‘THE FOUNDER’ โปรเจ็กต์ทดลองสำหรับ ‘พนักงานประจำ’ ที่อยากเป็นสตาร์ทอัพ

507

อันที่จริง Digital Transformation เป็นสิ่งที่องค์กรขนาดใหญ่มีทั้ง ‘ความได้เปรียบ – เสียเปรียบ’ ที่บอกว่าได้เปรียบ คือ มักจะมีทุนมากพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง จึงสามารถซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือเพิ่มทีมใหม่ได้ไม่ยาก ส่วนเรื่องเสียเปรียบนั้น เนื่องจากองค์กรใหญ่มักจะมีพนักงานจำนวนมาก การผลักดันให้พนักงานทั้งองค์กรมี Mindset ที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัล…ไม่ใช่เรื่องง่าย


ได้ข่าวว่า SiriVentures (CVC) ด้าน PropTech ของแบรนด์ แสนสิริ ที่ลงทุนในสตาร์ทอัพระดับ Seed, Pre Serie A แต่ปัจจุบันมีเป้าหมายที่จะลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่เติบโตกว่าเดิม พร้อมกับการปรับวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบใหม่ผ่าน THE FOUNDER โปรเจ็กต์ปั้นพนักงานสู่สตาร์ทอัพ 

โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้พนักงานทุกฝ่ายของบริษัทที่อยากเป็นผู้ประกอบการ มีโอกาสทดลองนำเสนอโมเดลธุรกิจที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจจะเป็นโซลูชันที่เข้ามาแก้ Pain Point ของลูกบ้าน ของพนักงานแสนสิริ หรือของนักลงทุน ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมด้าน PropTech ที่มีศักยภาพและสามารถขยายตลาดในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ผ่านโรดแมปพัฒนาธุรกิจหลักสูตรเข้มข้นระยะเวลา 3 ปี  ‘Rise – Bounce – Shoot’

จิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด
จิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด

จากรายงาน PropTech: A Global Perspective ของ Unissu บริษัทวิจัยด้าน PropTech ของประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ในปี 2018 สตาร์ทอัพ PropTech ทั่วโลกสามารถระดมทุนได้มากถึง 1.48 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 4.5 แสนล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา 

จิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวถึงโครงการ THE FOUNDER ว่า คาดหวังที่จะยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยของลูกบ้านแสนสิริ โดยให้พนักงานแสนสิริมีส่วนร่วมในสร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาพื้นที่ (Development) ด้านการให้บริการ (Service), ด้านอุตสาหกรรมบริการ (Hospitality) ฯลฯ 

“PropTech เปรียบเสมือนหนึ่งในอาวุธสำคัญ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาฯ ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 ปี ในการลุยธุรกิจ PropTech อย่างจริงจัง เรามองเห็นถึงโอกาสที่ยังต้องการเมล็ดพันธุ์คุณภาพอีกมาก ซึ่งสามารถบ่มเพาะได้จากทรัพยากรบุคคลของแสนสิริที่ทำงานและคลุกคลีอยู่ในวงการโดยตรง เพราะพนักงานอยู่กับลูกค้า เขาจะรู้ดีว่าลูกค้ามี Pain Point อะไร ก็นำมาวางแผนแก้ปัญหา” 

สิริ เวนเจอร์ส จึงบุกเบิกโครงการ PropTech พลิกธุรกิจอสังหาฯ ซึ่งในปีแรกและครั้งแรกนี้ใช้เวลาตลอดโครงการรวม 3 ปี (2019 – 2021) โดยหลังจากประกาศเชิญชวนก็มีผู้สมัครเข้าโครงการ THE FOUNDER จากส่วนงานต่างๆ รวม 30 ทีม ทีมละ 1-3 คน 

ตัวอย่างไอเดียที่นำไปสู่การสร้างสรรค์โซลูชันซึ่งเอื้อต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น 

    • เทคโนโลยีสร้างความแม่นยำ ลดขั้นตอน – ข้อผิดพลาดจากการประเมินราคาในการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ 
    • โซลูชั่นที่ช่วยเฟ้นหาตลาดใหม่สำหรับการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์
    • การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในคอนโด ด้วยโมเดลธุรกิจการเช่าเฟอร์นิเจอร์

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบแรกมี 12 ทีม ได้รับเงินสนับสนุนสำหรับการสำรวจตลาด, ทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ แต่ที่สำคัญคือ ทุกทีมสามารถขอข้อมูลจากส่วนต่างๆ ของบริษัทไปใช้พิจารณาหรืออ้างอิงเพื่อสร้างโซลูชันได้ พนักงานจึงไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล ศึกษาตลาดอย่างที่สตาร์ทอัพส่วนใหญ่ทำ แต่ได้ประสบการณ์ ได้ทักษะการทำงานเป็นทีม ได้ ‘ลองสักตั้ง’ โดยยังมีงานทำ มีเงินเดือนตามปกติ และหากไอเดียธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ ทีมนั้นๆ ก็ยัง ‘ล้มบนฟูก’ ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยง

The founder_siriventures

“เรามีฟูกในทุกขั้นตอน และอยากให้มีอย่างน้อย 2-3 ทีมขึ้นไปได้ทำธุรกิจจริง เพื่อสร้างอิมแพ็ค ทำให้ทุกคนในองค์กรรู้จักสตาร์ทอัพ อยากให้พนักงานมี Entrepreneurial Mindset และนำความรู้ความเข้าใจมาร่วมพัฒนาแสนสิริได้ ที่สำคัญคือ ในหมวกของความเป็นลูกจ้างได้ความทุ่มเท แต่ถ้าเขาเปลี่ยนหมวกเป็นเถ้าแก่ เขาจะมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาเป็นทวีคูณ”  จิรพัฒน์กล่าว

ไล่เรียงถึงอุปสรรคของโครงการ จิรพัฒน์บอกว่า อุปสรรคอยู่ที่การสื่อสารกับทุกระดับชั้น คือ ต้องได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ประธานบริษัทลงมา ประเด็นสำคัญอยู่ที่ การยอมรับร่วมกันว่า พนักงานอาจเติบโตขึ้นและไม่ได้ทำงานในบริษัทตลอดไป ผู้จัดการก็ต้องยอมให้เวลาลูกน้อง แม้ในระหว่างทางนั้น พนักงานอาจจะห่อเหี่ยวบ้าง หัวหน้าก็อาจต้องช่วยดูเรื่องแบ่งเวลา การถ่ายโอนงานระหว่างทีม กล่าวคือ ต้องสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

“เราเชื่อเรื่องนวัตกรรมและความสามารถของคน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า THE FOUNDER จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการปลูก Passion ปั้น Innovation อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันของพนักงานกับองค์กร พร้อมด้วย Entrepreneurial Mindset ในการสร้างโซลูชันด้าน PropTech ที่มีศักยภาพโดยพนักงานแสนสิริเอง

“และเมื่อโปรเจ็กต์สิ้นสุดลง ทีมที่ประสบความสำเร็จจะไม่ได้ทำงานในตำแหน่งเดิม โดยสามารถแยกออกมาเพื่อประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพได้อย่างเต็มตัว หรือตั้งเป็นหน่วยธุรกิจใหม่ของบริษัท ตลอดจนช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยให้ก้าวไกลทัดเทียมระดับสากลได้” 

พูดถึงระดับสากล จากการที่หัวเรือใหญ่ของสิริ เวนเจอร์ส บินไปดูงานที่ซิลิคอน วัลเลย์ กับเทล อาวีฟ เป็นประจำจึงเห็นการเติบโตของ PropTech ในระดับโลกแล้วบอกว่า

“สตาร์ทอัพที่เป็น PropTech ทั่วโลกมีประมาณ 7,000 ราย ในเอเชียมีประมาณ 550 ราย ไทยมีประมาณหลักสิบ ตลาดในเมืองไทยจึงเติบโตได้อีกมาก” 

ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด ยกตัวอย่าง เทคโนโลยีเกี่ยวกับการก่อสร้าง (Construction Tech) ของอิสราเอลที่ช่วยตรวจสอบคุณภาพบ้านก่อนส่งมอบให้ลูกบ้าน ซึ่งดูได้ว่าผู้รับเหมาทำตามที่ตกลงกันหรือไม่ ตรวจงานย้อนหลัง และลดการใช้กำลังคนได้ และ Astralink สตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยี AR ช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง


สรุป : THE FOUNDER คือ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพสำหรับพนักงานในองค์กร (Internal Incubator) ซึ่งอยู่ภายใต้ความร่วมมือของแสนสิริ และสิริ เวนเจอร์ส ในการค้นหาพนักงานแสนสิริที่เข้าใจปัญหา หรือความต้องการของอุตสาหกรรม และมีแนวคิดแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) มาปั้นเป็นสตาร์ทอัพเลือดใหม่เข้าสู่วงการ PropTech & UrbanTech

ด้วยเล็งเห็นว่า PropTech & UrbanTech สามารถเป็นอีกหนึ่งฐานรายได้ของบริษัทจากการลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้ในอนาคต สำหรับโครงการในปีแรกนี้ แสนสิริสนับสนุนเงินสำหรับเริ่มต้นทำธุรกิจ (Seed Funding) ไม่เกินทีมละ 3 ล้านบาท ส่วนงบสนับสนุนทั้งหมด แสนสิริและสิริ เวนเจอร์ส ตั้งเป้าสนับสนุนนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบสูงสุดรวม 36 ล้านบาท

และเมื่อจบโครงการ พนักงานบริษัทที่เป็นทีมผู้ชนะสามารถออกไปเป็นเจ้าของธุรกิจ แล้วแสนสิริตามไปลงทุนได้ หรือ ทำงานภายใต้แสนสิริต่อ โดยอาจตั้งเป็น Head of Business หน่วยงานใหม่ของบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของทีม ประสิทธิภาพของโซลูชัน โอกาสทางธุรกิจ และข้อตกลงร่วมกัน


อ่านต่อเกี่ยวกับ PropTech Sandbox

PropTech Sandbox พื้นที่ทดสอบนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยของ ‘Siri Ventures’ ซึ่งมี 3 สตาร์ทอัพกับ สวทช. ร่วมด้วย