Our Aging World 2050 : อีก 30 ปี ผู้สูงวัยกว่า 2.1 พันล้านคน จะครองเมืองในทุกพื้นที่ของโลก!

540

ปรากฏการณ์ ‘ประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก’ ส่งผลให้กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนขั้วจาก ‘กลุ่มมิลเลนเนียล’ ไปเป็น ‘กลุ่มผู้สูงอายุ’ ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีเงินเหลือเพื่อการใช้จ่ายมากกว่าคนทุกกลุ่ม และเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกสู่ เศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy) กับ เศรษฐกิจอายุวัฒน์ (Longevity Economy) ผลักดันให้ภาคเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก


Getting Older – Our Aging World : มารู้จักผู้สูงวัยชาวโลกและผู้สูงอายุชาวไทยมากกว่าที่เคยรู้

มีรายงานวิจัยชุดพิเศษ ‘Getting Older – Our Aging World’ จาก อิปซอสส์ (Ipsos) บริษัทระดับโลกด้านการสํารวจและวิจัยตลาดสัญชาติฝรั่งเศส ให้ข้อมูลคาดการณ์ว่า ระหว่างปี 1980 – 2050 (พ.ศ. 2523 – 2593) ผู้สูงวัยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยหนึ่งเท่าตัว โดยในปี 2050 (พ.ศ. 2593) โลกจะมีจำนวนผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กว่า 2.1 พันล้านคน และอีกราว 30 ปีต่อจากนี้ เราจะมีจำนวนผู้สูงวัยมากกว่าคนหนุ่มสาวเป็นครั้งแรก โดย 1 ใน 5 ของประชากรโลกในปี 2050 (พ.ศ. 2593) จะเป็นผู้สูงวัย นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้สูงอายุจะครองเมืองในทุกพื้นที่ของโลก

ในรายงาน Getting Older – Our Aging World ให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้หลายด้าน ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีหลายเรื่องที่เราไม่เข้าใจ เข้าไม่ถึงความรู้สึกนึกคิด และความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้น จึงต้องสร้างมุมมองใหม่ ไม่ยึดติดกับความเชื่อและภาพจำเดิมๆ เช่น การกำหนดผู้สูงวัยจาก ‘ตัวเลขอายุ’ และภาพจำเดิมๆ ที่ว่าผู้สูงวัยไม่สนใจเทคโนโลยี ไม่ชอบเรียนรู้ และไม่ชอบสิ่งใหม่ๆ นั้นเปลี่ยนไปแล้ว 

  • ความสนใจของผู้สูงอายุในประเทศไทย

ความชอบ ความต้องการ  พฤติกรรม และไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุ ทั้งที่เป็นภาพรวมของโลกและกลุ่มผู้สูงวัยชาวไทย ต่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเช่นเดียวกับเจเนอเรชันกลุ่มอื่นๆ

กว่า 75%  ของผู้สูงวัยชาวไทยมีความสนใจและต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และจำนวนผู้สูงวัยชาวไทยที่มีอายุเกิน 60 ปี เข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตแล้วกว่า 1.2 ล้านคน ดังนั้น ความเชื่อที่ว่าผู้สูงวัยไม่ยอมปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องอีกต่อไป เพียงแต่ต้องใช้เวลาและใช้ความพยายามมากกว่าในการเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านั้น

ข้อมูลวิจัยชุดพิเศษ Getting Older-Our Aging World เผยความวิตกกังวลและความต้องการลึกๆ ที่อยู่ในใจของกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งที่เป็นภาพรวมตัวแทนผู้สูงวัยของโลกและเจาะลึกถึงคุณลักษณะผู้สูงอายุชาวไทยในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านความชอบ ไลฟ์สไตล์ พฤติกรรม ความต้องการ ตลอดจนข้อมูลในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกวงการ

  • สิ่งที่ผู้สูงอายุทั่วโลกวิตกกังวลมากที่สุด

คือ  เรื่องเงินและสุขภาพ (Top Worries – Money & Health) และสิ่งที่ผู้สูงอายุชาวไทยมีความกังวลใจซึ่งก็มีความใกล้เคียงกัน โดยสามารถเรียงลำดับตามความวิตกกังวลของกลุ่มผู้สูงวัยของโลก คือ กลัวมีเงินไม่พอต่อการดำรงชีวิต 30%, กลัวมีปัญหาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย 25%, เสียความทรงจำ 24%, ไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ ที่เคยทำได้ 22%, การจากไปของคนในครอบครัว ญาติ และเพื่อนฝูง 20%, ความเจ็บป่วย 20%, ถูกทิ้งให้เปล่าเปลี่ยว เหงา เศร้า 19%, ไม่มีอิสระ 18%, ตาย 16%, หูตึง / ตามองไม่เห็น 13%

ปรากฏการณ์ใหม่ของโลกที่กลุ่มผู้สูงอายุจะครองเมืองในทุกพื้นที่ของโลกเป็นครั้งแรกในปี  2593 (2050) และกลายเป็นตัวขับเคลื่อนสู่ ‘เศรษฐกิจสูงวัย’ (Silver Economy) และ ‘เศรษฐกิจอายุวัฒน์’ (Longevity Economy) ส่วนไทยจะมีประชากรสูงอายุถึง 30% ในปี 2578 ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงโดยรวมของประเทศในหลากหลายด้านที่รอการปรับตัว 

  • ความกังวลใจของผู้สูงอายุชาวไทยเมื่อถึงวัยชรา (ตามลำดับ)

Aging World

51% ไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ ที่เคยทำได้

41% เจ็บป่วย

34% ความเคลื่อนไหวทางร่างกาย

32% มีเงินไม่พอต่อการดำรงชีวิต

27% เสียความทรงจำ

20% ญาติและเพื่อนฝูงค่อยๆ จากไป

15% สูญเสียสายตาและการได้ยิน

10% ถูกทิ้งให้ล้าหลังทางเทคโนโลยี

10% ผมหงอกและศีรษะล้าน

10% เบื่อหน่าย

10% ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยว

7% ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่


เพื่อเปลี่ยนมุมมอง สร้างความเข้าใจ และอธิบายผลกระทบของสังคมผู้สูงวัยให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อิปซอสส์ยังเก็บข้อมูลเพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุคนไทยให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านไลฟ์สไตล์ กิจกรรมที่ทำ ตลอดจนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของกลุ่มผู้สูงวัย ดังนี้

  • กิจกรรมยอดฮิตติดอันดับที่ผู้สูงอายุชาวไทยชื่นชอบ

ออกกําลังกาย 56% เดินทางท่องเที่ยว 49% การเพาะปลูก 34% เยี่ยมญาติ/เพื่อน 27% เดินออกกําลังกาย 27% ร่วมกิจกรรมชุมชน 22% ช็อปปิง 20% หาสิ่งใหม่ๆ เรียนรู้ 12% ไปเป็นอาสาสมัคร 10% เข้าสู่สังคมโซเชียล 7% เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 7% เล่นโยคะ 7% มีสัตว์เลี้ยง 5% เรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆ 5% เล่นการพนัน 5% (Board Gambing) เรียนรู้เครื่องมือใหม่ต่างๆ 2% และดูภาพยนตร์ 2%

Aging World

  • พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้สูงอายุชาวไทย

ผลสำรวจพบว่า ผู้สูงอายุชาวไทยให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้จ่ายเงินในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การใช้จ่ายเพื่ออาหารเป็นอันดับสูงสุดถึง 95% ตามมาด้วย การออกไปทานอาหารนอกบ้านในโอกาสพิเศษถึง 78%  ใช้เงินกับซื้อเครื่องไฟฟ้าในบ้าน 78% ใช้จ่ายสำหรับเสื้อผ้า 73% ใช้เงินเพื่อการผ่อนคลาย 73% การท่องเที่ยว 71% ตามลำดับ


  • มนุษย์ทุกคน ทุกเจน ไม่แบ่งแยกเฉพาะผู้สูงอายุ ย่อมอยากให้ตนเองมีสุขภาพดีไปนานๆ

Aging World

จากสถิติผู้สูงวัย 6 ใน 10 คนทั่วโลก คาดหวังให้ตัวเองมีสุขภาพดีและมีร่างกายแข็งแรงยามแก่ ส่วนผู้สูงวัยชาวไทยมีการเตรียมตัวเพื่อการเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ เรียงตามลำดับดังนี้

79% ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
72% ทานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
59% เก็บออมเพื่อให้มีเงินพอใช้หลังเกษียณ
37% หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
33% หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
30% เรียนรู้และเพิ่มทักษะในงานอดิเรกใหม่ๆ
29% มีบทบาทในชุมชน
28% พบปะเพื่อนฝูง และ อยู่ในแวดวงสังคมเพื่อนที่ดี
22% รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับหุ้นส่วน
22% ทํากิจกรรมด้านกีฬาสมํ่าเสมอ
22% ดูแลปรับปรุงที่อยู่อาศัย
22% ใช้วีลแชร์อย่างชํานาญ
8% หาที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับคนสูงอายุ
3% อื่นๆ 


‘สังคมสูงวัย’ เป็นประเด็นใหญ่ระดับโลก ซึ่งทางสาลิกานำเสนอไว้หลายประเด็น

วาระ ‘สังคมอายุยืน’ ต้องมา! เพื่อพลิกวิกฤต ‘สังคมผู้สูงอายุ’ ให้เป็นโอกาส สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

‘การตลาดสีดอกเลา’ พลิกมุมคิด ตอบโจทย์ชีวิตผู้สูงวัย Anadiggy

ส่องไลฟ์สไตล์ 3 กลุ่มสูงวัย ‘Best – Bright – Basic’ เข้าใจความต่างก่อนทำการตลาดสีดอกเลา

จ้าง ‘แรงงานสูงอายุ’ วาระแห่งชาติ รับมือ ยุคผู้สูงอายุครองเมือง

ตามติดภารกิจยกระดับ ‘พยาบาลไทย’ สู่ ‘นักจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ’ รับสังคมสูงวัย & อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

รับ ‘วันผู้สูงอายุแห่งชาติ’ ด้วยบทเรียนรับมือ ‘สังคมผู้สูงอายุ’ เปรียบเทียบ ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลี