เปิดโฉมหน้า เจ้าของ Beall’s List ผู้กุมชะตา “วารสารวิชาการ” (ตอนจบ)

428

ดังที่กล่าวไป ในประเทศไทย มีการจัดแบ่ง Ranking “วารสารวิชาการ TCI” ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ TCI1, TCI2 และ TCI3


ส่วนในต่างประเทศ มีการจัดแบ่ง Ranking วารสารวิชาการ ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ Quartile 1, Quartile 2, Quartile 3 และ Quartile 4

Quartile 1 ก็เหมือน TCI กลุ่ม 1 คือมีหน้าที่และบทบาท ซึ่งสามารถชี้เป็นชี้ตายนักวิชาการ และนักวิจัย ในระดับสากล ไม่ต่างจาก นักวิชาการ และนักวิจัยไทย

ผิดก็แต่ การจัดอันดับ Quartile มีความเข้มข้นมากกว่า TCI เพราะ Peer Review ของเขามีความเป็น Peer Review จริงๆ

และ Peer Review ระดับสากลนั้น ต้องจ่ายก่อน อ่านทีหลังแม้งานจะไม่ผ่านก็ไม่คืนตังค์ต่างจากของไทยครับ

ความหมายคือ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ที่ปรารถนาจะลงบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในวารสาร Quartile จะต้องชำระค่าธรรมเนียมลงบทความให้เรียบร้อยก่อน

พูดอีกแบบก็คือ แม้ว่าบทความวิชาการหรือบทความวิจัยจะไม่ผ่านการพิจารณา แต่ก็ต้องจ่ายก่อนไม่มีข้อแม้ ไม่มีข้ออุทธรณ์ และไม่มีข้อยกเว้น

แม้ว่าวารสารวิชาการนานาชาติQuartile ระดับโลก จะดูจุกจิกหยุมหยิม และแม้จะมีภาพพจน์ที่มีมาตรฐาน แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีตัวโกง

เพราะฝรั่งผมสีทอง ตาน้ำข้าวหน้าขี้โกงก็มีให้เห็นเยอะไป

เพราะเคยมีกรณีการตบทรัพย์นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ด้วยการปลอมวารสารวิชาการเพื่อเรียกค่าลงบทความทั้งที่วารสารหลอกๆเหล่านั้น ไม่มี Quartile

ด้วยเหตุนี้ แวดวงวารสารวิชาการนานาชาติจึงต้องมีการสร้างมาตรการขึ้นมากำกับ ควบคุม และดูแลวารสารวิชาการ

ด้วยการยืมมือบรรณารักษ์คนหนึ่ง ซึ่งผมตั้งฉายาให้เขาว่าโคตรบรรณารักษ์

เปรียบไปก็เหมือนกับ สกอ.(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ที่ยืมมือTCI หรือ Thai-Journal Citation Index Centre (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) ให้เป็นหน่วยงานกำกับดูแลวงการวิชาการไทยนั่นแหละครับ

โคตรบรรณารักษ์คนนี้ มีชื่อว่า Jeffrey Beall

การที่ผมยกย่องให้ Jeffrey Beall เป็น โคตรบรรณารักษ์นั้น ผมไม่ได้พูดลอยๆ หรือสักแต่ว่าตั้งฉายาให้คนนั้นคนนี้อย่างมั่วๆ

เพราะในแวดวงวารสารวิชาการนานาชาตินั้น นักวิชาการ และนักวิจัย ทุกคน ต่างก็รู้จัก Jeffrey Beall กันเป็นอย่างดี

Jeffrey Beall, a research librarian at the University of Colorado at Denver, has developed a blacklist of “predatory” journals.Credit // Kevin Moloney // The New York Times

เพราะเขาเป็นเจ้าของ Beall’s List อันลือลั่นสนั่นโลก!

Beall’s List คือการรวบรวมรายชื่อวารสารวิชาการปลอมจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อสร้างเป็นบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการต้องห้าม

สำหรับเอาไว้แปะข้างฝา เพื่อเตือนใจ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วทุกมุมโลก ไม่ให้ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยไปลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการปลอมเหล่านั้น

ปัจจุบัน Jeffrey Beall ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำห้องสมุด Auraria ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Colorado เมือง Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้วยความเป็นนักวิชาการและที่สำคัญก็คือ ด้วยวิชาชีพบรรณารักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความปรารถนาดีที่เขามีต่อแวดวงวิชาการทำให้ Jeffrey Beall จัดทำบัญชีรายชื่อที่บรรจุวารสารวิชาการต้องห้าม

หรือที่รู้จักกันในนาม Beall’s List

Jeffrey Beall เริ่มต้นจากการสร้าง Blog เล็กๆ ส่วนตัว แล้วค่อยๆ ใส่รายชื่อวารสารวิชาการปลอมเข้าไปทีละเล็กทีละน้อย

เมื่อเวลาผ่านไป และเมื่อประชาคมวิจัยในระดับนานาชาติเห็นพ้องต้องกันกับบัญชีรายชื่อของเขา เนื่องจากข้อมูลที่ Jeffrey Beall ระบุไว้ใน Blog มีความถูกต้องและมีคุณภาพ

ส่งผลให้ ทุกวันนี้ Beall’s List ได้กลายเป็นมาตรฐานของ บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการต้องห้าม ในระดับสากลหนึ่งเดียวที่มีผู้อ้างอิงมากที่สุดไปแล้ว

เมื่อเป็นเช่นนี้ จะไม่ให้เรียก หรือตั้งฉายาให้ Jeffrey Beall ว่าเป็นโคตรบรรณารักษ์ได้อย่างไรครับ ท่านสารวัตร!