สาลิกาคาบข่าว Vol.320/62

126

... MOU มณฑลกวางตุ้ง เชื่อมการค้าไทยจีน สานลงทุนอีอีซี

www.thaigov.go.th

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง (China Council for the Promotion of International Trade Guangdong Committee: CCPIT)  โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า มณฑลกวางตุ้งมีศักยภาพทางนวัตกรรม มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง มีเขตเศรษฐกิจพิเศษถึง 3 แห่งคือเมืองเซินเจิ้น เมืองจูไห่ และเมืองซัวเถา มีบทบาทอย่างมากในกรอบความร่วมมือเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจปากแม่น้ำจูเจียง (PRD) และยังเป็นศูนย์กลางของงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ Canton Fair อีกด้วย หวังว่าการที่คณะ CCPIT มาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้จะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ปัจจุบันไทยกับมณฑลกวางตุ้งมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือ 1 ใน 4 ของการค้ารวมระหว่างไทยจีน และยังมีการสอดคล้องกันในเรื่องการส่งเสริมการลงทุน โดยประเทศไทยมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและบุคลากร เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ เชื่อมโยงกับเส้นทาง BRI ของจีน และ Greater Bay Area (ฮ่องกง มาเก๊า มณฑลกวางตุ้ง) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจของจีน อันจะนำไปสู่การเชื่อมโยง Supply Chain ของสินค้าและบริการในภูมิภาค

สรรพสามิตถามกลับโลว์คอสต์แอร์ไลน์ ถ้าลดภาษีน้ำมันลดค่าโดยสารด้วยไหม

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวถึงข้อเสนอของกลุ่มสายการบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอสต์) ที่ขอลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันว่าข้อเสนอของผู้ประกอบการดังกล่าวคิดบนหลักการอะไร และหากมีการลดภาษีราคาค่าโดยสารสายการบินจะปรับลดลงด้วยหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ และทั้งหมดขึ้นอยู่กับนโยบายของรมว.คลังด้วย โดยปัจจุบันกรมสรรพสามิตมีการจัดเก็บภาษีน้ำมันเครื่องบินหรือ เจ็ตเอ 1 ซึ่งเป็นการเก็บเฉพาะภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น น้อยกว่าการจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซลที่มีการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กองทุนอนุรักษ์พลังงานและภาษีมหาดไทย อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบการสายการบินโลว์คอสต์ตัดสินใจที่จะชะลอหรือลดเที่ยวบินคงไม่สามารถไปบังคับหรือขอความร่วมมืออะไรได้ ซึ่งจากการสอบถามผู้บริหารสายการบินไทยก็ได้รับการยืนยันจากชัดเจนว่าหากไม่มีสายการบินไหนขึ้นบิน แต่การบินไทยยังคงพร้อมบินให้บริการประชาชนปกติต่อไป จึงมั่นใจว่าประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

SME ไทยวิจัยโปรตีนผงจิ้งหรีดทำเส้นพาสต้า BOI โชว์ยอดขอส่งเสริม ‘R&D’ กว่า 9 หมื่นล้าน

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอให้การส่งเสริมธุรกิจ SME ไทยในการวิจัยและพัฒนา (Research andDevelopment -R&D) มาโดยตลอด โดยกว่าร้อยละ 60 ของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละปีเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยระหว่างปี 2558 – 2562 มีโครงการ SME ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนารวม 2,222 โครงการรวมมูลค่าเงินลงทุน 97,912ล้านบาท ซึ่งบีโอไอมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้วยสิทธิประโยชน์ที่สูงและเงื่อนไขที่ผ่อนปรน พร้อมทั้งสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่กับ SME ไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ รวมทั้งมุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ผ่านการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเช่นการสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นต้นโดยสามารถนำเงินลงทุนดังกล่าวมาลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบีโอไอได้เช่นบริษัทโกลบอลบั๊กส์เอเชียจำกัดเป็นกิจการร่วมทุนไทยกับสวีเดนลงทุนวิจัยและพัฒนาโปรตีนผงที่ได้จากแมลงเช่นจิ้งหรีดซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมนำมาทำเป็นโปรตีนผงที่ใช้ในการประกอบการอาหารเช่นเส้นพาสต้าและเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับอาหารเสริมได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มประเทศยุโรปนับเป็นตัวอย่างกิจการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกิจการไทยและต่างชาติซึ่งปัจจุบันบีโอไอได้ให้การส่งเสริมกิจการลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก

เกษตรกรสบช่องปลูกหญ้าเนเปียร์ป้อนโรงไฟฟ้าชุมชน ปั๊มรายได้ 2 หมื่น/ไร่

นายจำเนียร นนทะวงษ์ ประธานชมรมวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์และประธานกลุ่มวิสาหกิจเศรษฐกิจแนวคิดใหม่ในอาเซียน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ..ที่ผ่านมาได้เป็นตัวแทนชมรมฯ เข้ายื่นหนังสือถึงนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยทางชมรมฯสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานที่อยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียด ซึ่งชมรมฯมีสมาชิกจาก 4 จังหวัดคือ จ.ศรีสะเกษ จ.นคราชสีมา จ.มหาสารคาม และจ.สกลนคร ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเลี้ยงสัตว์มีพื้นที่ว่าง 1-2 หมื่นไร่ โดยขอให้ชมรมได้มีส่วนร่วมเป็นผู้คัดเลือกเทคโนโลยีและเอกชนผู้ร่วมลงทุนหลักเพื่อความยั่งยืนของโครงการ ทั้งนี้มีตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จในแต่ละจังหวัดเกิดความสนใจที่จะปลูกหญ้าเนเปียร์เพิ่มขึ้นโดยรูปแบบเงื่อนไขโครงการฯที่ภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของถือหุ้นในโรงไฟฟ้าร่วมกับภาครัฐและเอกชนนั้น ก็นับเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องการให้กระทรวงพลังงานออกเงื่อนไขข้อกำหนด(TOR)ต่างๆให้ชัดเจน ไม่ให้มีการยกเลิกโครงการเหมือนในอดีต สำหรับโรงไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ จะใช้พื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ระมาณ 500-600 ไร่เกษตรกรผู้ปลูกจะมีรายได้จากการขายเป็นวัตถุดิบให้โรงไฟฟ้าประมาณ 15,000-20,000 บาทต่อไร่ จึงจูงใจให้เกษตรกรเปลี่ยนจากการปลูกอ้อยและมันสำปะหลังมาปลูกหญ้าเนเปียร์ทดแทนได้ นับเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายภาครัฐอย่างชัดเจน

นำร่องงานกาชาด! ถุงขยะรักษ์โลกผลิตจากมันสําปะหลัง ย่อยสลายใน 30 วัน

นายวีรวัฒน์ เลิศวนวัฒนา ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอสเอ็มเอสคอร์ปอเรชั่น จํากัด ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA) กล่าวว่า ประเทศไทยส่งออกมันสําปะหลังเป็นอันดับ 1 ของโลก สามารถทํารายได้สูงถึงแสนล้านบาทต่อปี และในฐานะผู้ผลิตแป้งมันสําปะหลังดัดแปลงสําหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร กระดาษ กาว สิ่งทอและอีกหลายอุตสาหกรรมเห็นความสําคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้วัตถุดิบจากมันสําปะหลังชนิดKU50 ที่มีปริมาณแป้งในหัวมันสูง เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่มากในประเทศไทย  เม็ดพลาสติกจากแป้งมันสําปะหลังมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการผลิตพลาสติกชีวภาพ โดยจะย่อยสลายกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปุ๋ยในดินที่เป็นประโยชน์กับพืช ดังนั้นจึงได้ร่วมวิจัยกับเอ็มเทค สวทช.ในการสนับสนุนให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเป็นถุงขยะใช้ในงานกาชาดปี 2562 นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนถุงพลาสติกในการจัดการขยะภายในงานแล้ว ยังต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์โดยทําให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันด้านราคาได้มากขึ้นและยังเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Hexagon Peak จับมือหัวเว่ย พัฒนาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนาม

พลังงานแสงอาทิตย์

หัวเว่ย ผู้นำโลกด้านไอซีทีและโซลูชันพลังงาน จับมือกับ Hexagon Peak บริษัทพัฒนาโครงการในเครือ Hexagon Holdings Singapore ประกาศลงนามข้อตกลงความร่วมมือในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระดับสาธารณูปโภคกำลังผลิต 200 เมกะวัตต์ (MW) ของ Hexagon ที่ตั้งอยู่ในเวียดนาม โดยคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 1 ปี 2564 โดยหัวเว่ยเป็นบริษัทที่ได้รวบรวมส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดสำหรับผู้นำในอุตสาหกรรมเข้าไว้ด้วยกัน เน้นในเรื่องการผสานรวมการวิจัยและพัฒนาเข้ากับแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อนำเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสารตลอดจน IoT เข้ามารวมไว้ในอินเวอร์เตอร์เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทั้งชาญฉลาดมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และไว้วางใจได้ เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานและลดการปลดปล่อยมลพิษในอุตสาหกรรม พร้อมสร้างสังคมปล่อยคาร์บอนต่ำ โซลูชัน FusionSolar Smart PV Solution ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยไฟฟ้าปรับเฉลี่ย (LCOE) ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เท่ากับหรือถูกกว่าไฟฟ้าจากสายส่ง (Grid Parity) เกิดได้เร็วขึ้นในตลาดเวียดนาม

โอละพ่อ! สหรัฐขู่ใช้มาตรการตอบโต้หากปักกิ่งนำกำลังสลายม็อบฮ่องกง

ภายหลังประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนกล่าวในระหว่างเข้าร่วมประชุมกลุ่มประเทศ BRICS ที่ประเทศบราซิลว่า ผู้นำจีนได้ส่งสัญญาณเตือนอย่างชัดเจนว่าต้องการให้สถานการณ์รุนแรงและความวุ่นวายในฮ่องกงยุติโดยเร็วที่สุด จนสื่อต่างชาติพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงท่าทีของผู้นำจีนต่อเหตุการณ์ชุมนุมฮ่องกงว่ามีนัยยะ โดยเฉพาะการที่ผู้นำจีนกล่าวในตอนหนึ่งว่าการประท้วงรุนแรงในฮ่องกงที่เป็นฝีมือของกลุ่มอาชญากรป่าเถื่อน ถือเป็นเจตนาท้าทายอย่างร้ายแรงต่อพื้นฐานของหลักการหนึ่งประเทศสองระบบ ล่าสุดนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ กล่าวเมื่อวันที่ 15 ..ว่า รัฐบาลวอชิงตันกำลังเผชิญกับความท้าทายจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งดำเนินนโยบายต่อฮ่องกงไม่สอดคล้องกับที่สัญญากันไว้ก่อนหน้านี้  โดยสหรัฐหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจีนจะยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการหนึ่งประเทศสองระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการบัญญัติกฎหมายทั้งหมด เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของฮ่องกง แม้รัฐบาลวอชิงตันยังคงเชื่อมั่นต่อแนวทางแก้ไขสถานการณ์ของจีนด้วยกลยุทธ์ไม่รุนแรง แต่สหรัฐไม่อาจปฏิเสธได้ว่ากำลังพิจารณาแนวทางทุกรูปแบบ โดยอาจตัดสินใจใช้มาตรการตอบโต้ที่แข็งกร้าวหากรัฐบาลปักกิ่งใช้มาตรการทางทหารจัดการกับผู้ประท้วงในฮ่องกง