สาลิกาคาบข่าว Vol.278/62

229

ผู้นำท้องถิ่นทึ่งนวัตกรรมแบเตอรีลิเธียมไต้หวันไร้มลพิษตอบโจทย์รถยนต์ยุคใหม่

คณะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารสถาบันการศึกษา 3 จังหวัดภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา-ระยอง-ชลบุรี) ศึกษาดูงาน ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลีเธียม ไอออน สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งดำเนินการมาผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมมาตั้งแต่ปี 2000 เพื่อต้องการสร้างนวัตกรรมแบตเตอรี่รูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในโรงงานเป็นระบบปิดที่ใช้ออโตเมชั่นบริหารจัดการ ปราศจากสารปนเปื้อนไหลออกจากโรงงาน จนได้รับการยอมรับจากชุมชนอยู่ร่วมกับโรงงานได้อย่างยั่งยืน ซึ่งผู้ผลิตแบตเตอรี่ลีเธียม กล่าวว่าปัจจุบันบริษัทเป็นผู้นำในการผลิตแบตเตอรีลิเธียมในไต้หวัน เพื่อใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เปิดประตูให้ชุมชนเข้ามาตรวจสอบระบบการผลิตได้ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็ต้องการตอบโจทย์การใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าในสังคมยุคใหม่ที่ต้องการอุตสาหกรรมสะอาด มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทสามารถผลิตสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและกลายเป็นผู้นำในกลุ่มแบตเตอรี่ลิเธียมในไต้หวันในปัจจุบัน

สกพอ. ยัน 3 เมกะโปรเจ็กต์อีอีซีเซ็นสัญญาภายในเดือนนี้

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการขนาดใหญ่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี คาดว่าเดือน ต..นี้จะลงนามได้โครงการคือ 

  • 1. โครงการท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 เฟส 1 วงเงิน 4.79 หมื่นล้านบาท โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ลงนามร่วมกลุ่มกิจการร่วมค้า GPC ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ..ที่ผ่านมา 
  • 2. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (สุวรรณภูมิดอนเมืองอู่ตะเภา) ซึ่งลงนามกับกลุ่มซีพีวันที่ 15 .. นี้
  • 3. โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ส่วนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ในฐานะประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ ประชุมวานนี้ (4 ..) เพื่อรับทราบรายงานความคืบหน้าของการประมูลโครงการและคำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่ให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ ที่ให้กิจการร่วมค้าเอ็นซีพีไม่ผ่านการประเมินซองที่ 2 (คุณสมบัติทั่วไป) ซึ่งจะอุทธรณ์ต่อศาลปกครองเพิ่มเติมนั้นถือเป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอรวบรวมข้อมูลจากทางคณะกฎหมาย และทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้มีการยื่นขอให้สำนักอัยการเข้ามาช่วยทำคดีนี้ เนื่องจากเป็นคดีด้านปกครอง และเราก็เป็นหน่วยงานภาครัฐ

เดินหน้าท่าเรือน้ำลึกทวายสานฝันเศรษฐกิจอาเซียน 4 ล้านล้าน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมร่วมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทยเมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง และร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนากลไกความร่วมมือสามฝ่าย (เมียนมาไทยญี่ปุ่น) เพื่อเร่งรัดการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ซึ่งรัฐบาลไทยจะผลักดันโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายต่อไป เนื่องจากการดำเนินการในโครงการดังกล่าวถือเป็นแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทย เป็นการพัฒนาที่จะนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงของอาเซียน ทั้งนี้ จะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานร่วมระดับสูงระหว่างไทยเมียนมาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (JHT) เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป คาดว่าโครงการดังกล่าวจะมีมูลค่าการค้ารวมตลอดแนวระเบียงเศรษฐกิจสูงถึง 4 ล้านล้านบาท เกิดการสร้างงานภายในนิคมอุตสาหกรรมทวายประมาณ 900,000 คน

พลังงานชงผลประชุมรื้อถอนสิ่งกีดขวางไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบินเข้าบอร์ดบริหารอีอีซี 7 .. นี้

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงผลการประชุมติดตามความคืบหน้าการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางในเส้นทางการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภา) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่กลุ่มซีพีชนะการประมูลตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ภายในระยะเวลา 1 ปี ว่า จากการประชุมร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ข้อสรุปเบื้องต้นในการกำหนดพื้นที่ของรฟท.ที่หน่วยงานด้านพลังงานจะต้องรื้อถอน 2 พื้นที่คือ ช่วงดอนเมืองบางซื่อและช่วงบางซื่อพญาไท โดยที่ประชุมรายงานเบื้องต้นว่าช่วงดอนเมืองบางซื่อมีท่อน้ำมันของบริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด หรือ เอฟพีที และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) รวมอยู่ด้วย ส่วนท่อก๊าซของปตท.นั้นจะไปพิจารณาข้อมูลที่ชัดเจนอีกครั้ง ขณะที่กฟผ.รายงานสายส่งที่ต้องรื้อถอนรวม 16 จุด ทั้ง 3 หน่วยงานและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะไปหารือในรายละเอียดร่วมกันอีกครั้ง และในวันที่ 7 ตุลาคม จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ที่ประชุมจะมีการพิจารณาถึงแผนการรื้อถอนสิ่งกีดขวางเส้นทางก่อสร้างไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบินตามมติกพอ. ซึ่งกระทรวงพลังงานโดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะเสนอความคืบหน้าจากการประชุมครั้งนี้ให้ที่ประชุมดังกล่าวรับทราบ

สตาร์ทอัพเนเธอร์แลนด์ทำแท่นวางสินค้าจากมะพร้าวฮิตทั่วประเทศ ปกป้องผืนป่าช่วยชาวสวน

บริษัท Coco Pallet สัญชาติเนเธอร์แลนด์ ผู้เชี่ยวชาญการผลิตแท่นวางสินค้ามองเห็นประโยชน์ของกากมะพร้าวนำมาผลิตแท่นวางสินค้าสําหรับใช้ในโกดังและโรงงานอุตสาหกรรมแทนการใช้ไม้ที่มีผลต่อการทำลายป่าไม้ ประสบความสำเร็จช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าสินค้า โดยเส้นใยในกากมะพร้าวมาผสมกับสารลิกนิน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ ผลิตแท่น pallet ได้มีคุณภาพชั้นดี ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องทิ้งกากมะพร้าวจำนวนมหาศาลโดยเปล่าประโยชน์  สร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร ในขณะเดียวกันก็เป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ในโลกไม่ให้ถูกทำลายมากไปกว่าที่เป็นอยู่ และไม่ต้องเผากะลามะพร้าวทิ้งโดยสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละปีมีสินค้าจากไม้กว่า 1.7 พันล้านชิ้นที่สร้างผลกระทบต่อต้นไม้กว่า 200 ล้านต้นต่อปี  แทนที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับป่าและชีวิตของมนุษย์

บินไทยยันเงินสดหมุนเวียนเพียงพอทำธุรกิจไม่มีปัญหาขาดสภาพคล่อง

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย เปิดเผยว่าตามที่มีสื่อมวลชนบางฉบับลงข่าวเรื่องการบินไทยป่วยหนัก เงินสดขาดมือ ชักหน้าไม่ถึงหลังนั้น ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการลดภาระหนี้สินอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2561 แม้บริษัทยังคงต้องดำเนินการตามแผนฟื้นฟูท่ามกลางสภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมการบิน โดยปัจจุบันบริษัทสามารถลดภาระหนี้สินได้เป็นเงินประมาณ 48,000 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทมีเงินสดในมือรวมกับ Revolving Credit Line คิดเป็นร้อยละ 13.4 ของประมาณการรายได้รวมทั้งปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงมีเงินสดสำรองในมือคงเหลืออยู่ในระดับที่เพียงพอ และสามารถดำเนินกิจการตามปกติได้ และขอให้ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งสาธารณชน มั่นใจว่าบริษัทไม่ได้ขาดสภาพคล่องอย่างที่ปรากฏเป็นข่าว

เพย์พาลประกาศถอนตัวจากสมาคมลิบราของเฟซบุ๊ก

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน บริษัทเพย์พาลของสหรัฐซึ่งให้บริการด้านระบบชำระเงินออนไลน์เปิดเผยว่า บริษัทได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากสมาคมลิบรา เพย์พาลไม่ได้ระบุถึงเหตุผลการถอนตัวออกจากสมาคมลิบราดังกล่าว โดยระบุในแถลงการณ์แต่เพียงว่า บริษัทได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกการเข้าร่วมสมาคมลิบราในเวลานี้ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาภารกิจและความสำคัญทางธุรกิจที่มีอยู่ของเพย์พาลต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงให้การสนับสนุนการพัฒนาสกุลเงินลิบรา และหวังว่าจะได้หารืออย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการทำงานร่วมกันในอนาคต เนื่องจากเฟซบุ๊กเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ยาวนานและมีคุณค่าต่อเพย์พาล ดังนั้นเพย์พาลจะยังคงให้การสนับสนุนเฟซบุ๊กสำหรับขีดความสามารถในด้านต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ สมาคมลิบราเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ประกอบด้วยสมาชิก 28 ราย ซึ่งบริษัทเฟซบุ๊ก อิงค์ ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิ.. 2562 เพื่อดูแลการพัฒนาสกุลเงินลิบรา