สาลิกาคาบข่าว Vol.311/62

209

ครม.ไฟเขียวผังเมืองอีอีซี เน้นสร้างสมดุลเมือง ชุมชน อุตสาหกรรม

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ชี้แจงเรื่องผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในอีอีซีให้สาธารณะชนรับทราบ ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.. ….โดยสาระสำคัญของร่างประกาศ 3 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซีคือ 1.ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนผังเพื่อส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการสาธารณูปโภค 2.ร่างประกาศ กพอ.เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กลุ่มพื้นที่พัฒนาเมือง ชุมชน และ อุตสาหกรรม 3.รายการประกอบแผนผังท้ายประกาศดังกล่าว ซึ่งหลังจากนี้จะมีการจัดทำผังจังหวัดต่อไป

คืนสิทธิซีพีร่วมประมูลเมืองการบินตะวันออก อู่ตะเภา

ประมูล สนามบิน อู่ตะเภา

วันนี้ 7 .. ที่ห้องพิจารณาคดีหมายเลข 12 องค์คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีหมายเลขดำที่ .381/2562 ระหว่างบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด กับพวกรวม 5 คน ในฐานะผู้ฟ้องคดีกับคณะกรรมการคัดเลือกโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี กรณีมีมติไม่รับซองข้อเสนอของผู้ฟ้องคดีบางรายการได้แก่ข้อเสนอกล่องที่ 6 ด้านข้อเสนอทางเทคนิคและแผนธุรกิจ และข้อเสนอกล่องที่ด้านราคา ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯในฐานะผู้ถูกฟ้องในคดีได้ตัดสิทธิ์การประมูลของผู้ถูกฟ้อง เนื่องจากยื่นเอกสารการประมูลไม่ทันในเวลา 15.00 ของวันที่ 21 มี.2562 จากการพิจารณาคดีในข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าในการยื่นเอกสารการประมูลของภาคเอกชนได้มีการกำหนดให้มีการนำเอกสารที่ผ่านการลงทะเบียนขั้นต้นไปไว้ที่ห้องรับรองต่างประเทศ และให้ผู้เข้าร่วมประมูลทยอยเอาเอกสารมายื่นกับคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งรายแรกคือกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส (BBSJoint Venture) ที่เริ่มขั้นตอนยื่นเอกสารเวลา 15.00 ตามด้วยกลุ่ม Grand Consortium และกลุ่มธนโฮลดิ้ง เป็นกลุ่มสุดท้าย ซึ่งสภาพของการยื่นเอกสารย่อมเป็นการทยอยนำเอกสารเข้าเป็นระยะๆโดยมีการรับรองเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีการท้วงติงในขณะนั้น ส่วนภาพนิ่งที่ระบุว่ามีการขนเอกสารเข้ามาในเวลา 15.09 .ก็ไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงว่าจะทำให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบในการประมูลแต่อย่างไร ขณะที่ข้อทักท้วงว่าการยื่นเอกสารล่าช้าทำให้เกิดข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบกับผู้ยื่นประมูลอีก 2 ราย ก็ไม่สามารถอ้างได้เนื่องจากผู้ที่ยื่นเอกสารรายที่สามไม่อาจล่วงรู้รายละเอียดเทคนิคและราคาของรายอื่นๆได้เช่นกัน เนื่องจากเอกสารทั้งหมดถูกเก็บไว้ในห้อง Navy Club รวมทั้งเห็นว่าการพิจารณาเอกสารที่มีการยื่นเข้ามาแข่งขันทุกรายอย่างเป็นธรรมจะทำให้ภาครัฐได้ประโยชน์จากการแข่งขันมากที่สุด ดังนั้น จึงมีความเห็นว่าศาลปกครองสูงสุดควรมีการเพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯที่ไม่รับเอกสารการประมูลของผู้ฟ้องคดี และกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้

บีทีเอสลดค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียว คูคตเคหะสมุทรปราการ เหลือ 65 บาทแลกสัมปทาน 30 ปี

การประชุม ครม.เศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 1 ..ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบในหลักการจัดเก็บค่าบริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายคูคตสะพานใหม่หมอชิตและช่วงแบริ่งเคหะสมุทรปราการ ตลอดเส้นทางอยู่ที่ 65 บาทตลอดสาย จากเดิมอัตราค่าโดยสารตลอดสายคูคตเคหะสมุทรปราการอยู่ที่ประมาณ 158 บาท/คน ทั้งนี้ เมื่อ ครม.เศรษฐกิจอนุมัติในหลักการแล้ว ขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงมหาดไทยจะได้เตรียมที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอ ครม.ภายในสิ้นเดือน พ..นี้ หลังจากนั้นกรุงเทพมหานคร (กทม.) จะเรียกเอกชน คือ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอส ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาเซ็นสัญญาก่อนประกาศราคาให้ประชาชนรับทราบได้ โดยแนวทางดังกล่าวสืบเนื่องมาจากคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่ออก ม.44 กำหนดว่าหากมีการต่อสัญญาสัมปทานให้กับเอกชนในการบริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งผ่านใจกลางเมืองย่านสำคัญตั้งแต่หมอชิต อารีย์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พญาไท สยามสแควร์ และถนนสุขุมวิทเกือบทั้งเส้น โดยต่ออายุออกไปอีก 30 ปี จากเดิมจะหมดอายุสัญญาสัมปทานในปี 2572 นั้น ประชาชนต้องได้ประโยชน์มากที่สุด ทั้งในเรื่องของการบริการที่การเดินรถจะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกันทั้งเส้นทาง และค่าโดยสารที่เหมาะสมเข้าถึงได้

กกร.ชงตั้งทีมเฉพาะกิจแก้บาทแข็ง ชี้ปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน กำลังซื้อหด ตกงานเพิ่ม

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบในการคงกรอบประมาณการเศรษฐกิจทั้งปี 2562 อยู่ที่ 2.7-3.0% การส่งออกทั้งปีอยู่ที่ติดลบ 2-0% ขณะที่กรอบเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.8-1.2% จากหลายปัจจัยที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบ อาทิ ไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) สงครามการค้า เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในตลาดได้ ที่ประชุมเห็นว่ารัฐบาลควรเร่งรัดและหามาตรการช่วยเหลือ ส่วนกรณีผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทที่ประชุม กกร. เห็นว่าเพื่อให้มีมาตรการลดผลกระทบเงินบาทที่แข็งค่าเร็ว ซึ่งอาจจะยังส่งผลกระทบมากขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยต่อเนื่องไปในปี 2563 ในระยะสั้น กกร. เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานระหว่าง กกร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)​ และกระทรวงการคลัง เพื่อร่วมกันหาแนวทางดำเนินการต่อไป ซึ่งแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยังอยู่ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับสถานการณ์คำสั่งซื้อจากการส่งออกที่ชะลอลง หากยังเกิดขึ้นต่อเนื่องก็อาจสร้างผลกระทบต่อประเด็นการจ้างงานและกำลังซื้อภายในประเทศเป็นวงกว้างมากขึ้นในอนาคต

เหนื่อย! หอการค้าเผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำสุดรอบ 18 ปี

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคม 2562 ความเชื่อมั่นผู้บริโภคทุกรายการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 แม้ว่ารัฐบาลเริ่มมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมามากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวช้าและกำลังซื้อของประชาชนยังไม่ฟื้นตัวขึ้นมากนัก ประกอบกับสถานการณ์ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน และปัญหา Brexit รวมถึงการที่สหรัฐฯ ประกาศตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(GSP)สินค้าไทยที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ จำนวน 573 รายการ สำหรับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบันปรับตัวลดลงจากระดับ 47.9 มาอยู่ที่ระดับ 46.5 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 217 เดือนหรือ 18 ปี 1 เดือนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 เป็นต้นมา แสดงว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่ดีอย่างมากในมุมมองของผู้บริโภค ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคต (ในระยะ 6 เดือนข้างหน้า) ปรับตัวลงเช่นเดียวกัน โดยปรับตัวลดลงจากระดับ 82.9 มาอยู่ที่ระดับ 81.3 ซึ่งยังปรับตัวอยู่ใกล้เคียงระดับ 100 (ซึ่งเป็นระดับปกติ) สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคยังมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในอนาคตหากไม่มีปัจจัยลบของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเข้ามาเพิ่มเติมมากไปกว่าปัจจุบัน

E-Sport จากเกมส์เพื่อความบันเทิงสู่ธุรกิจมูลค่า 2.5 หมื่นล้าน

หนึ่งในความน่าสนใจของมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562 ที่ประเทศฟิลิปปินส์นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการนำกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันเพื่อชิงรางวัล สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและการยอมรับที่ดีต่อE-Sportทั้งในระดับประเทศและสากล ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินอุตสาหกรรมเกมส์ในประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องย้อนหลังเฉลี่ยร้อยละ 12.7 ในปี 2559 – 2562 โดยคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 2.5 หมื่นล้านบาทหรือขยายตัวประมาณร้อยละ 10-12 ในปี 2563 การเปลี่ยนผ่านจากการเล่นเกมส์เพื่อสันทนาการสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬา E-Sport มืออาชีพ สร้างรายได้และโอกาสแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันในธุรกิจ E-Sport  อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ E-Sport ในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ยังคงต้องเฝ้าติดตามถึงความต่อเนื่องของการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่จะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมเกมส์ของไทยจากประเทศผู้ใช้งานมาเป็นผู้ผลิตและแข่งขันเกมส์ในระดับสากล

แจ็ค หม่า รวยเว่อร์อันดับ 1 ในจีน เจ้าพ่อเทนเซนต์ไล่บี้หายใจรดต้นคอ

Jack Ma

นิตยสารฟอร์บส จัดอันดับบุคคลร่ำรวยที่สุดในจีนประจำปี 2019 ปรากฏว่าแจ็ค หม่าผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของจีน ซึ่งลงจากตำแหน่งประธานบริษัทเมื่อเดือน ก.. ที่ผ่านมา มีมูลค่าสินทรัพย์ 3.82 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือราว 1.16 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2018 จำนวน 3.6 พันล้านดอลลาร์ หรือราว 1 แสนล้านบาท  ส่วนเศรษฐีรวยที่สุดในจีนอันดับ 2 คือนายหม่า หัวเถิง หรือโพนี่ หม่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทนเซ็นต์ โฮลดิ้งส์ ยักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ตแดนมังกร ซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิ 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ อันดับ 3 นายสวี่ เจียอิ้น ประธานเอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ มีสินทรัพย์สุทธิ 2.77 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งของเศรษฐีที่ติดทำเนียบการจัดอันดับในปีนี้ ล้วนแต่มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ขณะที่ 1 ใน 4 มีสินทรัพย์ลดลงจากปีที่ผ่านมา