“เรื่องจริง” ที่สร้างจาก “นิยายวิทยาศาสตร์” (ตอนแรก)

ชวนสำรวจพล็อตเรื่องใน “นิยายวิทยาศาสตร์” เล่มต่างๆ ว่ามีการนำมาสร้างเป็น “นวัตกรรม” อะไรบ้าง? เริ่มต้นกันที่ The New Science of Feelings หรือ “ข้อค้นพบใหม่ของวิทยาศาสตร์ด้านสภาวะอารมณ์”