“เรื่องจริง” ที่สร้างจาก “นิยายวิทยาศาสตร์” (ตอนที่ 4)

มี “นิยายวิทยาศาสตร์” มากมายที่นำมาสร้างเป็น “นวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นจริงหรือใช้งานได้จริง โดยในบทความภาคต่อ ตอนที่ 4 นี้ เชื่อมโยงจากนิยายวิทยาศาสตร์สู่สิ่งที่มีอยู่จริง นั่นคือ Utah Data Center