สาลิกาคาบข่าว Vol.283/62

209

ซีพีพร้อมเซ็นสัญญาไฮสปีด 25 .. รฟท.ได้รายชื่อบอร์ดชุดใหม่ครบ

โครงการรถไฟความเร็วสูง

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) นัดแรกที่มีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมประชุมว่า คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบการส่งมอบพื้นที่สำหรับก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน พร้อมทั้งให้มีการตั้งคณะทำงานส่งมอบพื้นที่ โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน และจะมีการเสนอให้คณะกรรมการอีอีซีที่มีพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเห็นชอบต่อไป เพื่อให้การก่อสร้างโครงการไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบินเดินหน้าต่อได้ตามแผน โดยจะมีการเซ็นสัญญากับกลุ่มซีพีที่ชนะการประมูลในวันที่ 25 ..นี้ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนได้ทำหนังสือส่งไปยังกลุ่มบริษัทซีพีเมื่อวันที่ 9 ..ที่ผ่านมาว่าให้เข้ามาทำการเซ็นสัญญากันภายในวันที่ 25 .. ภายหลังการประสานไปยังกลุ่มซีพีอย่างไม่เป็นทางการพบว่าทางกลุ่มซีพียืนยันว่าพร้อมที่จะเข้ามาเซ็นสัญญาตามกำหนดเวลา สำหรับปัญหาการขาดคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) นั้น ขณะนี้ได้รายชื่อคณะกรรมการ รฟท. ชุดใหม่แล้ว

เปิดตัวระบบบริการเบ็ดเสร็จ EEC-OSS ที่เดียวครบจบทุกเรื่องการลงทุน

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สกพอ.ได้พัฒนาระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC One Stop Service : EEC-OSS เพื่อยกระดับการบริการของภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและสร้างความโปร่งใสในขั้นตอนการขอการอนุมัติและอนุญาต ซึ่งจะทำให้เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในระยะยาว โดยเฟส 1 บริการดังกล่าวจะร่นระยะเวลาขั้นตอนการขอประกอบกิจการโรงงานเหลือ 78 วันจากเดิม 150 วัน ลดขั้นตอนดำเนินงานจากที่มี 60 รายการเหลือเพียง 42 รายการ ลดการติดต่อหลายหน่วยงานเหลือเพียงจุดเดียว และในเฟส 2 จะลดขั้นตอนลงไปเรื่อยๆ สำหรับ EEC-OSS เป็นไปตาม พ...อีอีซี ที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของกฎหมาย 8 ฉบับไว้ด้วยกัน ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยได้ปรับปรุงกระบวนงาน ลด ละ เลิก เอกสารและขั้นตอนต่างๆ ที่ไม่จำเป็น ยุบรวมใบอนุญาตคล้ายคลึงกันใช้ระบบขออนุมัติออนไลน์ สามารถยื่นคำขอรับบริการได้ทุกที่ ทุกเวลาและทุกสถานที่ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้าใช้งานผ่านช่องทาง www.eeco.or.th/eec-oss หรือจะเข้าใช้งานผ่าน EEC-OSS โดยตรงก็ได้

สนธยาดันพัทยาโฉมใหม่สู่อนาคตศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าท่องเที่ยว

สนธยา คุณปลื้ม

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวถึงการพัฒนาศักราชใหม่ของ Neo Pattaya หรือพัทยาโฉมใหม่ เนื่องจากโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี จะทำให้จะเกิดประชากรและนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่า จากปัจจุบันที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 1 ล้านคน ทำให้กายภาพของเมืองเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง การเข้ามาของอีอีซีและการลงทุนต่างๆ จะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของพัทยา ซึ่งปัจจุบันพึ่งพาการท่องเที่ยวเกือบ 80% ไปสู่เมืองชายทะเลที่มั่นคงกว่าเดิมเพราะเปิดทางไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ แบบไร้ขีดจำกัดทั้งสตาร์ทอัพ การเงิน และอื่นๆ การเข้ามาของอีอีซีจึงทำให้ศักยภาพของพัทยาสูงขึ้นมาก เพียงแต่เราต้องตามให้ทันและพัฒนาให้ยั่งยืน

คนว่างงาน .. 62 พุ่งเฉียด 4 แสน ปริญญาแชมป์เตะฝุ่น 1.73 แสนคน

คนจน

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนกันยายน พ.. 2562 พบว่าจำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.64 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 37.72 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.21 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.85 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 1.2 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.92 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น สำหรับผู้ว่างงาน 3.85 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 พบว่าผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจำนวนสูงสุดคือ 1.73 แสนคน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 8.4 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7.7 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 4.2 หมื่นคน ต่ำกว่าประถมศึกษาและไม่มีการศึกษา 9.0 พันคน

ไทยกวาดธุรกรรมนักท่องเที่ยวจีนผ่านอาลีเพย์อันดับ 2 ของโลกรองจากญี่ปุ่น

อาลีเพย์ (Alipay) เผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมในต่างประเทศของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงวันหยุดยาวของสัปดาห์เฉลิมฉลองวันชาติจีน หรือ Golden Week (1-7 ตุลาคม) พบยอดใช้จ่ายในต่างประเทศผ่านอาลีเพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในแง่ของปริมาณธุรกรรมพบว่าประเทศไทยครองอันดับ 2 ทั่วโลก รองจากญี่ปุ่นที่ครองแชมป์เป็นครั้งแรก ปริมาณธุรกรรมทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1.2 เท่า ยอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้น 1.22 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของปริมาณธุรกรรมในร้านค้าเพิ่มขึ้น 110% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ขณะที่ยอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้น 15% เป็น 2,500 หยวน หรือประมาณ 11,000 บาท ร้านค้าที่มีปริมาณการทำธุรกรรมสูงสุดได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลอดภาษี และห้างสรรพสินค้า โดยนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากมณฑลกวางตุ้ง ตามด้วย เซี่ยงไฮ้ และปักกิ่งตามลำดับ

บีเอสเอชี้องค์กรธุรกิจ 66% ยังใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน หวั่นถูกมัลแวร์ล้วงข้อมูล

Thailand cybersecurity 2019

นายดรุณ ซอว์เนย์ ผู้อำนวยการอาวุโส บีเอสเอ พันธมิตรซอฟต์แวร์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า ปัจจุบันประมาณร้อยละ 66 ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ไลเซนส์) ทำให้มีความเสี่ยงในเรื่องการปกป้องข้อมูล เพราะซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิมีโอกาสสูงที่จะถูกมัลแวร์จู่โจม และทำให้เกิดจุดอ่อนในกลไกการป้องกันภัยไซเบอร์ขององค์กรธุรกิจและประเทศไทยโดยรวม   การบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิอย่างจริงจัง รวมถึงการเข้าตรวจค้นและดำเนินคดีกับองค์กรธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ เป็นหนึ่งในวิธีป้องปราม ทำให้องค์กรธุรกิจปรับเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อปรับเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

3 ผู้คิดค้นแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนคว้ารางวัลโนเบลสาขาเคมี

ราชบัณฑิตยสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดน ประกาศผลการพิจารณามอบรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลมี 3 คน ได้แก่ จอห์น กูดอีนาฟ ชาวอเมริกันอายุ 97 ปี, สแตนลีย์ วิตทิงแฮม ชาวอังกฤษ อายุ 77 ปี และอากิระ โยชิโน ชาวญี่ปุ่น อายุ 71 ปี บุคคลทั้งสามถือเป็นผู้วางรากฐานของสังคมให้ปลอดเชื้อเพลิงฟอสซิล ด้วยการคิดค้นแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เริ่มต้นจากวิตทิงแฮมที่เป็นผู้พัฒนาแบตเตอรีลิเทียมใช้งานได้เป็นคนแรกเมื่อยุคต้นทศวรรษ 1970 จากความต้องการหาแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ในช่วงเกิดวิกฤติน้ำมัน กูดอีนาฟช่วยพัฒนาศักยภาพของแบตเตอรีดังกล่าวให้สามารถประจุไฟได้มากขึ้น ขณะที่โยชิโนนำวัสดุจำพวกคาร์บอนเข้ามาใช้ทำให้แบตเตอรีมีความปลอดภัยมากขึ้นและสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ คณะกรรมการโนเบลกล่าวว่าแบตเตอรีลิเทียมไอออนปฏิวัติชีวิตของมนุษย์นับแต่เข้าสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์เมื่อปี 2534 ทั้ง 3 คนได้เงินรางวัล 9 ล้านโครนาสวีเดน (ประมาณ 27 ล้านบาท) หรือคนละ 9 ล้านบาท