อาชีพ 2020 ชี้เทรนด์-ทักษะ-แรงจูงใจ 8 อาชีพสุดฮิต ติดอันดับในโลกเทคโนโลยีและดิจิทัล

791

ในปี 2562 ที่ผ่านมา ‘บุคลากรเทคโนโลยีและดิจิทัล’ มาแรงแซงทางโค้ง ขึ้นครองอันดับหนึ่งของสาขาอาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการของแทบทุกองค์กรมากที่สุด มาในปี 2563 เช่นกัน บุคลากรด้านนี้ก็ยังคงเป็นที่ต้องการของทุกหน่วยงาน

หากอ้างอิงตามผลสำรวจล่าสุดของ โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ที่ปรึกษาด้านการจัดหางานระดับโลก ซึ่งมีสำนักงานสาขาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทบทุกประเทศ ได้เปิดเผยผลสำรวจแนวโน้มอัตราเงินเดือนประจำปี 2563 ของบุคลากรทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยฟันธงในปี 2563 ที่จะถึงนี้ องค์กรยังคงให้ความสำคัญกับการเฟ้นหา ‘บุคลากรเทคโนโลยีและดิจิทัล’ พร้อมกันนี้ ผลสำรวจยังเผยให้เห็นถึงทักษะสำคัญที่คนทำงานใน 8 สาขาอาชีพต้องมี และแรงจูงใจของพวกเขาในการตัดสินใจย้ายองค์กรด้วย

อาชีพ 2020 ชี้เทรนด์-ทักษะ-แรงจูงใจ 8 อาชีพสุดฮิต ในกระแสเทคโนโลยีดิจิทัล


แรงบวกอะไร? ส่งให้ ‘บุคลากรเทคโนโลยีและดิจิทัล’ ยังเนื้อหอม เป็นที่ต้องการขององค์กรไทย

ผลสำรวจล่าสุดของ โรเบิร์ต วอลเทอร์ ยังอธิบายเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่ทำให้ ‘บุคลากรเทคโนโลยีและดิจิทัล’ ยังคงรั้งแชมป์ของสาขาอาชีพที่ทุกองค์กรต้องการว่า

“ด้วยแรงกระเพื่อมสำคัญจากการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัล จึงยังคงเป็นแนวโน้มหลักให้ทั่วทั้งภูมิภาคมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้น รวมไปถึงระดับผู้จัดการที่มีทักษะแบบผสมผสาน ในขณะเดียวกัน บุคลากรที่มีความเข้าใจในบริบทระดับโลกและมีความรู้ความชำนาญในระดับประเทศ จะกลายเป็นที่ต้องการเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและโลกธุรกิจที่ไร้พรมแดน”

นอกจากนั้น ผลสำรวจยังรายงานถึงอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้บุคลากรด้านนี้เป็นที่ต้องการ คือ การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมาพร้อมกับข้อบังคับและกฎระเบียบ ส่งผลต่อความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เพราะในปี 2562 ที่กำลังจะผ่านไป ทั่วภูมิภาคยังคงมีสัญญาณการเติบโตของภาคการผลิต ซึ่งส่งผลต่อความต้องการของบุคลากรในด้านต่างๆ ตั้งแต่ซัพพลายเชน จัดซื้อ ขนส่ง วิศวกร การเงิน รวมไปถึงทรัพยากรบุคคล ยิ่งบวกกับในบริบทของประเทศไทยเองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจยังได้รับปัจจัยหนุนจากหลายด้าน อย่างการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC ที่สร้างความต้องการบุคลากรและแรงงานทักษะในเทคโนโลยีใหม่ เพื่อป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้ง 12 S-Curve

อาชีพ 2020 ชี้เทรนด์-ทักษะ-แรงจูงใจ 8 อาชีพสุดฮิต ในกระแสเทคโนโลยีดิจิทัล

อย่างไรก็ดี ในช่วงปีที่ผ่านมา โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ยืนยันภาพรวมของธุรกิจและเศรษฐกิจประเทศไทยว่ายังคงมีความแข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ mobile-first หรือการพัฒนาธุรกิจตามเทรนด์ผู้บริโภคในยุคนี้ ซึ่งมักติดต่อสื่อสารกันผ่านโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช่การพูดคุยกันธรรมดา แต่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยข่าวสารนี้เองที่เป็นตัวแปรสำคัญช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ เน้นไปที่การบริหารองค์กรด้วยผู้นำที่แข็งแรงและบุคลากรที่สรรค์สร้างนวัตกรรมแห่งการเปลี่ยนแปลง

และการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่เข้ามามีบทบาทอีกครั้ง โดยเป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ผลักดันให้เกิดการเติบโตของการส่งออก ทำให้สัญญาณของว่าจ้างงานในปี 2563 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ส่วนปัญหาที่ตลาดแรงงานไทยเผชิญอยู่ ทาง โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ชี้ว่าคือความต้องการด้านบุคลากรที่มีมากกว่าจำนวนผู้สมัคร ขณะเดียวกัน ผลสำรวจยังชี้ว่า หลายองค์กรยังต้องเผชิญกับแรงกดดันในฐานะผู้ว่าจ้างว่าจะสามารถตอบสนองความคาดหวังโบนัสประจำปี 15% รวมไปถึงความคาดหวังของบุคลากรในองค์กรว่าปีหน้าจะได้รับการโปรโมต และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นหรือไม่


เปิดโผทักษะเทคโนโลยีและการจัดการใหม่ที่องค์กรต้องการ พร้อมแรงจูงใจในการย้ายงานของ 8 อาชีพอินเทรนด์

นางสาวปุณยนุช ศิริสวัสดิ์วัฒนา ผู้จัดการโรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประจำประเทศไทย ชี้ให้ทุกองค์กรเห็นว่ายุคนี้เป็นยุคที่นายจ้างต้องเร่งปรับตัวเพื่อดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรได้นานที่สุด

“ผลสำรวจเงินเดือนประจำปี 2563 ของ โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ชี้ให้เห็นไปถึงสิ่งที่พนักงานคาดหวัง ปัจจัยที่ทำให้พวกเขาเปลี่ยนงาน และองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ของเขา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่กุญแจสำคัญของการว่าจ้างงาน แต่ยังช่วยให้การบริหารจัดการพนักงานเกิดความยั่งยืนด้วย”

อาชีพ 2020 ชี้เทรนด์-ทักษะ-แรงจูงใจ 8 อาชีพสุดฮิต ในกระแสเทคโนโลยีดิจิทัล

และข้อมูลแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้จากผลสำรวจเงินเดือนประจำปี 2563 ของโรเบิร์ต วอลเทอร์ส มีดังนี้

  • บัญชีและการเงิน

ทักษะสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพนี้ซึ่งทุกองค์กรกำลังมองหา คือ ทักษะการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) ทักษะทางด้านโปรแกรมที่ช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ (SAP/ system implementation) ขณะที่ ร้อยละ 49 ของบุคลากรในสายงานนี้คาดว่าจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนที่ประมาณ 7-15% ในส่วนของบุคลากรที่มีการย้ายงานจะได้รับเงินเดือนปรับขึ้นเฉลี่ย 15-25% ในปัจจุบันร้อยละ 21 ของพนักงานในสายงานนี้มีอายุงานเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ปี

  • การบริการทางการเงินและการธนาคาร

ตำแหน่งที่มาแรงและเป็นที่ต้องการอย่างมาก คือ ผู้จัดการสัมพันธ์ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ (International Investment Relationship Managers) ที่ปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงิน (Private Bankers)และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (Risk & Compliance Experts) ซึ่ง ร้อยละ 30 ของพนักงานในสายงานนี้มีอายุงานเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ปี สำหรับผู้ที่มีการย้ายงาน คาดว่าจะได้รับเงินเดือนเฉลี่ยที่ปรับขึ้นประมาณ 20-25%

  • วิศวกรรมและการผลิต

ตำแหน่งงานยอดนิยมในสายงานนี้ ได้แก่ ผู้บริหารฝ่ายควบคุมคุณภาพ วิศวกรรมโครงการและปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งแรงจูงใจสำคัญในการย้ายงานคือ การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มากขึ้น สำหรับผู้ที่มีการย้ายงาน คาดว่าจะได้รับเงินเดือนเฉลี่ยที่ปรับขึ้นประมาณ 15-30%

  • บริหารทรัพยากรบุคคล

หนึ่งในสี่แรงจูงใจในการย้ายงานอันดับแรกของคนทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ ความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 36 ในขณะที่ทักษะสำคัญในสายงานที่เป็นที่ต้องการ ประกอบไปด้วย บทบาทการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ความคิดเชิงตรรกะและกลยุทธ์ รวมถึงการคิดเชิงวิเคราะห์

  • กฎหมาย

สำหรับสายงานนี้ ทักษะภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยม ความคิดเชิงพาณิชย์และความเชี่ยวชาญรอบด้าน ล้วนเป็นทักษะสำคัญในสายงาน ซึ่งร้อยละ 61 ของบุคลากรที่ย้ายงานให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นอันดับแรก ในขณะเดียวกันร้อยละ 56 คาดว่าจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนที่ประมาณ 7-15% ในขณะที่พนักงานร้อยละ 27 คาดหวังว่าจะได้รับการขึ้นเงินเดือนประมาณ 15% ขึ้นไป

  • ฝ่ายขายและการตลาด

เป็นสายงานที่มีอัตราการลาออกและเปลี่ยนงานค่อนข้างสูง โดย ร้อยละ 36 ของพนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 2 ปี ขณะที่ ร้อยละ 34 ของพนักงานให้ปัจจัยความก้าวหน้าในอาชีพเป็นแรงจูงใจหลักในการเปลี่ยนงาน มีการคาดการณ์ว่าการปรับขึ้นของเงินเดือนพนักงานที่ย้ายงานใหม่จะอยู่ระหว่าง 15-30% ส่วนทักษะยอดนิยมที่เป็นที่ต้องการในสายงานนี้ ประกอบไปด้วย การขายระดับภูมิภาค การบริหารฐานลูกค้าและผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล

  • ซัพพลายเชนและจัดซื้อ

ผลสำรวจยืนยันว่า ร้อยละ 62 ของพนักงานด้านนี้จะได้รับเงินเดือนปรับขึ้นเฉลี่ย 7-15% จากการย้ายงาน โดยเหตุผลในการย้ายงานของบุคลลกรด้านนี้ คือ ความก้าวหน้าในอาชีพ (ร้อยละ 29) ตามด้วยความต้องการค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สูงขึ้น (ร้อยละ 20) รวมถึงโอกาสในการทำงานในต่างประเทศ สำหรับตำแหน่งงานยอดนิยมในงานด้านซัพพลายเชนและจัดซื้อ คือ การจัดซื้อจัดจ้าง การวางแผนด้านซัพพลายเชน การบริหารการขนส่ง

  • เทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่าน

ความก้าวหน้าทางอาชีพ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (ร้อยละ 27) เป็นปัจจัยสำคัญในการย้ายงาน ในขณะที่ร้อยละ 10 ได้ความสำคัญกับปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร และมีถึง ร้อยละ 32 ของพนักงานในสายงานนี้ที่มีอายุงานเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ปี โดยตำแหน่งงานยอดนิยม คือ นักพัฒนาโมบายล์แอปพลิเคชัน (full stack / mobile developers) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientists) และวิศวกรด้าน UI/UX


ที่มา : เรียบเรียงจากรายงานข่าว เรื่อง “โรเบิร์ต วอลเทอร์ส เผยผลสำรวจแนวโน้มอัตราเงินเดือนปี 2563” ข่าวทั่วไป 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ThaiPR.net


อาชีพไหนมาแรง ทักษะไหนเป็นที่ต้องการขององค์กรยุคใหม่ ไม่อยากตกเทรนด์ คลิกอ่านกันต่อเลย

ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน : Skills Mismatch ทักษะงานไม่ใช่ แก้ได้ด้วยโมเดล ‘มหาวิทยาลัยบรรษัท’

‘Lifelong Learning’ ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ต้องมีติดตัว เพื่อให้รอดจากวิกฤตเลิกจ้าง

ทักษะยุคดิจิทัลที่ ‘นักกฎหมายไทย’ ควรมี เพื่อปูทางสู่การเป็น ‘ผู้กำหนดนโยบายแห่งอนาคต’