“เรื่องจริง” ที่สร้างจาก “นิยายวิทยาศาสตร์” (ตอนที่ 2)

ชวนสำรวจพล็อตเรื่องใน “นิยายวิทยาศาสตร์” เล่มต่างๆ ว่ามีการนำมาสร้างเป็น “นวัตกรรม” อะไรบ้าง? ซึ่งสารคดี Superhuman ของ BBC ถือเป็นตัวอย่างสำคัญ เพราะ Superhuman ได้นำเสนอ เรื่องราวของวิทยาการสมัยใหม่ที่เชื่อมร้อยกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคโนโลยีด้านการสาธารณสุข