สาลิกาคาบข่าว Vol.317/62

229

นายกฯสั่งลุยแผนเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกอีอีซีอินโดจีน

www.thaigov.go.th

พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ที่ จ.กาญจนบุรี โดยได้มีการหารือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอกรอบการพัฒนาพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1 ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงและเชื่อมต่อกันเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย พื้นที่ภาคกลางและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซีโดยดำเนินการ 4 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ 1.การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟกรุงเทพฯกาญจนบุรีเพื่อเชื่อมท่าเรือทวายแหลมฉบังสีหนุวิลล์ 2.เร่งพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (เอสอีซี) เชื่อมต่อกับท่าเรือทวายท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ไปจนถึงท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม 3.พัฒนาด่านชายแดนไทยเมียนมา บ้านพุน้ำร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และด่านสิงขร เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับเมียนมา และ 4.พัฒนาพื้นที่เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษทวายกับอีอีซี

ผุด บ.มาบตาพุดฯ แยกก๊าซ LNG แห่งแรกของไทย หนุนอุตฯ S Curve-มหานครผลไม้โลก

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)​ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างหน่วยแยกอากาศ (Air Separation Unit : ASU) ที่ใช้พลังงานความเย็นจากการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แห่งแรกในประเทศไทย ในนาม บริษัท มาบตาพุด แอร์โปรดักส์ จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง มูลค่าลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท มีกำลังการผลิตก๊าซอุตสาหกรรมมากถึง 450,000 ตันต่อปี ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่าง ปตท. และบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (บีไอจี) เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือ New S-Curve รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่จะยังคงขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปัจจุบันพลังงานความเย็นนี้ถูกปล่อยไปกับน้ำทะเล โครงการ ASU จึงช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิตด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 28,000 ตันต่อปี และลดการปล่อยน้ำเย็นลงสู่ทะเล 2,500 ตันต่อชั่วโมง นอกจากนี้ไนโตรเจนที่ผลิตได้จากหน่วยแยกอากาศนี้ ยังสามารถนำไปต่อยอดนวัตกรรมในการรักษาคุณภาพความสดใหม่ของผลไม้ก่อนที่จะนำไปเก็บในห้องเย็น  ยืดเวลาการเก็บรักษาผลไม้ให้นานขึ้นและมีคุณภาพที่ดีขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกร และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นมหานครผลไม้โลก

อุตฯโชว์ตัวเลขโรงงานเปิดใหม่สูงกว่าปิดกิจการ 107% จ้างงานกว่า 8 หมื่นอัตรา

ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงกรณีกระแสข่าวเรื่องการปิดกิจการโรงงานและการเลิกจ้างงานในปัจจุบันว่า จากข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ 1 .. ถึง 12 .. 62 ถึงแม้ว่ามีการยื่นขอปิดกิจการโรงงานจำนวน 1,391 โรงงาน แต่เมื่อเทียบกับการขอยื่นประกอบกิจการโรงงานใหม่ซึ่งมีถึง 2,889 โรงงาน พบว่าโรงงานเปิดใหม่ยังมากกว่าปิดกิจการสูงถึง 107% ในส่วนของแรงงานถึงแม้ว่า มีการเลิกจ้างงานจากการปิดกิจการจำนวน 35,533 คน แต่มีการจ้างงานจากการประกอบกิจการใหม่สูงถึง 84,033 คน นอกจากนี้ยังมีการจ้างงานเพิ่มจากการขยายโรงงานอีกจำนวน 84,704 คน ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังมีโรงงานหลายแห่งต้องการรับแรงงานเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก ในส่วนการลงทุนใหม่จากการประกอบกิจการใหม่และการขยายกิจการโรงงานเดิมพบว่าในปี 62 มีเงินลงทุนเพิ่มเติมในกิจการโรงงานถึง 431,216 ล้านบาท สูงกว่าปีแล้วถึง 36.6% จึงขอให้สังคมอย่าตื่นตระหนกกับข้อมูลด้านเดียว ภาพรวมการดำเนินกิจการโรงงานในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในสภาพถดถอยแต่อย่างใด

เจาะเวลาหาอดีต! ‘จิสด้าส่งเทคโนโลยีอวกาศย้อนรอยแผ่นดินสุวรรณภูมิ

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา // ngthai.com

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กล่าวถึงการเปิดตัวโครงการสุวรรณภูมิ : ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน หรือ Suvarnabhumi:Terra of Co-cultural Values ว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมีเป้าหมายในการวิเคราะห์เชื่อมโยงคุณค่าของดินแดนที่ได้รับการกล่าวถึงในเชิงนามธรรมแห่งความคิด เป็นการวิจัยเกี่ยวกับร่องรอยและความรุ่งเรืองจากอดีตจนถึงปัจจุบันของสุวรรณภูมิ ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ การตั้งถิ่นฐาน เส้นทางการค้าข้ามสมุทร ตลอดจนความเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ โดยใช้หลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมถึงข้อมูลใหม่เกี่ยวกับดินแดนนี้ที่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ เป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้คุณค่าแห่งศักยภาพผ่านรูปลักษณ์ (Features) ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภูมิสารสนเทศซึ่งตรงกับพันธกิจของจิสด้าในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ

บีโอไออัดสิทธิประโยชน์ภาษีเกษตรอัจฉริยะ 9 เดือนขอส่งเสริมกว่า 3 หมื่นล้าน

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอระบุว่าบีโอไอมุ่งให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมกิจการเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร นำไปสู่การพัฒนาระบบเกษตรสมัยใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแท้จริง ปัจจุบันกิจการในหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตรบีโอไอให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 5-8 ปี รวมไปถึงการให้การส่งเสริมการผลิตหรือบริการระบบเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) นอกจากนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรของไทยแข่งขันได้และได้มาตรฐานระดับสากล บีโอไอมีมาตรการส่งเสริมที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ลงทุนในการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรสู่มาตรฐานสากล ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี จากรายได้ของกิจการที่ดำเนินการอยู่ โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นแผนการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรสู่สากล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 หรือ FSSC 22000 เป็นต้น สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (..-.. 62) อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร มียอดขอรับส่งเสริมการลงทุนรวม 132 โครงการ เพิ่มขี้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 28 เป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 30,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่เตรียมใช้โดรนส่งยารักษาโรคให้ลูกค้าถึงบ้าน

โดรนถือเป็นอาวุธยุคใหม่ที่ผู้ให้บริการระบบโลจิสติกส์หยิบมาทำการตลาด เมื่อต้นเดือนนี้บริษัทส่งพัสดุรายใหญ่ที่สุดในโลก United Parcel Service หรือ UPS เพิ่งได้รับอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐให้สามารถใช้โดรนส่งสินค้าตามบ้านได้ ซึ่งปัจจุบัน Flight Forward ในเครือของ UPS มีโดรนในครอบครองกว่า 250 ลำ และเช่าไว้อีกเกือบ 300 ลำ เช่นเดียวกับ FedEx คู่แข่งสำคัญของ UPS ที่เริ่มทดสอบใช้โดรนส่งสินค้าตามบ้านในเมืองคริสเตียนสเบิร์ก รัฐเวอร์จิเนีย โดยร่วมมือกับบริษัท Wing ของ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกูเกิลและยูทูป  อย่างไรก็ตาม ล่าสุด UPS ก็เตรียมเปิดบริการสินค้ากลุ่มใหม่ด้วยการใช้โดรนส่งยารักษาโรคแบบที่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์จากเครือข่ายร้านขายยา CVS ไปยังบ้านของลูกค้าโดยบริการดังกล่าวจะเริ่มในเมืองใหญ่สองแห่งของสหรัฐฯในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหลังจากที่ทดลองให้บริการมาแล้วที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยในรัฐยูทาห์และรัฐนอร์ธแคโรไลน่า

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเชื้อ HIV สายพันธุ์ใหม่ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2000

การติดเชื้อ HIV

ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก Abbott Laboratories ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิสซูรี เปิดเผยผลการวิจัยผ่านนิตยสาร Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes ถึงการค้นพบเชื้อเอชไอวีสายพันธุ์ใหม่เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 20 ปี นับตั้งแต่ปี 2000 โดยเชื้อชนิดใหม่นี้มีชื่อเรียกว่า HIV-1 Group M, subtype L เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเชื้อเอชไอวี-1 กรุ๊ปเอ็มซึ่งเป็นตระกูลย่อยของเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับที่พบการระบาดทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ มีหลายสายพันธุ์และมีความสามารถในการกลายพันธุ์ นับเป็นการค้นพบการกลายพันธุ์ของเชื้อครั้งแรกตั้งแต่ที่มีการแบ่งจำแนกชนิดย่อยของเชื้่อเอชไอวีขึ้นในปี 2000 อย่างไรก็ดี Dr. Anthony Fauci ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าปัจจุบันยาและกระบวนการรักษาเอชไอวีมีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมเชื้อหลายสายพันธุ์ แต่การค้นพบดังกล่าวจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้ว่าเชื้อเอชไอวีก็มีวิวัฒนาการเช่นเดียวกับเชื้อโรคอื่นๆ ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนายารักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น