ดิจิทัล เมดิคัลฮับ และ ผู้สูงวัย 3 ธุรกิจมาแรง ส่งไทยให้เนื้อหอมในสายตา JETRO พร้อมดึงนักธุรกิจญี่ปุ่นลงทุนร่วมกัน

ทำความรู้จัก ‘JETRO Innovation Program’ สะพานเชื่อมนักธุรกิจไทย-นักธุรกิจญี่ปุ่น ทำธุรกิจร่วมกัน