สาลิกาคาบข่าว Vol.334/62

214

9 เดือนฮ่องกงขอลงทุนในไทยเฉียด 9 พันล้าน เล็งอีอีซีฐานผลิตเจาะ CLMV

www.thaigov.go.th
www.thaigov.go.th

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า บีโอไอได้ร่วมต้อนรับคณะนักธุรกิจฮ่องกงในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุน ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ พร้อมบรรยายหัวข้อ “Thailand PlusOpportunities for Hong Kong Investors” ซึ่งมีนักธุรกิจจากฮ่องกงกว่า 50 รายสนใจมองหาโอกาสการลงทุนด้านต่างๆ ในประเทศไทย เข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยการลงทุนของฮ่องกงในไทยช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีมูลค่าสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากปี 2558 มีจำนวนคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพียง 26 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 3,796 ล้านบาท เพิ่มเป็น 42 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 18,817 ล้านบาทในปี 2561 ขณะที่ตั้งแต่เดือนมกราคมกันยายน 2562 มีโครงการของฮ่องกงยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 44 โครงการ มูลค่าลงทุนรวม 8,937 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในกิจการด้านบริการ เช่น กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ กิจการด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมเบา เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ CLMVT (เวียดนามลาวเมียนมาเวียดนามไทย) และอาเซียน โดยเฉพาะโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนของนักลงทุนฮ่องกงที่ต้องการขยายฐานการผลิตในภูมิภาคนี้

EA จับมือ 11 สถาบันการศึกษาตะวันออก เร่งพัฒนาบุคลากรรองรับฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) กล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง (Energy Storage System) และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Vehicle) ระหว่างสถาบันการศึกษา 11  สถาบันในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และกลุ่มอุตสาหกรรมในอีอีซี 5 แห่ง โดยมี ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ประธาน EEC HDC เป็นประธานว่าการร่วมลงนามครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันวางแผนพัฒนาบุคลากร และจัดเตรียมกำลังคนที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพร้อมตั้งแต่ระยะสั้นไปจนถึงระยะปานกลาง สำหรับการตั้งฐานการผลิตของกลุ่ม EA ในอีอีซี ซึ่งบริษัทในกลุ่ม EA ที่ร่วมลงนามประกอบด้วย อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง (Energy Storage System) หรือ แบตเตอรี่ อุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมีคัลและอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือ EV ซึ่งทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและการฝึกอบรมตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษาการวิจัยรองรับด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพกำลังคน

หอการค้าเตรียมเสนอกฎหมายอากาศสะอาด แก้ปัญหาหมอกควันฝุ่นพิษ

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวเปิดงานสัมมนาสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและปาฐกถาพิเศษว่าปีนี้หอการค้าไทยจะผลักดันไทยเท่ห์ให้เป็นรูปธรรมเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าบริการ และ หอการค้าเตรียมเสนอกฎหมายอากาศสะอาดให้รัฐบาลพิจารณา โดยให้มีการจัดตั้งองค์กรเข้ามาดูแลปัญหาเรื่องนี้โดยตรง อาทิ ผลักดันให้ยกเลิกการเกษตรด้วยการเผา เป็นต้น ขณะที่นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย กล่าวถึงข้อเสนอกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัดที่จะมีการนำเสนอต่อรัฐบาลในการประชุมครั้งนี้คือการแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ โดยในช่วง 11เดือนแรกของปีนี้เสียหายราว 167,000 ล้านบาท ขณะที่ก่อนหน้านี้ภาคเอกชน โดยหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมประชุมและหารือการจัดทำแผน “ร่างกฎหมายอากาศสะอาด ฉบับประชาชน” เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมาย ที่จะต้องมีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุน เสนอร่างกฎหมายจำนวน 10,000 รายชื่อ

ไอบีเอ็มหนุนควอนตัมคอมพิวติ้ง เสริมระบบการศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมในไทย

ปฐมา จันทรักษ์ รองประธานด้านการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวภายหลังไอบีเอ็มประกาศเปิดตัวศูนย์ประมวลผลควอนตัมแห่งใหม่ที่นิวยอร์ค เพื่อขยายศักยภาพระบบควอนตัมที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ครอบคลุมการใช้งานในเชิงพาณิชย์และการศึกษาวิจัยว่า กลยุทธ์ไอบีเอ็มนับตั้งแต่ที่นำคอมพิวเตอร์ควอนตัมเครื่องแรกมาอยู่บนคลาวด์เมื่อปี 2559 คือ การนำควอนตัมคอมพิวติ้งที่เดิมเป็นเพียงการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยองค์กรเพียงไม่กี่แห่ง ให้เข้าถึงผู้ใช้งานจำนวนมาก โดยล่าสุดได้พัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัมระดับ 53 คิวบิต ซึ่งไอบีเอ็มเห็นความสำคัญของการเสริมศักยภาพให้กับชุมชนควอนตัมที่กำลังเติบโตที่มีทั้งนักวิชาการ นักวิจัยและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งล้วนมีความตั้งใจที่จะปฏิวัติระบบประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ โดยไอบีเอ็มหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษาของไทยในการนำควอนตัมคอมพิวติ้งเข้ามาเสริมสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ความก้าวหน้าด้านการประมวลผลเชิงควอนตัมอาจเปิดประตูสู่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต เช่น ยาและวัสดุชนิดใหม่ ระบบซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพและลงตัวยิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมถึงวิธีใหม่ๆ ในการจำลองข้อมูลทางการเงินเพื่อการลงทุนที่ดียิ่งขึ้น

เปิดซะที! MRT ส่วนต่อขยาย บางโพบางอ้อบางพลัดสิรินธร นั่งฟรีช่วงแรก เริ่ม 4 ..นี้

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้เร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วงเตาปูนท่าพระ โดยกำหนดจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการจากสถานีเตาปูนสถานีสิรินธร ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 และพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบและจัดเก็บค่าโดยสารตามปกติจากสถานีเตาปูนสถานีท่าพระในวันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการนี้ จะเปิดให้ใช้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 . โดยจะให้บริการรถไฟฟ้าแบบวิ่งไปกลับ จากสถานีเตาปูนถึงสถานีสิรินธร มีรถไฟฟ้าให้บริการ 3 ขบวน ระยะห่างระหว่างขบวนประมาณ 8-10 นาที รวมจำนวน 4 สถานีได้แก่สถานีบางโพสถานีบางอ้อสถานีบางพลัดและสถานีสิรินธร

ไทยติดท็อป 20 ประเทศส่งเสริมผู้ประกอบการหญิงเดินหน้าสู่ความสำเร็จ

มาสเตอร์การ์ด ประกาศดัชนีผู้ประกอบการสตรี (Mastercard Index of Women Entrepreneurs) ผล คือนิวซีแลนด์ ไต้หวัน และสิงคโปร์ เอื้อต่อการประกอบธุรกิจสำหรับผู้หญิงมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย ไทย ฮ่องกง และเวียดนาม ติด 20 อันดับแรกของโลก โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานระหว่างประเทศ องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ยูเนสโก และรายงานการศึกษาความเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (The Global Entrepreneurship Monitor) เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้หญิงใน 58 ประเทศ (คิดเป็นเกือบร้อยละ 80 ของแรงงานหญิงทั่วโลก) พิจารณาจาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผลลัพธ์ด้านความก้าวหน้าของสตรี 2) สินทรัพย์ด้านความรู้และการเข้าถึงทางการเงิน และ 3) สภาพที่เอื้อต่อการประกอบกิจการ รายงานนี้ได้ตอกย้ำถึงความสามารถของผู้หญิงในการทำธุรกิจและการมีส่วนร่วมในการทำงานที่มากขึ้นในประเทศที่เปิดกว้างอย่างนิวซีแลนด์ ไต้หวัน สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ประเทศเหล่านี้มีอัตราการสนับสนุนการทำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สูงและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของผู้หญิงในประเทศเหล่านี้สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน การให้บริการด้านการเงินและหลักสูตรให้ความรู้ในด้านต่างๆ จาก 58 ประเทศในดัชนีปีนี้มี 8 ประเทศที่มีการเลื่อนอันดับมากกว่า 5 อันดับ คืออินโดนีเซีย (+13 อันดับ) ไต้หวัน (+9 อันดับ) และไทย (+5 อันดับ)

รัฐบาลเมืองเบียร์ออกกฎหมายคุ้มครองบริษัทไฮเทคป้องกันทุนจีนเทคโอเวอร์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีออกแถลงการณ์ระบุว่าจะออกกฎหมายที่เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทต่างชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดสหภาพยุโรปเข้าซื้อกิจการบริษัทเอกชนของเยอรมนีโดยเฉพาะบริษัทด้านเทคโนโลยีเนื่องจากไม่ต้องการให้เทคโนโลยีสัญชาติเยอรมันถูกต่างชาติลอกเลียนแบบสำหรับกฎหมายดังกล่าวจะเปิดทางให้รัฐบาลเยอรมันสามารถเข้าไปแทรกแซงสั่งการให้ทบทวนกรณีบริษัทต่างชาติเข้าซื้อกิจการด้านเทคโนโลยีของประเทศตัวเองโดยสาเหตุที่กระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีต้องการออกกฎหมายดังกล่าวเนื่องจากเริ่มจับสัญญาณได้ว่ามีกลุ่มทุนจากประเทศจีนเตรียมเข้ามาซื้อกิจการในยุโรปโดยเฉพาะกับกิจการด้านเทคโนโลยีและเยอรมนีก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนียอมรับว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้มีเป้าหมายห้ามไม่ให้ซื้อขายกิจการแต่ต้องการเข้าไปตรวจสอบกรณีที่มีการซื้อขายกิจการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูง