10 เทรนด์เทคโนโลยี ปี 2020 เปลี่ยนโลก ชี้ 5G ตัวแปรสำคัญ พลิกโฉมเศรษฐกิจยุคใหม่

1070

เป็นธรรมเนียมไปแล้ว ที่ทุกปีหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร จะต้องออกมารายงานเทรนด์เทคโนโลยีที่จะมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้คน การติดต่อสื่อสาร ไปจนถึงการทำธุรกิจและมีผลต่อเศรษฐกิจโลก และในปีนี้ เทเลนอร์ กรุ๊ป กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของสัญชาตินอร์เวย์ ได้ออกรายงานล่าสุดเรื่อง 10 เทรนด์เทคโนโลยี ปี 2020 เปลี่ยนโลก ซึ่งรายงานชิ้นนี้ ไม่ได้มีความน่าสนใจแค่การจัดอันดับเทคโนโลยีทรงอิทธิพล ทว่า ในทุกเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นมีเหตุและผลที่มาสนับสนุนและเชื่อถือได้ด้วย

อ่านบทวิเคราะห์ก่อนฟันธง เทคโนโลยีทรงอิทธิพล ปี 2020

บียอน ทาล แซนเบิร์ก หัวหน้าศูนย์วิจัยเทเลนอร์ หน่วยงานวิจัยภายใต้เทเลนอร์กรุ๊ป เปิดเผยถึง บทวิเคราะห์ชี้ทิศทาง เทคโนโลยีทรงอิทธิพล ปี 2020 ก่อนที่จะฟันธง ‘10 เทรนด์เทคโนโลยี ปี 2020’ เปลี่ยนโลก ที่คาดว่าทุกคนจะได้เห็นและได้ใช้งานกัน ภายในปี 2020 นี้ ว่า

“การเกิดขึ้นของ 5G เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญแห่งโลกเทคโนโลยี ดันนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องอย่าง AI และ IoT เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ผู้บริโภคสัมผัสและได้ใช้งานจริง เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคอย่างสิ้นเชิง ขณะที่ประเด็นด้านความยั่งยืนจะถูกยกระดับความสำคัญ แก้ปัญหาผ่านเทคโนโลยีและกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน”

“ในทศวรรษที่มา เทคโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตผู้คนและสังคมอย่างมาก และในปี 2020 วาระสำคัญของโลกเทคโนโลยีก็คือการให้บริการเชิงพาณิชย์แก่ประชาชนของเทคโนโลยี 5G ซึ่งจะไม่ใช่เพียงเรื่องความเร็วของการรับ-ส่งดาต้าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความหน่วงที่ลดลง ทำให้นวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องจะได้รับการพัฒนาอย่างแพร่หลาย ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็น AI และ IoT ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี 5G เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก

“และในปี 2020 ที่จะถึงนี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแพร่หลาย ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ของแพลทฟอร์ม สังคมตลอดจนการเมือง”

ขณะเดียวกัน ทางฝั่งผู้บริโภคจะเริ่มตระหนักถึงบทบาทและการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น AI, Machine learning และ IoT ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในทุกมิติของพวกเขามากขึ้น

เปิดตัว 10 เทรนด์เทคโนโลยี ปี 2020 ที่หวือหวาและน่าตื่นเต้นที่สุดในรอบทศวรรษ

“นี่คือ 10 ประเด็นทางเทคโนโลยีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2020 ซึ่งจะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นที่สุดในรอบทศวรรษ” หัวหน้าศูนย์วิจัยเทเลนอร์ เกริ่นก่อนรายงานถึง 10 เทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพล ตามลำดับ

  • 5G ปฏิวัติทุกพฤติกรรมผู้บริโภค พลิกโฉมเศรษฐกิจ

ประเทศพัฒนาแล้วในปี 2020 จะมีการให้บริการเทคโนโลยี 5G กันอย่างแพร่หลาย ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะนำเทคโนโลยี 5G มาเป็นหัวใจในการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคาดว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและสังคมอย่างสิ้นเชิง

โดยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นรวมไปถึง “นวัตกรรมหลังบ้าน” ที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการก่อให้เกิดสินค้าและบริการที่พัฒนามาจาก 5G ซึ่งนวัตกรรมที่ว่านี้คือ Network Slicing นับว่าเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างเชิงสถาปัตย์ของเน็ตเวิร์คให้เป็นระบบเสมือน ซึ่งจะทำให้ความหน่วง (Latency) ของการรับส่งข้อมูลลดลง มีความแม่นยำในการควมคุมจากระยะไกล ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก IoT ได้เต็มศักยภาพ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ เช่น สาธารณสุข การขนส่ง และความมั่นคง

และในปี 2020 จะเป็นปีแห่งการเริ่มต้น “ถนนสายนวัตกรรม” อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและอุตสาหกรรมต่างๆ แม้เทคโนโลยีจะได้รับการพัฒนามาแล้วก็ตาม

  • eSIM จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

ในปี 2020 เทคโนโลยี eSIM จะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอยู่ทุกวัน ไม่จำกัดแค่เพียงโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต แต่จะมากับของใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะมาพร้อมกับเทคโนโลยี IoT และ 5G ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า eSIM จะมีการใช้อย่างแพร่หลายในปี 2020 และจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคแบบไม่เคยเป็นมาก่อน ทำให้ได้รับความสะดวกสบายและสามารถจัดเก็บข้อมูลการใช้งานจริง

  • เกิดการคิดค้น นวัตกรรมดูแลสิ่งแวดล้อม เพิ่มมากขึ้น

กระแสความตื่นตัวประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นมากกว่าการสร้างความตระหนักรู้ เพราะนวัตกรรมจะเข้ามามีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผ่านการประยุกต์เทคโนโลยีต่างๆเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น IoT, Big data และ AI เพื่อลดการใช้ปริมาณการใช้ทรัพยากร ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้ ภายในปี 2030 ภาคธุรกิจในยุโรปได้ร่วมมือกันทำปฏิญญาในการใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ครอบคลุมห่วงโซ่ทางธุรกิจ เพื่อเป็นการตระหนักรู้และลงมือปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ จนทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง ขณะที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านโมบายแอปพลิเคชันอย่างจริงจังมากขึ้น

  • พัฒนาเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยี

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีความต้องการและความคาดหวังให้ AI มีความฉลาดมากขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าเรายังคงขาดแคลนบุคลากรผู้พัฒนา AI ที่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น ในปี 2020 ทุกคนจะได้เห็นการพัฒนาแพลตฟอร์ม Machine learning ที่สามารถสร้าง AI ได้ตามความต้องการ ทำให้องค์กรธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปสามารถพัฒนา AI ใช้งานได้เอง อธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีสร้างเทคโนโลยีอีกทอดหนึ่งก็ว่าได้

  • ยุคแห่งการเชื่อมต่อของร่างกายและอินเทอร์เน็ต

สำหรับ เทคโนโลยี IoT ส่วนมากจะได้รับการพูดถึงในวงจำกัดอย่าง อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ภาคการผลิต และเกษตรกรรม ซึ่งยังนับว่าไกลตัวผู้บริโภค แต่ในปี 2020 ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะได้สัมผัสเทคโนโลยี IoT มากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะด้านสุขภาพและการแพทย์ เพราะ เทคโนโลยี IoT จะถูกผนวกเข้าไปอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายได้อย่างเรียลไทม์ เช่น ความดันเลือด ปริมาณออกซิเจนในเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ หรือแม้แต่การกรน ตัวอย่างเช่น การแก้ปัญหาระดับอินซูลินในเลือด ซึ่งอุปกรณ์ IoT ที่ได้รับการพัฒนาจะลดเวลาระหว่างการอ่านค่าอินซูลินและการฉีดยาเข้าร่างกาย เพราะกรณีนี้ผู้ป่วยรอไม่ได้ ซึ่งเป็นบทบาทของ IoT ที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้ในปีหน้านี้

  • Dirty Data” การกลายพันธุ์ของข่าวปลอม

ปัจจุบัน ข้อมูลบนออนไลน์เกิดขึ้นอย่างมหาศาลในทุกวินาที ขณะเดียวกัน ปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในการคัดกรองข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม โลกออนไลน์วันนี้ ไม่ใช่แค่ fake news หรือข่าวปลอมเท่านั้น ที่เป็นภัยต่อผู้ใช้ ทว่า ยังรวมไปถึง Dirty Data ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ที่แทรกเข้ามาปะปนอยู่ในฐานข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้การประมวลผลข้อมูลผิดพลาดตั้งแต่แรกเริ่ม ส่งผลต่อการประมวลผลข้อมูลต่างๆผ่าน AI หรือ machine learning ทำให้เกิดความผิดพลาดส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดได้

อย่างไรก็ตาม เหล่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลในสหภาพยุโรปได้ตระหนักถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและกำลังร่วมมือกัน เพื่อแก้ปัญหาและทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่อยู่บนโลกออนไลน์และระบบคอมพิวเตอร์ถูกต้องและมีคุณภาพขึ้นเรื่อยๆ

  • “ความน่าเชื่อถือ” จะได้รับการยกระดับให้มีความสำคัญยิ่งขึ้น

“ความน่าเชื่อถือ” นับเป็นปัจจัยสำคัญของการตัดสินใจใช้บริการทางออนไลน์ของผู้บริโภค ซึ่งแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีข่าวคราวที่บริษัทผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย นำข้อมูลของผู้ใช้บริการออกสู่ระบบไปยัง third party เช่น บริษัทโฆษณา ทำให้ความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ใช้บริการต่อผู้ให้บริการ “ลดลง” ดังนั้น ในปี 2020 จะเห็นแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลเข้มข้นมากยิ่งขึ้น และจุดนี้เองที่ทำให้ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียต่างปรับปรุงและเสริมความแข็งแกร่งด้าน “ความน่าเชื่อถือ” เป็นภารกิจหลักในปี 2020 นี้

  • สมรภูมิ Streaming TV จะลุกเป็นไฟ

หลังจากที่ Netflix ประสบความสำเร็จในและได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบความบันเทิงของผู้บริโภคไปอย่างสิ้นเชิง ผ่านรูปแบบ “สตรีมมิ่ง” ทำให้ผู้ผลิตคอนเทนต์และเจ้าของแพลตฟอร์มรายอื่นอย่าง AppleTV+ และ Disney+ ขอเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งในตลาดในธุรกิจ สตรีมมิ่ง นี้มากขึ้น ดังนั้น ฟันธงได้เลยว่า ในปี 2020 วงการสตรีมมิ่งจะระอุ ดุเดือด มากขึ้น เพราะจะมีคู่แข่งเพิ่ม และบรรดาธุรกิจหน้าใหม่ในวงการนี้ก็พร้อมจะสาดโปรโมชันแรง ล่อใจ ผู้บริโภคกันทุกรูปแบบ บอกได้เลยว่าเทรนด์ สตรีมมิ่ง จะเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดในปี 2020 ทีเดียว

  • ออกกฎเกณฑ์ใหม่ ควบคุม บิ๊กเทค

ปี 2020 ยังจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ “บิ๊กเทค” ที่จะถูกควบคุมด้วยกฎเกณฑ์ใหม่ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการจัดเก็บภาษี ข้อมูลส่วนบุคคล ความมั่นคง ตลอดจนข้อห้ามที่เกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง หลังจากเหตุการณ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้คนในสังคมเริ่มตั้งคำถามถึงประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดจากบริการของบิ๊กเทคเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆ

  • ป้องกัน Phone scam ด้วย Machine learning

ในปีที่ผ่านมา Phone scam หรือภัยที่เกิดจากการหลอกหลวงผ่านโทรศัพท์มีจำนวนเพิ่มขึ้นทั่วโลก ซึ่งมาในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทิ้ง มิสคอล การโทรออกผ่านหุ่นยนต์ ซึ่งวิธีการเหล่านี้ต่างเป็นเล่ห์กลที่มีจุดประสงค์ชัดเจน เพื่อหลอกล่อเอาเงินจากเหยื่อ แต่เพื่อลดและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ในปี 2020 Machine learning จะเข้ามามีบทบาทและเป็นเครื่องมือในการป้องกัน Phone scam ที่เกิดขึ้น ทำให้ภัยทางไซเบอร์นี้ลดลงตามลำดับ

 

ที่มา : เรียบเรียงจาก สกู้ปข่าวเรื่อง “เทเลนอร์ เผย 10 เทรนด์เทคโนโลยีปี 2020” จากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ เผยแพร่วันที่ 4 ธันวาคม 2562

 

ไม่อยากตกเทรนด์เทคโนโลยี ที่จะมาเปลลี่ยนชีวิตคนยุคนี้ คลิกอ่านต่อเลย

อาชีพ 2020 ชี้เทรนด์-ทักษะ-แรงจูงใจ 8 อาชีพสุดฮิต ติดอันดับในโลกเทคโนโลยีและดิจิทัล

Digital-Only Banks ธนาคารดิจิทัลไร้สาขา โมเดลธุรกิจใหม่ที่ยังต้องรอการพิสูจน์

Future of Connected Living : ให้ ‘สถาบันแห่งอนาคต’ ทำนายชีวิตในปี 2030 กัน