สาลิกาคาบข่าว Vol.279/62

257

เจ้าสัวซีพีชี้ไม่มีอีอีซีนักลงทุนหนีซบเวียดนามอินโดฯ ทุ่มสุดตัวลุยไฮสปีดเทรน

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) กล่าวในงานเปิดตัวหนังสือความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียวณ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานีว่า ไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบินเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือ PPP โดยรัฐบาลอุดหนุนเงินลงทุนให้แก่เอกชนในวงเงินไม่เกิน 1.19 แสนล้านบาท ขณะที่เครือซีพีผู้ชนะประมูล เสนอขอเงินอุดหนุนจากรัฐเพียง 1.17 แสนล้านบาท น้อยกว่ากลุ่มคู่แข่งถึง 5 หมื่นล้านบาท เพราะซีพีมองว่าไฮสปีดเทรนคือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในอีอีซี ถ้าอีอีซีไม่เกิดจะทำให้ประเทศถดถอย นักลงทุนจะย้ายฐานไปเวียดนามหรืออินโดนีเซีย ถ้าไทยยังไม่มีพื้นที่การลงทุนใหม่ๆก็จะไม่มีการลงทุนใหม่ๆ เกิดขึ้น  อย่างไรก็ตาม โครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน หรือ PPP (Public Private Partnership) ต้องนำจุดเด่นมารวมกันเพื่อพัฒนาไปด้วยกัน เปรียบเสมือนคู่ชีวิต เพราะฉะนั้นหากต้องเสี่ยงก็ต้องเสี่ยงด้วยกัน ซึ่งเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ

ครม. เร่งพิจารณาร่าง พรบ. รายจ่ายปี 63 งบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นำโด่ง 5.7 แสนล้าน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 7 ..นี้ จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาร่าง ...งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยหลังประชุมครม.จะสามารถส่งร่าง พ...ดังกล่าวไปให้สภาได้ สำหรับงบประมาณรายจ่ายแบ่งตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 7 ด้าน ได้แก่

  • 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง วงเงิน 4.28 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 13.4%
  • 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันวงเงิน 3.8 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 11.8%
  • 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์วงเงิน 5.7 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 17.9%
  • 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมวงเงิน 7.66 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 23.9% 
  • 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงิน 1.18 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.7%
  • 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐวงเงิน 5.04 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 15.8%
  • 7.รายการค่าดำเนินการภาครัฐวงเงิน 4.31 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 13.5%

ผู้นำท้องถิ่นชมนวัตกรรมเมืองไต้หวัน ประยุกต์ต่อยอดสมาร์ทซิตี้ 3 จังหวัดภาคตะวันออก

คณะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารสถาบันการศึกษา 3 จังหวัดภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา-ระยอง-ชลบุรี) ศึกษาดูงานการพัฒนาเมืองของประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นหนึ่งประเทศที่ใช้นวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดการ พัฒนาจากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตสินค้าระดับโลกมากมาย และปัจจุบันก้าวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของภูมิภาค มีระบบจัดเก็บค่าทางด่วนโดยไม่ต้องใช้ไม้กั้น รถยนต์สามารถวิ่งผ่านให้เซ็นเซอร์ตรวจับที่ตัวรถโดยไม่ต้องจ่ายเงินสดหรือสแกนบัตร การพัฒนาเศรษฐกิจจนทำให้ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัวของประชากรเท่าเทียมกันเกือบทุกพื้นที่ ระบบสายไฟฟ้าที่ถูกนำลงใต้ดินเกือบ 100% การจัดพื้นที่ว่างเป็นสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพื่อซับมลพิษ รวมถึงการสนับสนุนให้รถยนต์และรถจักจานยนต์หันมาใช้ระบบไฟฟ้าเป็นหลัก นอกจากนี้ยังได้ไปชมอุตสาหกรรมขนมที่ใช้แพกเกจจิ้งดึงดูดผู้บริโภค บางยี่ห้อมีรายละเอียดถึง 6 ภาษาบนแพกเกจจิ้ง ซึ่งผู้นำท้องถิ่นมองว่าจุดเด่นเหล่านี้สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาชุมชนใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกคือฉะเชิงเทรา ระยอง และ ชลบุรี ให้เป็นสมาร์ทซิตี้ที่มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

ปลดล็อคอุตฯนอกกลุ่มบีโอไอ ลงทุนระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ขอลดหย่อนภาษีได้

นายชิต เหล่าวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) กล่าวในงานเสวนา Asean Robomation Forum หัวข้อ “วิเคราะห์โรดแมปขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์สำหรับทุกภาคธุรกิจโดยบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ว่า เมื่อ 2 ปีก่อนกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์หุ่นยนต์ได้ผลักดันให้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% ของเงินลงทุน สำหรับกิจการที่นำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและบริการ โดยขยายให้ครอบคลุมประเภทกิจการที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงมากนัก ซึ่งเดิมไม่อยู่ในขอบข่ายการให้การส่งเสริม ล่าสุดเมื่อเดือนก..ที่ผ่านมา มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ปลดล็อคขยายการส่งเสริมการลงทุนไปยังกิจการอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ โดยเสนอให้เข้ารับการส่งเสริมจากกระทรวงการคลังผ่านทางกรมสรรพากร อาทิ โรงงานปูนซีเมนต์ ธุรกิจรีเทล โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ สามารถเข้าถึงกลไกส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยขอยื่นลดหย่อนภาษีได้ถึง 40%

ดุสิตโพลชี้ผลงานเด่นประยุทธ์ 2 ‘ชิมช้อปใช้แต่ยังติดหล่มแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

สวนดุสิตโพลสำรวจความนิยมรัฐบาลประยุทธ์ 2 หลังจากเข้ามาบริหารประเทศสู่เดือนที่ 3 โดยมีการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญหลายเรื่อง โดยได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,223 คน ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2562 สำหรับประเด็นคำถามสำคัญประชาชนคิดว่ารัฐบาลประยุทธ์ 2 มีผลงานอะไร?ที่ดีขึ้นอันดับ1 ความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ มาตรการชิมช้อปใช้ 49.11% อันดับ2 การควบคุมดูแลสถานการณ์ในบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย 43.78% อันดับ 3 มีการลงทุนด้านการคมนาคมและขนส่งรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง 30.67% และคำถามประชาชนคิดว่ารัฐบาลประยุทธ์ 2 มีผลงานอะไร?ที่แย่ลงอันดับ1 การควบคุมราคาสินค้าของแพงค่าครองชีพสูง 67.87% อันดับ2 ปัญหาการลักลอบขนยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น 40.42% และ อันดับ3 ไม่สามารถทำตามนโยบายที่ให้ไว้ตอนหาเสียงเช่นการขึ้นค่าแรง 22.43%

อว. จับมือญี่ปุ่นพัฒนาสังคมยุคใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ได้เข้าร่วมประชุมประจำปี STS Forum ครั้งที่ 16 (The 16th Annual Meeting of Science and Technology in Society) และการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 5-7 ..62 ณ เมืองเกียวโต ญี่ปุ่น โดยได้รับเชิญเข้าร่วมรับประทานอาหารเช้ากับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและผู้บริหารจากประเทศต่างๆ เมื่อเช้าวันที่ 6 ..62 ตามเวลาท้องถิ่น ได้กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงอว.ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ว่า เป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ทำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมกับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ โดยกระทรวงใหม่นี้พุ่งเป้าไปที่เรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งได้เรียนรู้มาจากญี่ปุ่น ทั้งนี้มีความคาดหวังว่าจะเกิดความร่วมมือกับญี่ปุ่นและชาติอื่นๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตสำหรับคนรุ่นต่อไป

ยูเอ็นจี้ยุติเหตุรุนแรงในอิรักหลังมีกระสุนจริงยิงผู้ประท้วงดับเกือบร้อยราย รัฐบาลอ้างมือที่สาม

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานการประท้วงเรียกร้องรัฐบาลให้กระตุ้นการจ้างงาน ยกระดับสวัสดิการ รวมไปถึงขับไล่รัฐบาลปัจจุบันออกจากอำนาจ โดยกลุ่มผู้ประท้วงรวมตัวกันในย่านชานกรุงแบกแดดและหลายพื้นที่ตอนใต้ของอิรักนาน 5 วัน ล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าสลายการชุมนุมโดยมีรายงานว่ามีกระสุนจริงยิ่งเข้าใส่กลุ่มผู้ประท้วงจนมีผู้เสียชีวิต 99 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 4,000 ราย นางเฮ็นนิสปลาสส์ชาร์ต เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ในอิรัก ออกมาประกาศขอให้ยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยด่วน ด้านรัฐบาลอ้างว่ามีสไนเปอร์ปริศนายิงเข้าใส่ฝูงชน และมีการส่งเจ้าหน้าที่ค้นในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อจับกุมผู้ก่อการมือที่สามแล้ว