ไทป์ A เจ๋งกว่าเกรด A แนวทางการศึกษายุคใหม่

595

โมเดลการศึกษาไทยกำลังเข้มและข้นเนื่องจากการปรับตัวของหลายสถาบัน เพื่อหลีกหนีทฤษฎีแบบเดิมก้าวเข้าสู่การแข่งขันยุคใหม่


ทุกอย่างเปลี่ยนไป การศึกษาจึงต้องเปลี่ยนแปลง

ใบปริญญายังสำคัญ แต่ ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด

ว่ากันว่าในหลายประเทศให้ความสำคัญกับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพมากกว่าใบปริญญา

แม้กระทั่งหลายบริษัทในเมืองไทยก็เริ่มพิจารณาคุณวุฒิของใบปริญญาควบคู่ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมายความว่านับจากนี้ ไม่ว่าคุณจะเรียนจบอะไรมาก็ตาม ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งอย่างแท้จริง

สะท้อนได้จากปัญหาบัณฑิตตกงานกว่า 4.5 แสนคน

สะท้อนได้จากบัณฑิต 40% ทำงานไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา

เมื่องานกับคนไม่ตรงกันประสิทธิภาพก็ออกมาไม่เต็มร้อย

ผลที่ตามมาคือตำแหน่งไม่กระเตื้อง เงินเดือนไม่ขึ้น หนักกว่านั้นคือไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน กลับสู่วงจรตกงาน กระทบต่อประสิทธิผลทางธุรกิจ ลามไปสู่ระบบเศรษฐกิจโดยรวม

เป็นลูกโซ่!!

ในงานสัมมนา โครงการประเมินความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (ระยะที่ 1) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 มีการสะท้อนแนวทางการศึกษายุคใหม่ของนักวิชาการรุ่นใหม่ 3 ท่านคือ

1. อาจารย์นิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

2. อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ผู้ช่วยอธิการบดีและประธานหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (มทร.ตะวันออก)

3. อาจารย์กฤษนัยน์ เจริญจิตร คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(ซ้าย) อาจารย์นิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์, (กลาง) อาจารย์กฤษนัยน์ เจริญจิตร, (ขวา) อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต

ช่วงหนึ่งของการเสวนามีการพูดถึงการศึกษาระบบไทป์ A

ไทป์ A คือแนวทางการศึกษาแบบ อีอีซี โมเดล ที่เป็นการข้อตกลงระหว่างสถาบันการศึกษา กับ โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (ฉะเชิงเทราระยองชลบุรี)

โดยสถาบันการศึกษาจะทำความตกลงร่วมกับสถานประกอบการว่าเด็กที่กำลังศึกษาในแต่ละรุ่นมีจำนวนเท่าไหร่แต่ละโรงงานต้องการเด็กจำนวนเท่าไหร่

เช่นในปีที่ผ่านมา มทร.ตะวันออกเปิดหลักสูตรเมคคาทรอนิกส์ ทำข้อตกลงกับ 22 โรงงาน อาทิ ซัมซุง, ซีพี

แต่ละโรงงานคัดเลือกเลยว่าต้องการเด็กแบบไหนอย่างไร

เมื่อคัดเลือกเด็กแล้วโรงงานต้องจ่ายทุนค่าเล่าเรียนมีเงินเดือนระหว่างฝึกงานจนถึงการการันตีรับเข้าทำงานหลังจบการศึกษา

ปรากฏว่านักศึกษาหลักสูตรเมคคาทรอนิกส์ของ มทร.ตะวันออก รุ่น 1 จำนวน 26 คน มีงานทำหลังเรียนจบ 100%

เงินเดือนเฉลี่ย 2.5 หมื่น – 3.2 หมื่น

รุ่น 2 รับเพิ่มเป็น 40 คน

อย่างไรก็ตาม!

ถ้าโรงงานไหนไม่พร้อมเข้าสู่ระบบไทป์ A ก็มีตัวเลือกที่ 2 ไทป์ B คือนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา มีรายได้ระหว่างฝึกงาน แต่ไม่การันตีรับเข้าทำงานหลังจบการศึกษา

อาจจะรับหรือไม่รับก็ได้

คำถามคือหลักสูตรแบบนี้ที่อื่นไม่มีหรือ?

คำตอบคือ มี

แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นรูปแบบไทป์ C

คือจบแล้วไปฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆ เป็นการฝึกงานทั่วไป ไม่มีเบี้ยเลี้ยง ไม่มีค่าจ้างระหว่างการฝึกงาน ตรงสายบ้างไม่ตรงสายบ้าง

ปัจจุบันการศึกษาในรูปแบบ อีอีซี โมเดล กำลังพัฒนาไปสู่การกำหนดหลักสูตรร่วมกันระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ 12 S Curve

ซึ่งภาคเอกชนที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี 2.5 เท่า

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีถึง 31 ธันวาคม 2563

เป็นโมเดลนำร่องที่หากประสบความสำเร็จจะปรับใช้กับพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

ถึงบรรทัดนี้ต้องบอกว่า

ไทป์ A เจ๋งกว่า เกรด A