‘สาธิต ปิตุเตชะ’ กับ แซนด์บ็อกสาธารณสุข โมเดลการให้บริการทางการแพทย์ รับการพัฒนาเมืองแบบขยาย

สาธิต ปิตุเตชะ ชี้ การพัฒนาด้านสาธารณสุขช่วยสร้างสมดุลของการพัฒนาอีอีซีได้ เนื่องจากจะส่งผลให้มีทั้งนักท่องเที่ยวและแรงงานจำนวนมากเข้ามา