“เรื่องจริง” ที่สร้างจาก “นิยายวิทยาศาสตร์” (ตอนที่ 3)

ชวนสำรวจพล็อตเรื่องใน “นิยายวิทยาศาสตร์” ที่มีการนำมาสร้างเป็น “นวัตกรรม” เช่น นิยายวิทยาศาสตร์สกุล Cyberpunk อย่างเรื่อง Blade Runner
ทว่า หากพูดถึงคำว่า Cyberpunk ในความหมายจริงจังและเคร่งครัดของผู้ก่อกำเนิดคำคำนี้ ต้องเอ่ยถึงชื่อของ William Gibson เจ้าของวรรณกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง Neuromancer