4 วิธี ปรับ ‘ภูมิทัศน์ฟินเทค’ ติดปีกให้ธุรกิจบินไกลกว่าเดิม ในยุคดิสรัปต์เทคโนโลยี

353

ประเด็นเรื่องการปรับภูมิทัศน์ ไม่ได้สำคัญแค่ในแวดวงการออกแบบ การก่อสร้างเท่านั้น หากแต่ในยุคดิสรัปต์เทคโนโลยีเช่นนี้ การปรับภูมิทัศน์องค์กรให้มีความทันสมัย เป็นองค์กรแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ก็นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ผู้กำหนดนโยบายของทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ หากต้องการก้าวล้ำนำหน้าคู่แข่ง และหนึ่งในเทคโนโลยีที่องค์กรส่วนใหญ่ไม่เปิดรับไม่ได้ นั่นคือ ฟินเทค (FinTech : Financial Technology) ที่ว่าด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำให้การบริการที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเกิดหัวข้อการปรับ ‘ภูมิทัศน์ฟินเทค’ ที่เราได้หยิบเอามาพูดถึงในวันนี้

จากบทความเรื่องปรับ ‘ภูมิทัศน์ฟินเทค’ อย่างไรให้ธุรกิจติดปีก โดย ปัญญธิดา ตรังจิระเสถียร ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ PwC Thailand เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ได้อัปเดตทั้งความรู้เรื่องความสำคัญของการปรับภูมิทัศน์ฟินเทค รวมถึงวิธีการเข้าถึงความสำเร็จในการสร้างองค์ประกอบที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรให้สามารถต่อยอดธุรกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรม และบริการใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภคด้วยฟินเทคได้อย่างน่าสนใจ


อัปเดตสถานการณ์ ใช้ฟินเทคปฏิวัติองค์กรจากทั่วโลก

ผู้เขียนได้เกริ่นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการปรับองค์กรด้วยฟินเทคก่อนว่า

“ในปัจจุบันไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน (Financial services: FS) เท่านั้น ที่มีการนำเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ ‘ฟินเทค’ (Fintech) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น โอนเงินออนไลน์ ลงทุนออนไลน์ ไปจนถึงระบบสกุลเงินดิจิทัล แต่ยังมีอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม (Technology, Media and Telecommunication: TMT) ที่ได้กลายเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ซึ่งเริ่มมีบทบาทในการนำเทคโนโลยีฟินเทคเข้ามาสร้างสรรค์บริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ด้วย”

ไม่ว่าจะเป็น การเปิดแพลตฟอร์มใหม่ พื่อเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ อย่างการเปิดแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ การชำระเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้กระทั่ง การให้บริการด้านแบงก์กิง

จากรายงาน Global Fintech Report 2019 ที่ PwC สำรวจจากผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจบริการทางการเงินและธุรกิจเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคมกว่า 500 ราย ยืนยันปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงข้างต้น พร้อมอัปเดตว่า

“ที่ผ่านมา พบว่าไม่เพียงแต่องค์กรที่รู้ว่า จะนำฟินเทคมาใช้เสริมความแข็งแกร่งอย่างไรเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จ แต่ความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มธุรกิจทั้ง 2 กลุ่ม ก็ถือเป็นอีกทางออกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะทั้งคู่ต่างมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่าง ธุรกิจบริการทางการเงิน อาจมีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎระเบียบข้อบังคับมากกว่าธุรกิจเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม”

ทว่า ในทางกลับกัน ธุรกิจเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคมก็อาจมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและสามารถนำมาต่อยอดบริการใหม่ๆ ได้รวดเร็วกว่าเช่นกัน

ผู้เขียนบทความจึงชี้ว่า นี่จึงเป็นที่มาของกระแสการจับมือเป็นพันธมิตรของธุรกิจทั้ง 2 กลุ่ม ในช่วงที่ผ่านมา เพราะการจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาดฟินเทคได้ ผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง และหันมาจับมือกัน เพื่อต่อยอดธุรกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภค

แต่อย่างไรก็ดี ความท้าทายที่ทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจกำลังเผชิญ หนีไม่พ้นเรื่องของการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัล โดยผลสำรวจพบว่า เกือบ 50% ของทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจ มีอุปสรรคในการสรรหาแรงงานที่มีทักษะที่ใช่ นอกจากนี้ ยังต่างต้องการความเชี่ยวชาญจากอีกฝ่ายเข้ามาเสริมด้วย


รายงาน Global Fintech Report 2019 เผย 4 วิธี ปรับ ‘ภูมิทัศน์ฟินเทค’ ติดปีกให้ธุรกิจบินได้สูงกว่าเดิม

เพื่อให้องค์กรต่างๆ ในไทยเห็นแนวทางในการปรับ ‘ภูมิทัศน์ฟินเทค’ มาใช้ในการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดไว้ ดังนี้

  • การพัฒนาเทคโนโลยี ต้องทำควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กร

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การนำเทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจประสบความสำเร็จ คือ การเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง ผ่านการสร้างประสบการณ์ที่ดีและนำเสนอทางเลือกที่ตรงกับความชอบและรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) หรือ บิ๊กดาต้า (Big data) เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการ

แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมว่า ลูกค้าไม่ได้ต้องการคุยกับระบบอัตโนมัติในทุกเรื่อง แต่ยังต้องการคำปรึกษาจากมนุษย์ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ องค์กรต้องให้ความสำคัญกับกฎระเบียบในเรื่องต่างๆ และมีมาตรการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่รัดกุม ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสามารถชี้แจงถึงเหตุผลของการใช้เทคโนโลยีตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้

  • แรงงานทักษะ หัวใจสำคัญของการปรับภูมิทัศน์ฟินเทค

ในยุคของการสรรหาแรงงานที่มีทักษะครบถ้วนไม่ใช่เรื่องง่าย องค์กรต้องรู้จักที่จะสรรหาแรงงานในตลาดอื่นเข้ามาเสริมทักษะที่ขาดด้วย เช่น ธุรกิจบริการด้านการเงิน อาจมองหาพนักงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีในตลาดแรงงานเทคโนโลยีหรือสตาร์ทอัพ เพื่อไปต่อยอดทักษะที่ธุรกิจของตนกำลังขาด

นอกจากนี้ การเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆ หรือการ Upskill ให้แก่พนักงานในองค์กรก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยองค์กรต้องปลูกฝังแนวคิดการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เช่น ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะใหม่ ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน รวมถึงต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการทำงานในยุคดิจิทัลด้วย เพราะสุดท้าย “คน” นี่ละที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม

  • ความร่วมมือ การควบรวมกิจการ ทางเลือกที่ดีของธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ธุรกิจเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม และธุรกิจฟินเทค ทุกฝ่ายต่างได้ประโยชน์จากการประสานจุดแข็งของแต่ละธุรกิจ โดยธุรกิจบริการทางการเงินจะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและแรงงานที่มีทักษะได้ ในขณะที่ธุรกิจเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคมจะสามารถเข้าถึงตลาดใหม่ๆ รวมถึงได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎระเบียบต่างๆ ส่วนธุรกิจฟินเทคเอง จะมีโอกาสในการนำนวัตกรรมของตนมาใช้กับลูกค้าในวงกว้างและสามารถเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น

  • พร้อมรับทั้งความเสี่ยงและกฎระเบียบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ถือเป็นความท้าทายของการประกอบธุรกิจในยุคนี้ ทั้งธุรกิจเทคโนโลยี สื่อ โทรคมนาคม และธุรกิจบริการทางการเงิน เพราะในขณะที่องค์กรต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเฉพาะบุคคล ยังต้องมั่นใจด้วยว่า ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้อง ดังนั้น การแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญซึ่งกันและกันจะช่วยแต่ละกลุ่มธุรกิจสามารถปิดจุดอ่อน และเติมเต็มช่องว่างที่ยังขาดความเชี่ยวชาญระหว่างกันได้


ในตอนท้ายของบทความ คุณปัญญธิดา ผู้เขียนได้สรุปโดยให้มุมมองน่าคิดว่า

“ในยุคที่เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเฉกเช่นปัจจุบัน การแข่งขันกันเพียงอย่างเดียว อาจไม่นำพาความสำเร็จที่ยั่งยืนมาให้องค์กรได้ การมองหาพันธมิตรทางธุรกิจน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรอยู่รอดได้ท่ามกลางพายุเทคโนโลยีที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้ง และพัดพาเอาผู้เล่นหน้าใหม่เข้าสู่ตลาด หากองค์กรไหนเมินเฉยต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เปิดกว้างขึ้น ย่อมมีความเสี่ยงที่ธุรกิจจะไม่สามารถดึงดูดลูกค้าหรือต่อสู้กับคู่แข่งจากธุรกิจอื่นๆ ไปได้ตลอดรอดฝั่ง”

“ดังนั้น ขอให้คิดไว้เสมอว่า ‘การปรับตัว’ ไม่ใช่เรื่องของการอยู่รอดเสมอไป แต่เป็น ‘การเปิดประตูไปสู่โอกาสและความท้าทายใหม่ๆ เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและมุมมองที่แตกต่าง’ ให้กับธุรกิจได้ด้วยเช่นกัน”


ที่มา : บทความเรื่อง “ปรับ ‘ภูมิทัศน์ฟินเทค’ อย่างไรให้ธุรกิจติดปีก” โดย ปัญญธิดา ตรังจิระเสถียร เผยแพร่ในเว็บไซต์ PwC Thailand (วันที่ 31 ตุลาคม 2562)


ไม่อยากถูกดิสรัปต์ ต้องปรับองค์กรด้วยเทคโนโลยี ด้วยวิธีต่อไปนี้

เรียนรู้จากต้นแบบ ‘องค์กร Greenovation’ เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอย่างไร ให้ยั่งยืน

‘Hybrid Cloud’ ก้อนเมฆจัดการข้อมูลลูกผสม บรรทัดฐานด้านไอทีโฉมใหม่ที่องค์กรธุรกิจต้องจับตา

เคล็ดลับส่ง ‘องค์กรยุคใหม่’ เติบโตไร้ขีดจำกัดได้ด้วย ‘วัฒนธรรมองค์กร High performance’