EEC HDC พลิกขั้วการศึกษาไทย เด็กอาชีวะจบใหม่เงินเดือนแซงหน้าปริญญา

2953

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา มีงานสัมมนาโครงการประเมินความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (ระยะที่ 1) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ของหน่วยงานที่ชื่อว่า EEC HDC 


EEC HDC ย่อมาจาก Eastern Economic Corridor Human Development Center หรือ คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี

จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งแต่งตั้งที่ 154/2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยเลขาธิการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ก้าวหน้าตามแผน

นโยบายการจัดตั้ง EEC HDC น่าสนใจ

เปรียบเสมือนพิระมิดกลับด้านการศึกษาไทย

หรือจะพูดว่าปฏิวัติระบบการศึกษาไทยก็ไม่น่าจะผิด

เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบการศึกษาไทยถูกวิจารณ์ว่าขาดประสิทธิภาพ การผลิตคนสวนทางกับความต้องการแรงงาน

นำมาสู่ปัญหาบัณฑิตตกงานกว่า 4.5 แสนคน

อีก 40% ทำงานไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา

พัวพันไปถึงกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เจอปัญหาหนี้เสียหนี้สูญ

นำมาสู่แนวคิดจัดตั้ง EEC HDC โดยมี นาย อภิชาต ทองอยู่ รับหน้าที่ประธานคณะทำงาน

ด้วยหลักคิดง่ายๆ ‘ปั้นคนให้ตรงกับงาน’

หลักการ Demand Driven


จากเดิมสถาบันการศึกษาอยากสอนอะไรก็เปิดสาขาขึ้นมาแล้วประชาสัมพันธ์ให้คนไปเรียน แต่หลักการของ EEC HDC คืออุตสาหกรรมต้องการคนแบบไหนอย่างไรเท่าไหร่ แล้วผลิตออกมาตามนั้น

ดึงดีมานด์นำซัพพลาย

โฟกัส 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ 12 S-Curve ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

มี 12 คณะทำงาน รับผิดชอบ 12 อุตสาหกรรมดังกล่าว

แม้แนวคิดจะง่าย แต่การทำงานไม่ง่าย

เพราะต้องเชื่อมสถาบันการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) บริษัทอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทวงการอุดมศึกษาฯ และอีกหลายหน่วยงาน ให้เป็นเนื้อเดียวกัน

ต้องมีข้อมูลชัดเจนว่า ในแต่ละปีมีอุตสาหกรรมขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกจำนวนเท่าไหร่ เป็นอุตสาหกรรมประเภทไหนบ้าง

แต่ละอุตสาหกรรมต้องการแรงงานภายในระยะ 1-5 ปี จำนวนเท่าไหร่

แรงงานในระบบมีรองรับจำนวนเท่าไหร่

แรงงานที่ตกงาน (แต่สามารถเพิ่มทักษะกลับเข้าไป) มีจำนวนเท่าไหร่

และควรจะผลิตแรงงานใหม่ออกมาเท่าไหร่

ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ในอดีตอาจประเมินกันคร่าวๆ หรือวิเคราะห์แนวโน้มว่าน่าจะเป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่ง แต่ไม่มีตัวเลขความต้องการแรงงานที่ชัดเจน หรือถ้ามีก็ไม่ตรงกัน

ถาม 10 หน่วยงาน ก็จะได้ตัวเลข 10 แบบ

เมื่อตัวเลขของแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกัน สถาบันการศึกษาในแต่ละพื้นที่ก็ผลิตบุคลากรไม่สอดคล้องกับความต้องการแท้จริง

แต่หลักการของ EEC HDC คือมีตัวเลขชุดเดียว

โดยหลังจากการสำรวจข้อมูลว่าใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกจะมีโรงแรมเกิดใหม่กี่แห่ง คอนโดมิเนียมกี่แห่ง โฮมสเตย์กี่แห่ง ฯลฯ จากนั้นลิงก์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบถามความต้องการแรงงานของสถานที่แต่ละแห่ง แรงงานประเภทที่ต้องการ นำตัวเลขมาเข้าเกณฑ์วิเคราะห์บนฐานชุดเดียว จากนั้นให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่นำกลับไปผลิตคนตามความต้องการ

ปัจจุบัน EEC HDC มีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกเข้าร่วมเครือข่ายทุกระดับตั้งแต่ประถม มัธยม และอุดมศึกษา

โดยเฉพาะในกลุ่ม 12 วิทยาลัยอาชีวะ คือ

 • 1. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
 • 2. วิทยาลัยเทคนิคตราด
 • 3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
 • 4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 • 5. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
 • 6. วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
 • 7. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
 • 8. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
 • 9. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 • 10. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
 • 11. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
 • 12. วิทยาลัยเทคนิคระยอง

EEC HDC

ซึ่งการสำรวจล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้ง 12 วิทยาลัยอาชีวะมีแผนผลิตกำลังคนรองรับ 10  อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ 10 S-Curve (ไม่รวมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ และ อุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

 • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ระดับ ปวช.รับนักศึกษาจำนวน 535 คน ปวส. 430 คน
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ปวช. 395 คน ปวส. 455 คน
 • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ปวช. 160 คน ปวส. 275 คน
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปวช. 310 คน ปวส. 310 คน
 • อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. 20 คน ปวส. 20 คน
 • อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ปวช. 160 คน ปวส. 110 คน
 • อุตสาหกรรมดิจิทัล ปวช. 145 คน ปวส. 245 คน
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ปวส. 160 คน
 • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ปวส. 396 คน

รวมรับนักศึกษาในระดับ ปวช. 1,725 คน และ ระดับ ปวส. 2,401 คน

นั่นคือตัวเลขที่ประเมินมาแล้วว่า 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC มีความต้องการแน่นอนผลิตออกมาแล้วได้ทำงานทันที

เงินเดือนเฉลี่ย 2.5 หมื่นบาท รวมเบี้ยขยัน เบี้ยล่วงเวลา บางคนตก 3.2 หมื่นบาทต่อเดือน

นี่พูดถึงเด็กอาชีวะจบใหม่…ไม่มีใบปริญญา!!


EEC HDC โมเดลปฏิรูปการศึกษาไทยที่คนไทยควรรู้

2 ทศวรรษ ศตวรรษที่ 21 ผ่าตัดการศึกษาไทย ด้วยแนวคิดใหม่ EEC HDC

EEC HDC ยกระดับ ภารกิจพัฒนาบุคลากร 10 S-curve ขยายความร่วมมือ 3 หน่วยงานหลัก พัฒนาทักษะวิชาชีพ ครบทุกมิติ

EEC HDC กับภารกิจปั้นบุคลากร 500,000 ตำแหน่ง ‘ดิจิทัล หุ่นยนต์ สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์’ มาแรง!!!