สาลิกาคาบข่าว Vol.284/62

182

BTS จ่อเข้าวินคว้าโครงการสนามบินอู่ตะเภาเมืองการบินตะวันออก

อู่ตะเภา เมืองการบินภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 11 .. มีรายงานผลการเปิดซองด้านราคาการประมูลสนามบินอู่ตะเภา ปรากฎว่ากลุ่มกิจการร่วมค้า BTS ซึ่งประกอบไปด้วย บมจ.การบินกรุงเทพ บมจ.บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และบมจ.ซิโนไทย เสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้รัฐด้วยมูลค่าหลักแสนล้าน เอาชนะคู่แข่งคือกลุ่ม Grand Consortium ซึ่งประกอบไปด้วย บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (แกรนด์แอสเสท) บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น และ ไทยแอร์เอเชีย ที่เสนอหลักหมื่นล้านบาทอย่างขาดลอย พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือและประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก แถลงว่า ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกได้มีมติเห็นชอบให้เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) และเห็นชอบให้มีการดำเนินการเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) นั้น เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมิน 2 ราย ได้แก่ กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส (BBS Joint Venture) และกลุ่ม Grand Consortium ได้ส่งผู้แทนมาเข้าร่วมการเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 อย่างพร้อมเพรียง การดำเนินการเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเอกสารการคัดเลือกเอกชน เป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย มีผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือก ผู้แทนคณะทำงานฯ ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ปรึกษาและผู้สังเกตการณ์อิสระจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าสังเกตการณ์ รวมทั้งได้มีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ กล้องวงจรปิด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตลอดกระบวนการ คาดว่ากระบวนการคัดเลือกจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 และคาดว่าจะลงนามในสัญญาร่วมลงทุนได้ภายในเดือนมกราคม 2563

EEC-OSS เพิ่มศักยภาพดึงเม็ดเงินลงทุนเข้าอีอีซี 1.7 ล้านล้านบาท

นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการเสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสายงานพัฒนาพื้นที่ชุมชน กล่าวว่า ระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC-OSS ได้มีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลด ละ เลิก เอกสารและขั้นตอนต่างๆ ที่ไม่จำเป็น และยุบรวมใบอนุญาตที่คล้ายคลึงกัน โดยสามารถลดการใช้เอกสารที่ซ้ำซ้อนและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ ลดเวลาดำเนินการกว่าครึ่ง โดยประสิทธิภาพของระบบนี้สามารถลดระยะเวลาได้กว่าครึ่งหนึ่ง และเป็นระบบขออนุญาตออนไลน์ที่สามารถยื่นคำร้องได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้บริการ ตอบโจทย์ของผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและมีความโปร่งใสในการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอย่างเท่าเทียม ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการให้บริการของ สกพอ.และในอนาคตจะมีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและนักลงทุนที่จะลงทุนในพื้นที่อีอีซี สำหรับการออกแบบระบบ EEC-OSS มาจากแนวคิดที่ว่าอีอีซีเป็นโครงการขนาดใหญ่และต้องการดึงดูดการลงทุนในวงเงินที่สูงมากคือประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท หากสามารถเร่งรัดการขอใบอนุญาตให้รวดเร็วขึ้นก็จะทำให้เกิดการลงทุนที่มากขึ้น

จีดีพีพัทยาแตะ 1 ล้านล้านสนธยามั่นใจฮับเศรษฐกิจโลกแห่งใหม่

นายสนธนยา คุณปลื้ม

นายสนธนยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวในการประชุมกับภาคีภาคส่วนต่างๆ ว่า เมืองพัทยาในฐานะเขตบริหารพิเศษ มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว 40 ปี และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งดำเนินการมาแล้ว 60 ปี ทำให้ชลบุรีและเมืองพัทยาก้าวหน้ามาอย่างรวดเร็วจนปัจจุบันมีจีดีพีเกือบ 1,000,000 ล้านบาท เป็นอันดับที่สองของประเทศ มีรายได้จากการท่องเที่ยว 200,000 ล้านบาทต่อปี รายงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุว่ามีการขอส่งเสริมการลงทุนในเขตสามจังหวัดของอีอีซี (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) แล้วประมาณ 800,000 ล้านบาท ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – มิถุนายน 2562 ในจำนวนนี้เป็นการลงทุนในชลบุรีประมาณ 640,000 ล้านบาท นี่เป็นโอกาสที่จะเปิดศักราชใหม่ของพัทยา เป็น Neo Pattaya  หรือพัทยาโฉมใหม่ ก้าวไกล ไม่ทิ้งกัน ซึ่งจะเป็นค่านิยมหลักของเราในอนาคต

ครม.ศก.ไฟเขียวไทยแลนด์แกรนด์เซลดึงนักท่องเที่ยว 39.8 ล้านคนควักกระเป๋าช้อปปิ้ง

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขานุการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ(ครม.เศรษฐกิจ) เปิดเผยที่ประชุมครม.เศรษฐกิจที่พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวม 18 มาตรการ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายในประเทศไทยตามเป้าหมายในปี 2562 จำนวน 39.8 ล้านคน สร้างรายได้ 2.04 ล้านล้านบาท ซึ่งจะสนับสนุนให้จีดีพีปีนี้เติบโตได้ถึง 3%  สำหรับมาตรการสำคัญด้านการกระตุ้นการใช้จ่ายได้ดีคือ การจัดการไทยแลนด์แกรนด์เซล ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ..62 – 31 มี..63 โดยที่ผ่านมาทางห้างสรรพสินค้าต่างๆ พร้อมเข้ามาร่วมมือลดราคาสินค้าสูงสุด 70% โดยที่นักท่องเที่ยวแค่โชว์พาสปอร์ตก็ได้ส่วนลดไปทันที รวมถึงการจัดกิจกรรมมหกรรมระดับโลกหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ เช่น การจัดงานวิ่งระดับโลก การจัดการแข่งขัน Moto GP, Super GT, การแข่งขันจักรยาน Tour de France, มหกรรมด้านดนตรีระดับโลกอย่างคอนเสิร์ต Tomorrow Land, EDC (Electric Daisy Carnival), Ultra Music Festival มหกรรมด้านความงามสุขภาพและสาธารณสุข  มหกรรมกัญชาโลก(World Cannabis Expo) เป็นต้น

สถานทูตไทย กรุงโตเกียวเตือนคนไทยในญี่ปุ่นรับมือพายุไต้ฝุ่นฮากิบิส 

blogs.nasa.gov

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ประกาศเตือนภัยไต้ฝุ่นหมายเลข 19 (Hagibis) โดยคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบตั้งแต่แถบคันไซเรื่อยมาถึงคันโต โทไก และบางส่วนของฮอกไกโดในช่วงระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เริ่มมีฝนตกลมแรง และในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เขตคันโตจะมีฝนตกหนักและลมกระโชกรุนแรงไปจนถึงช่วงเที่ยงของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศเตือนคนไทย 1.ขอให้หลีกเลี่ยงการออกจากเคหะสถานในช่วงเวลาดังกล่าว อาจเกิดไฟฟ้าขัดข้อง น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ต่างๆของเขตคันโต  เตรียมอาหารและน้ำ (สำหรับ 3 วัน) ไฟฉายและของจำเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2.บริษัทเดินรถไฟ รถทัวร์และสายการบินต่างๆ ได้เริ่มประกาศแจ้งการหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2562 ขอให้ติดตามรายละเอียดประกาศการยกเลิกของสายการบินและบริษัทรถไฟ ซึ่งทางการญี่ปุ่นได้เปิดสาย Visit Japan Hotline ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Hotline หมายเลข +81 (0) 50-3816-2787 สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ประสบปัญหาการเดินทางท่องเที่ยวกรณีประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย และภัยเกิดภัยพิบัติ (รวมถึงกรณีไต้ฝุ่น) โดยมีบริการภาษาอังกฤษด้วย

นักธุรกิจแดนจิงโจ้สุดเจ๋งผลิตกระดาษจากหินเหลือใช้ลดการทำลายป่า

edition.cnn.com

นักธุรกิจชาวออสเตรเลีย Kevin Garcia และ Jon Tse ร่วมกันผลิตกระดาษจากหินเหลือใช้เพื่อต้องการลดอัตราการตัดไม้ทำลายป่า พวกเขานำหินปูนที่เหลือใช้มาล้างบดให้เป็นผงแล้วนำไปผสมกับเรซินพอลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูง HDPE (High-density polyethylene) ตากแดดให้กลายเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ก่อนจะนำแคลเซียมคาร์บอเนตและเรซิน 10% ไปอบร้อนและใส่ลงไปในเครื่องม้วนแปรรูปออกมาเป็นกระดาษสีขาวตามธรรมชาติ นอกจากจะไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่าแล้ว กรรมวิธีการผลิตยังลดการปล่อยคาร์บอนน้อยกว่ากระดาษทั่วไปถึง 60% ลูกค้าของบริษัทมีทั้งในออสเตรเลีย อเมริกาและอังกฤษ นอกจากนี้พวกเขายังผลิตสมุดขายให้กับบริษัทใหญ่ๆอย่าง Facebbok WeWork ขณะที่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF (World Wildlife Fund) ระบุว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและหนังสือทั่วไปใช้ไม้กว่า 40% จากทั้งไม้ทั้งหมดที่ค้าขายกันทั่วโลก

จีนชูสนามบินปักกิ่งต้าซิงดันเมืองหลางฟางดึงนักลงทุนปักธง

Beijing Daxing New International Airport

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนประกาศลงทุน 3.7 หมื่นล้านหยวน (ราว 1.5 แสนล้านบาท) ในพื้นที่เมืองหลางฟางของเขตเศรษฐกิจท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง (Beijing Daxing International Airport Economic Zone) เพื่อลงทุนในโครงการยักษ์รวม 4 โครงการ สำหรับท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิงตั้งอยู่บริเวณจุดเชื่อมต่อเขตต้าซิงของกรุงปักกิ่งกับเมืองหลางฟางของมณฑลเหอเป่ย โดยเขตเศรษฐกิจนี้ถูกสร้างบนพื้นที่ตามแผนที่วางไว้ 150 ตารางกิโลเมตร เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมหลากหลายด้าน ตั้งแต่การให้บริการทางการแพทย์ระหว่างประเทศและบริการสนับสนุนต่างๆ การจัดประชุมและนิทรรศการระหว่างประเทศ พื้นที่จัดการสินค้าทัณฑ์บน รวมไปถึงโลจิสติกส์การบิน ขณะที่พื้นที่เมืองหลางฟางซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 100 ตารางกิโลเมตร จะถูกสร้างขึ้นให้เป็นพื้นที่สำหรับโลจิสติกส์การบิน นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวหากลงทุนเต็มศักยภาพจะสูงถึง 3 แสนล้านหยวน (ราว 1.28 ล้านล้านบาท) และจะสร้างงานราว 500,000 ตำแหน่งภายในปี 2035 ซึ่งจะทำให้เมืองหลางฟางให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและเชื้อเชิญบริษัทลงทุนระดับโลกให้มาเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่แห่งนี้