั่งเศส เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซี รวมถึงประสานงานกับกลุ่มอุตสาหกรรมแอตแลนติกและเครือข่ายเพื่อยื่นขอรับการลงทุนขยายกิจการจากปัจจุบันที่มีการลงทุนในแอตแลนติกกรุ๊ปอยู่แล้ว ขณะเดียวกันนายสมชัยก็จะเชื่อมเครือข่ายกับนักลงทุนฝรั่งเศส เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เพื่อระดมทุนเข้ามา จึงนำมาสู่ความร่วมมือกับ EEC HDC เพื่อพัฒนาบุคลากร รองรับการขยายการลงทุน ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งของความร่วมมือในกลุ่มสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์

ดีป้าดึง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมอัจฉริยะลงไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์ปลุกสตาร์ทอัพสินค้าไฮเทค

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้ดีป้าเร่งดำเนินการโครงการไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 30 ไร่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย (อีอีซีดี) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยตั้งสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อบริหาร “ไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์” ซึ่งได้ก่อสร้างอาคารเมื่อเดือน ส..ที่ผ่านมา และจะเสร็จใน 3 ปี เพื่อผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัล 5 กลุ่มหลัก คือ 1.ซอฟท์แวร์ 2.ดิจิทัลคอนเทนท์ 3. ฮาร์ดแวร์ สมาร์ท ดีไวซ์ (อุปกรณ์อัจฉริยะ) 4.อุปกรณ์การสื่อสาร และ 5.การบริการด้านดิจิทัล ซึ่งการลงทุนของ 5 กลุ่มจะช่วยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีหลัก ได้แก่ เทคโนโลยี 5 จี, ไอโอที, ปัญญาประดิษฐ์, บิ๊กดาต้า, วีอาร์ เออาร์ (โลกเสมือนจริง) เป็นต้น ช่วยสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพไทยให้เติบโต และดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาใช้ไทยเป็นฐานของการผลิตสินค้าไฮเทค

สดร. เดินหน้าปั้น TSC-1 ดาวเทียมฝีมือคนไทยหนุนอุตสาหกรรมอวกาศก้าวไกล

อุตสาหกรรมอวกาศ

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ศ.สมฤกษ์ จันทร์อัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิศวกรรมดาวเทียมและวิทยาศาสตร์อวกาศ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมดาวเทียมและวิทยาศาสตร์อวกาศ รวมถึงผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถขึ้นภายในประเทศ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯดังกล่าวมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมดาวเทียมและวิทยาศาสตร์อวกาศระหว่างสองหน่วยงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆร่วมกัน แลกเปลี่ยนบุคลากร อาทิ นักวิจัย วิศวกรและนักศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนางานวิจัยร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะต่อยอดไปสู่การสร้างโมเดลดาวเทียมขนาดเล็ก เพื่อนำมาใช้เป็นโมเดลต้นแบบสำหรับสร้าง TSC-1 ดาวเทียมฝีมือคนไทยภายใต้โครงการ “ภาคีความร่วมมือพัฒนาความสามารถเทคโนโลยีอวกาศไทย” ต่อไปในอนาคต ซึ่งอุตสาหกรรมอวกาศเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่นับวันจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

อภัยภูเบศร ชูมะขามป้อมขมิ้นชันเพิ่มสมรรถภาพปอดต้านพิษฝุ่น

ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี กล่าวถึงการใช้สมุนไพรไทยป้องกันฝุ่น PM2.5 ในงานครบรอบ 17 ปี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ลึกถึงปอดและระบบหลอดเลือดและหัวใจ ทำให้เกิดอนุมูลอิสระ เซลล์เกิดการอักเสบ หากเป็นเยอะจะทำให้การไหลเวียนของเลือดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ดี ประชาชนจึงควรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นจะดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ในภูมิปัญญาไทย มีอาหารพืชผักหลายชนิดที่สามารถช่วยได้ ซึ่ง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรกำลังให้ความสนใจในตัวมะขามป้อมที่มีสรรพคุณในการต้านอนุมูลอิสระได้ดี โดยพบว่าหากนำมาต้มดื่มจะช่วยป้องกันเซลล์เกิดการอักเสบ ช่วยให้การทำงานของหลอดเลือดมีความยืนหยุ่น ไหลเวียนดี ขณะที่ขมิ้นชันก็มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินอีถึง 80 เท่า ส่งผลดีต่อการทำงานของปอด โดยมีการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยาของประเทศสิงคโปร์ในกลุ่มตัวอย่าง 2,700 คนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่ให้รับประทานขมิ้นชันพบว่าสมรรถภาพปอดดีเท่ากับคนที่ไม่สูบบุหรี่

ไต้ฝุ่นมิแทกถล่มเกาหลีใต้ ดับ 9 สูญหายอีกหลายราย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เปิดเผยในวันพฤหัสบดีที่ 3 .. 2562 ว่าไต้ฝุ่นมิแทกพัดเข้าพื้นที่ทางใต้ของประเทศเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา นับเป็นไต้ฝุ่นลูกที่ 7 ที่พัดเข้าสู่คาบสมุทราเกาหลี ทำให้เกิดกระแสลมแรงและฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่และกระแสไฟฟ้าดับในบ้านเรือน 48,670 หลัง และยังเกิดดินหินภูเขาพังทลายฝังกลบบ้านเรือนประชาชนในหลายเมือง จนทางการต้องประกาศเตือนภัยน้ำท่วมและพื้นที่เกิดดินสไลด์ แถลงการณ์ของกระทรวงมหาดไทยและความปอลดภัยเกาหลีใต้รายงานถึงช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีได้รับรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 9 รายทั่้วประเทศ จากดินหินถล่มทับบ้านเรือนและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 คน สูญหายอีกหลายคน บ้านเรือนพังเสียหายกว่า 1,000 หลัง  อย่างไรก็ตาม ก่อนพายุพัดขึ้นฝั่งเจ้าหน้าที่ได้อพยพประชาชนกว่า 1,500 คนออกพ้นพื้นที่เสี่ยงแล้ว