อัปเดต 2 ประเทศมาแรง แนะผู้ประกอบการไทย พิชิต ‘ตลาดการค้าอาเซียน’ ด้วยเทคนิคเปิดประตู 5 บาน

200

เป็นที่รู้กันว่าความได้เปรียบของประเทศไทยใน ตลาดการค้าอาเซียน คือ ประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนล้วนมีสัมพันธภาพอันดีกับประเทศไทย ผู้บริโภคในอาเซียนต่างรู้จักสินค้าไทยและมีความเชื่อมั่นกับสินค้าไทย คำว่า “Made in Thailand” ยังสร้างความเชื่อมั่นและการันตีได้ถึงคุณภาพสินค้าที่ได้รับการยอมรับอยู่ในลำดับต้นๆ ของอาเซียน

ในปีนี้ 2562 ยังมีความพิเศษกับตลาดอาเซียนกับการที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน โดยแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทยคือ “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” พร้อมกับมีแผนความการร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 การจัดทำแผนงานด้านนวัตกรรมของอาเซียน การร่วมเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และการส่งเสริมใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน เป็นต้น

และเมื่อหันมามองตลาดอาเซียน ก็ยังพบว่ามีการเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปร่วมขยายตลาดสินค้า โดยแต่ละประเทศก็มีความต้องการสินค้าไทยที่มีความแตกต่างกัน


2 ประเทศเพื่อนบ้านน่าลงทุน แนะผู้ประกอบการไทยไปขยาย ‘ตลาดการค้าอาเซียน’

ดังที่เกริ่นมาว่า ดาวเด่นของประเทศอาเซียน ที่ควรค่าแก่การที่ผู้ประกอบการไทยจะไปขยายธุรกิจ คือประเทศในกลุ่ม CLMV โดย 2 ประเทศแรกที่มาแรง หนีไม่พ้น ประเทศกัมพูชาและประเทศลาว เนื่องจาก ทั้ง 2 ประเทศนี้ กลุ่มผู้บริโภคยังมีกำลังซื้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แถมยังมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทยแบบไม่เสื่อมคลาย และนี่คือข้อมูลอัปเดตแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รอให้นักลงทุนไทยไปแสวงหาโอกาส


กัมพูชา สินค้าไทยมีแต้มต่อเสมอ

กัมพูชา มีประชากรมากกว่า 15.7 ล้านคน และครึ่งหนึ่งของประเทศเป็นประชากรวัยหนุ่มสาว จากการที่ประเทศมีเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โดยชาวกัมพูชา มีความเชื่อมั่นกับสินค้าไทยที่มีคุณภาพดี ทำให้นิยมสินค้าไทยมากกว่า สินค้าจากประเทศอื่น

สินค้าและบริการที่คาดว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นตามแนวโน้มความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในกัมพูชา ได้แก่ เครื่องจักรกลการเกษตร วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน และเคหะสิ่งทอ บริการด้านการบริหารจัดการขนส่ง และห้องเย็น บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ

ส่วนสินค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น ตามฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวกัมพูชา ได้แก่ รถยนต์ใหม่และสินค้าฟุ่มเฟือยอื่นๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

ขณะเดียวกัน กัมพูชา ได้รับสิทธิพิเศษด้านต่างๆ ทั้งการได้รับสถานภาพประเทศที่ได้รับการปฏิบัติทางการค้าอย่างดียิ่งจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป จึงสามารถส่งออกสินค้าในอัตราภาษี 5% (จากเดิม 90%)

และในด้านของสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร (Generalized System of Preference : GSP) โดยได้รับสิทธิพิเศษ GSP จากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ทำให้สินค้าที่ผลิตหรือมีแหล่งกำเนิดในกัมพูชา ที่ใช้วัตถุดิบในประเทศอย่างน้อย 35% ส่งออกไปตลาดเหล่านี้ในอัตราภาษี 0% สมาชิกอาเซียน (ASEAN) สินค้าที่กัมพูชาส่งออกไปตลาดอาเซียนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างประเทศสมาชิกในอัตราที่ต่ำ อีกทั้งหากใช้วัตถุดิบในการผลิตจากแหล่งกำเนิดในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย 35% จะสามารถส่งออกไปสหรัฐอเมริกาและยุโรปในอัตราภาษี 0% ตามสิทธิพิเศษที่กัมพูชาได้รับ GSP


ลาว บ้านพี่เมืองน้อง อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสดใส

ที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศลาว พุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2557-2560 จีดีพีมีการขยายตัว 6.5-7.5% โดยภาคธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง จะร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมา ธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงาน ธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยว การเกษตร ขณะที่การเติบโตของเศรษฐกิจจะได้รับปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งออก ตามนโยบายการเป็นศูนย์กลางพลังงานไฟฟ้าสำคัญของเอเชีย

ประเทศลาวมีประชากรรวมในประเทศประมาณ 6.9 ล้านคน และประชาชนในประเทศจะรู้จักสินค้าไทย และมีความเชื่อมั่นกับสินค้าไทยว่ามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

ภาพรวมการลงทุนในประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นการเข้ามาลงทุนทองเหมืองแร่ เขื่อนผลิตไฟฟ้า เกษตรกรรมและแปรรูป (CP และเบทาโกร) โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ผลิตสี และเครื่องปรุงรส ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่และใช้งบลงทุนค่อนข้างสูง

ส่วนธุรกิจที่มีการลงทุนเป็นจำนวนมากและมีมูลค่าการลงทุนน้อยกว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการบริการ ทั้ง ร้านอาหาร โรงแรม การส่งออก-นำเข้าสินค้ามาจำหน่าย การจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายใน ลาว

โดยกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในลาว ยังคงเป็น สินค้าอุปโภค บริโภค อาหาร เครื่องดื่ม ดังนั้น บริษัทผู้ผลิตสินค้าประเถทนี้ของไทย จึงควรไปขยายตลาดที่อย่างมาก เพราะคนในประเทศสามารถรับข้อมูลข่าวสารรวมถึงละครไทยจากโทรทัศน์ไทยได้ชัดเจนเกือบทุกช่อง ทำให้สินค้าที่มีการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ได้รับความนิยม และมีการข้ามไปซื้อสินค้าและท่องเที่ยวในไทย โดยเฉพาะในจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนของไทยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จะมีคนลาวข้ามไปซื้อของอยู่ตลอด หรืออีกช่องทางหนึ่งคนลาวจะซื้อสินค้าจากร้านค้า มินิมาร์ทที่มีการนำข้าสินค้าไทยมาขายลาว ผ่านตัวแทนจำหน่าย


คาถา พิชิต ‘ตลาดการค้าอาเซียน’ ด้วยหลักเปิดประตู 5 บาน

อย่างไรก็ดี การเปิดประตูธุรกิจไปหา ตลาดการค้าอาเซียน นั้น นอกจากผู้ประกอบการจะต้องศึกษาข้อมูลตลาด กฎหมายการลงทุนที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัดแล้ว วันนี้เรามีหลักการ ประตู 5 บาน ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานที่ผู้ประกอบการควรรู้และทำความเข้าใจ ก่อนเดินหน้าไปทำตลาดในประเทศอาเซียนมาแนะนำ

จากบทความเรื่อง “5 Checklist อยากส่งออกไปต่างประเทศต้องรู้” จาก peerpower.co.th และ ditp.go.th ได้ระบุถึงหลัก ประตู 5 บาน พิชิต ‘ตลาดการค้าอาเซียน’ ไว้ดังนี้

  • พึ่งพาภาครัฐ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคือแหล่งรวมข้อมูลชั้นเลิศสำหรับนักธุรกิจทั้งมือเก่าและมือใหม่ที่ต้องการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ แถมยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดต่างประเทศ เช่น ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนนักลงทุนไทยในต่างประเทศด้านการเงิน หรือ C-Asean ที่ส่งเสริมความร่วมมือและความเชื่อมโยงธุรกิจในอาเซียนโดยเฉพาะ

  • รู้จักตลาดบ้านเขา

การเริ่มต้นที่ดีคือการทำความรู้จักกับที่ที่เราจะไป อย่าเพิ่งคิดว่าจะขายอะไร ตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร และมีแนวโน้มพฤติกรรมแบบไหน อาจเริ่มจากค้นหาข้อมูลของประเทศนั้น ๆ ว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไร และตรงกับสิ่งที่เราจะนำไปเสนอหรือเปล่า

  • เลือกปรับแผนการตลาดให้เหมาะสม

กลยุทธ์ที่ใช้ในประเทศอาจไม่เวิร์กที่บ้านเมืองอื่น ดังนั้นคู่แข่งก็ต้องศึกษาเพราะคู่แข่งในตลาดระดับภูมิภาคอาจไม่ได้ดำเนินกลยุทธ์ที่เราคุ้นเคย รวมถึงเรื่องการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจที่ต้องหมั่นสำรวจเทรนด์และเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยต้องไม่พลาดศึกษาเรื่องกฎระเบียบและวิธีการขนส่ง ที่อาจเป็นต้นทุนสำคัญในธุรกิจนำเข้าและส่งออก

  • ไม่ลืมเรื่องเอกสาร

ผู้ประกอบการหลายคนอาจส่ายหน้ากับการจัดการเอกสารแสนยุ่งยาก แต่นี่คือสิ่งจำเป็นอันดับต้น ๆ ที่เลี่ยงไม่ได้ พยายามทำความเข้าใจและเรียนรู้ คนที่เตรียมตัวพร้อมกว่า ย่อมเข้าใกล้เส้นชัยมากกว่า

  • พึงระวังเรื่องเงินทองเสมอ

สังคมโลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมไร้เงินสด ทั้งระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ การสำรองเงินทุนในยามฉุกเฉิน จึงต้องศึกษาให้รอบคอบเพื่อไม่ให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน

เมื่อคิดดีแล้วที่จะรุกตลาดอาเซียน ก็ต้องรีบลงมือ และคว้าโอกาสที่จะมาถึงให้เร็ว หนึ่งเทคนิคที่สำคัญคือ “อย่าพยายามหาลูกค้าสำหรับสินค้าที่คุณมี แต่จงหาสินค้าที่ใช่สำหรับลูกค้าในอนาคตของคุณ” อย่างที่เซธ โกดิน (Seth Godin) นักคิดนักเขียนด้านธุรกิจและการตลาดชื่อดังในแวดวงธุรกิจออนไลน์ เคยลั่นวาจาไว้


ที่มา :


เรียนรู้เพิ่มเติมว่าตลาดอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้าน มีลู่ทางสดใส น่าลงทุน อย่างไร

ไทยพร้อมรับมือไหม ถามใจดู ? เมื่อถนนทุกสายมุ่งสู่ ‘ประเทศอาเซียน’ เพราะพิษสงครามการค้า จีน-สหรัฐฯ

ต่อยอดจากอีอีซี ด้วยโปรเจกต์พัฒนา ‘จังหวัดสระแก้ว’ ให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษชายแดนไทย – กัมพูชา ครบวงจร

มีโอกาสอะไร? รอผู้ประกอบการไทยอยู่ที่ ‘เกาะกง-พระสีหนุ’ 2 จังหวัดดาวรุ่ง ตลาดน่าลงทุนแห่งใหม่ในกัมพูชา