ตามรอย (Tamroi) แพลตฟอร์มบริการด้าน IoT ที่ช่วยคลายกังวล ถ้าคน – สัตว์ – สิ่งของมีค่า หายไป

265

มาใหม่อีกหนึ่งโซลูชันที่ดีต่อใจ ช่วยแก้/ลดปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคม อย่างกรณีคนหาย ของหาย สัตว์เลี้ยงหาย คือ แพลตฟอร์มบริการด้าน IoT ตามรอย (Tamroi) ที่สามารถช่วยดูแลผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ไปจนถึงนักท่องเที่ยว


สถิติบ่งชี้ว่าควรมีผู้ช่วยตามรอย

รศ.นพ. รัฐพลี ภาคอรรถ อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ประเทศไทยมีผู้ที่เป็นโรคความจำเสื่อมประมาณ 11 ล้านคน โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึง 50% ในอนาคต และที่ผ่านมามีประมาณ 10-20% ของผู้ป่วยที่เคยมีประวัติการสูญหาย สร้างความกังวลใจให้ครอบครัวอย่างมาก ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่สูญหายเกิน 24 ชั่วโมง ครึ่งหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ดังนั้น การนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในด้านบริการสังคม ให้ความช่วยเหลือ จึงเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้ป่วย ครอบครัว สังคม หมายรวมถึงวงการแพทย์ เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในประเทศไทยมีจำกัด แต่มีสัดส่วนผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน จากจำนวนประชากรไทยในปัจจุบันกว่า 67 ล้านคน


เริ่มต้น…ตามรอย (Tamroi)

เมื่อพูดถึงแพลตฟอร์ม IoT ย่อมต้องใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ อาทิ สมาร์ทโฟน สมาร์ทวอทช์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แต่ถ้าใช้ตามรอยด้วยแล้วนั้น ต้องมีอุปกรณ์ Tracker ที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ซึ่งในประเทศไทยมี สถานีวิทยุ จส. 100 เป็นช่องทางหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ใช้แจ้งปัญหาการจราจร ขอความช่วยเหลือในการติดตามคนหายบ่อยครั้ง นำมาสู่การสร้างความร่วมมือกับ นอสตร้า (Nostra) และ หัวเว่ย ในลักษณะของการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ด้านการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) และเทคโนโลยีในประเทศไทย ทั้งยังร่วมประกาศเปิดตัว ตามรอย (Tamroi) แพลตฟอร์ม IoT เพื่อช่วยเหลือเรื่องคนหาย สัตว์หาย สิ่งของมีค่าสูญหาย โดยแต่ละหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบดังนี้ 

ตามรอย (Tamroi)
นายโรเบิร์ต ฉี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท หัวเว่ย จำกัด, คุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ กรรมการบริหาร บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้อำนวยการ สถานีวิทยุ จส. 100 และนายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด และแบรนด์นอสตร้า
  • นอสตร้า ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เทคโนโลยีและให้บริการด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และ Location Contents ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เข้ามาช่วยพัฒนาแพลตฟอร์มโดยครอบคลุมถึงแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และระบบเฝ้าติดตามทางเว็บด้วยแผนที่ฐานที่มีความละเอียด ถูกต้อง แม่นยำสูง
  • สถานีวิทยุ จส. 100 บริษัทสื่อออกอากาศที่นำเสนอข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับการจราจร ทำหน้าที่เป็นคอลเซ็นเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง และช่วยประสานงานปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือ 
  • หัวเว่ย ผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นนำ จะร่วมสนับสนุนการบูรณาการระบบ IoT กับผู้บูรณาการระบบในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาเมื่อมีการใช้งาน IoT ด้านต่างๆ ในประเทศไทย

ด้วยสายสัมพันธ์ของ จส. 100 กับพันธมิตรในด้านการช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ ในประเทศไทย ได้แก่ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล มูลนิธิ หน่วยงานราชการ และอาสาสมัครต่างๆ จส. 100 จึงเป็นฮับในการรับส่งข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือในชีวิตประจำวันไปโดยปริยาย

สำหรับเทคโนโลยีของระบบ NB-IoT แพลตฟอร์มตามรอย จะช่วยระบุตำแหน่งบุคคลด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยจะมีอุปกรณ์อัจฉริยะช่วยระบุตำแหน่ง (NB-IoT Tracker) ซึ่งใช้พลังงานต่ำจึงใช้งานได้นาน และตั้งค่าได้หลายรูปแบบ

อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์ได้ แต่สิทธิ์ในการเข้าถึงจะปิดลงเมื่อการค้นหาเสร็จสิ้น จึงช่วยลดความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานได้ นอกเหนือจากนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวยังช่วยบริหารจัดการของมีค่าสำหรับองค์กรและบุคคลได้อีกด้วย


Lost แล้วต้อง Found

ในงานแถลงข่าวความร่วมมือ คุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ กรรมการบริหาร บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้อำนวยการ สถานีวิทยุ จส. 100 กล่าวว่า 

“เราหวังว่า แพลตฟอร์มบริการตามรอย (Tamroi) จะสามารถให้บริการด้านการดูแลแก่สาธารณะ และลดจำนวนสถิติการเกิดอุบัติการณ์ 6 อันดับแรกในประเทศไทย อันได้แก่ อุบัติเหตุ/อุบัติเหตุทางรถยนต์ การเจ็บป่วย คนหาย สัตว์เลี้ยงหาย ของมีค่าหาย และนักท่องเที่ยวหรือแรงงานต่างชาติหาย” 

ทางฝั่งของ นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด และแบรนด์นอสตร้า และ นายโรเบิร์ต ฉี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท หัวเว่ย จำกัด ที่มาร่วมลงนาม MoU มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนา แบ่งปันโนว์ฮาว รวมถึงการสาธิตและการทดสอบแอปพลิเคชัน บนเทคโนโลยี NB-IoT เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ NB-IoT สำหรับประเทศไทย โดยนายวิชัยบอกว่า โครงการตามรอยเป็นผลงานสำคัญที่เกิดจากความร่วมมือเพื่อนำบริการ IoT มาสู่ประเทศไทย และสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่ดีในการสร้างระบบนิเวศของ IoT ได้

“เราเชื่อว่าเทคโนโลยี IoT จะมีส่วนสนับสนุนให้แก่สังคมไทยมากยิ่งขึ้น และบริการตามรอย (Tamroi) จะช่วยให้การดูแลเป็นพิเศษแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ อาทิ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วย และนักท่องเที่ยวได้” นายโรเบิร์ตกล่าวเสริม

ตามรอย (Tamroi)

ข้อสังเกตเพิ่มเติม
เนื่องจากสาลิกาเคยนำเสนอ
บทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีของหัวเว่ยในหลากหลายด้าน รวมถึงเรื่อง Axis iCare โซลูชันเพื่อสังคมจาก Huawei ใช้เทคช่วยป้องกันเด็กหาย จะเห็นได้ว่า แบรนด์หัวเว่ยเข้าถึงประเทศไทยและคนไทย ทั้งในด้านร่วมสร้างฐานพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการขยายตลาดและประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงด้านการช่วยเหลือสังคม ยิ่งเมื่อมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโซลูชันตามหาผู้สูญหายที่เป็นเด็กในประเทศไทยอยู่แล้ว ย่อมได้รับความเชื่อมั่น การยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชน แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลทั่วไปอย่างเราๆ ก็ต้องเปิดเผยข้อมูล (Data) เพื่อการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ในด้านประโยชน์ใช้สอยที่แพลตฟอร์มมีต่อการท่องเที่ยว นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อธิบายว่า ในฐานะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว ททท. จึงพยายามอำนวยความสะดวกในเรื่องข้อมูลการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพ เช่น ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดการพลัดหลง ของหาย ฯลฯ


หากยังสงสัยว่า NB-IoT คืออะไร อ่านเพิ่มได้ในบทความด้านล่างนี้

‘IoT Smart Meter’ มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ นวัตกรรมที่พัฒนาโดย มจพ. และเอไอเอส

Thailand IoT Industry Whitepaper : เผยการเติบโตและเบื้องลึกของ IoT ที่คนไทยควรรู้

Axis iCare โซลูชันเพื่อสังคมจาก Huawei ใช้เทคช่วยป้องกันเด็กหาย