ผู้เชี่ยวชาญ KM “เวลาของคุณหมดแล้ว” ขอเชิญพบกับ DKM “การจัดการความรู้” ยุค 5.0 (ตอนที่ 2)

บทความภาคต่อเกี่ยวกับ Learning Organization หรือ LO ซึ่งแปลว่า “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ซึ่งได้ปูพื้นฐานเอาไว้เกี่ยวกับ Five Disciplines หรือ “ทฤษฎี 5 องค์ประกอบ” ของ Peter Senge ปรมาจารย์ด้าน KM ในตอนก่อนว่า LO หรือ Learning Organization ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต่อยอดมาจากทฤษฎี FD หรือ Five Disciplines นั่นเอง