สาลิกาคาบข่าว Vol.343/62

146

สกพอ.’ ดึงบัณฑิตอาสาทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนพัฒนาพื้นที่อีอีซี นำร่องรุ่นแรก .. 63

www.eeco.or.th

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ว่าที่ประชุมเห็นชอบสนับสนุนบัณฑิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อกระจายโอกาสสู่ชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่อีอีซี ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี จำนวน 120 คน เพื่อเข้าฝึกอบรม 2 เดือน จากนั้นเข้าทำงานใน 30 อำเภอ ใน จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง เป็นเวลา 1 ปีโดยทำงานร่วมกับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกลไกต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งบัณฑิตอาสารุ่นแรกจาก 3 จังหวัดในอีอีซีจะเริ่มงานภายในเดือน ม.. 2563

10 S-Curve ต้องการแรงงาน 2.25 ล้านคน เร่งทุกภาคส่วนปั้นบุคลากรรองรับ

นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวถึงกรณีที่นักลงทุนมีความกังวลถึงการขาดแคลนแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สศอ.จึงศึกษาโครงการเตรียมศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายทั่วประเทศพบว่ามีความต้องการแรงงานตั้งแต่ปี 62-67 ปริมาณรวม 2.25 ล้านคน โดยปี 63 มีความต้องการแรงงาน 3.52 แสนคน และช่วงปี 63-67 มีความต้องการแรงงาน 1.75 ล้านคน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาศักยภาพผลิตแรงงานป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เพียงพอ สำหรับปัญหาแรงงานตกงานถือเป็นเรื่องระยะสั้น อยากให้มองระยะยาว เรื่องความต้องแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยกำลังมีความต้องการอย่างมาก ซึ่งใช้การวิเคราะห์ทั้งสมมติฐานในกรณีต่างๆ เช่น การขยายตัวของอุตสาหกรรม การทดแทนแรงงานต่างด้าว รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เป็นต้น

ดันดีไซเนอร์สร้างคาแร็คเตอร์การ์ตูนประจำจังหวัด เพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่น

นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ // thaigifts.or.th

นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ นายกสมาคมของขวัญของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน เปิดเผยว่า สมาคมฯได้ร่วมมือกับองค์กรระดับจังหวัดทั่วประเทศและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดึงนักออกแบบการ์ตูนที่มีชื่อเสียงมาร่วมกันหาจุดเด่นของสินค้า สัญลักษณ์ สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดของไทย เพื่อนำมาออกแบบเป็นคาแร็คเตอร์ตัวการ์ตูนที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัด ซึ่งสามารถใช้ต่อยอดสินค้าของที่ระลึกที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้มากขึ้น เช่นเดียวกับในประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นต้นแบบของแนวทางปฏิบัติงาน ทั้งนี้เชื่อว่าประเทศไทยมีของดีและสามารถออกแบบเป็นคาแร็คเตอร์ได้ไม่แพ้ญี่ปุ่น อาทิ ช้าง ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสุรินทร์, ปลาพะยูนสัญลักษณ์ประจำจังหวัดตรังรวมไปถึงสินค้าประจำแต่ละท้องถิ่นที่มีอยู่หากมีการแปรรูปให้ถูกวิธีหรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามก็อาจกลายเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มประจำท้องถิ่นที่ใช้เป็นของขวัญได้มากกว่าของฝากและสามารถส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย

แพทย์ชี้เด็กติดสื่อออนไลน์อาจเจอปัญหากังวลขาดความเชื่อมั่นซึมเศร้าตั้งแต่ประถม

Cyberbullying

รศ.นพ.ชวนันท์ชาญศิลป์นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยกล่าวถึงสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นและได้ส่งผลต่อเด็กทั้งในด้านบวกและด้านลบด้านบวกเด็กจะใช้สื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารสามารถพูดคุยกับเพื่อนหรือญาติที่อยู่ห่างไกลได้สะดวกครูบางท่านให้ประสานกับกลุ่มผู้ปกครองทำให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเด็กได้ง่ายขึ้นนอกจากนั้นเด็กยังใช้ประโยชน์ในการเข้าค้นหาความรู้ขณะเดียวกันบางแห่งได้เปิดชั้นเรียนสอนออนไลน์ส่วนผลกระทบด้านลบที่มีตามมาจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่นมีการเสพติดสื่อออนไลน์ซึ่งมีลักษณะสำคัญคือเล่นมากจนเกินไปจนพลาดกิจกรรมอย่างอื่นทำให้เสียสัมพันธภาพกับคนรอบตัวและครอบครัวรวมถึงส่งผลกระทบต่อการเรียนซึ่งกลุ่มนี้เมื่อไม่ได้เล่นจะมีอาการหงุดหงิดอาละวาดทำลายข้าวของเครียดซึมเศร้าและมีความต้องการจะเล่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดผลเสียด้านสุขภาพสมาธิลดลงรวมไปถึงอาจมีปัญหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าวิตกกังวลและขาดความมั่นใจในตัวเองจึงน่าที่จะมีหน่วยงานออกมาควบคุมดูแลการใช้สื่อออนไลน์ของเยาวชนส่วนหนึ่งผู้ปกครองจะต้องรับทราบข้อมูลการเข้าใช้สื่อออนไลน์ของเด็กตั้งแต่เริ่มต้นปัจจุบันเริ่มมีเด็กที่เข้ามาปรึกษาเรื่องการถูกเกลียดชังถูกกลั่นแกล้งล้อเลียนผ่านการใช้สื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

ห้องสมุดใหม่สถาปัตย์ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบระดับโลก

ห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์และริเริ่มโดยนายเสริมสิน สมะลาภา ร่วมด้วย รศ. ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ คณบดี ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี น..ทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ และนายชัยภัฏ มีระเสน สถาปนิกจาก Department of Architecture สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมวด Library ในงาน Best of Year Awards 2019 ณ ศูนย์การประชุมเจคอบ เค. จาวิตส์ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เฉือนเอาชนะผู้เข้ารอบสุดท้าย เช่น Yue Library จากจีนที่ออกแบบโดย Beijing Fenghemuchen Space Design และ Columbus Metropolitan Library, Dublin Branch ที่ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกระดับโลกอย่าง NBBJ และ Chicago Public Library, West Loop Branch ที่ออกแบบโดย Skidmore, Owings & Merrill ซึ่งเป็นบริษัทด้านสถาปนิกและวิศวกรรมที่เก่าแก่จากสหรัฐอเมริกาไปได้ สำหรับห้องสมุดสถาปัตย์ จุฬาฯ เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา โดยสร้างขึ้นจากเงินบริจาคของศิษย์เก่า มีความโดดเด่นทั้งด้านการออกแบบและฟังก์ชั่นการใช้งานที่ไม่เหมือนห้องสมุดทั่วไป เนื่องจากในปัจจุบันมีข้อมูลมากมายที่สามารถเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ต แต่ความรู้ความคิดใหม่ๆนั้นไม่ได้มาจากโลกออนไลน์เพียงที่เดียว เพราะแหล่งกำเนิดความรู้ แรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายกิจกรรม โดยเฉพาะการพบปะแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความคิดระหว่างผู้คน ห้องสมุดใหม่แห่งนี้จึงประกอบไปด้วยพื้นที่หลากหลายการใช้สอย เช่น พื้นที่ Co-Working Space การนั่งทำงานกลุ่ม พื้นที่ดูภาพยนตร์ พื้นที่ฟังการบรรยาย พื้นที่จัดนิทรรศการ พื้นที่นำเสนองาน ที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้คน และยังมีพื้นที่อ่านหนังสือในอีกหลายบรรยากาศ ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆให้กับนิสิตและผู้ที่เข้ามาใช้งาน

“Reebok” เตรียมปล่อยรองเท้ากีฬาทำจากพืชเชื่อมกระแสรักษ์โลก

www.reebok.com

Reebok ผลิตภัณฑ์ด้านกีฬาชื่อดังของสหรัฐอเมริกา เตรียมเปิดตัวรองเท้าลำลองรุ่นที่ชื่อว่า “NPC UK Cotton + Corn” ซึ่งเป็นรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ของค่ายที่จะวางขายในปี 2020 ด้วยจุดเด่นใช้วัสดุทำจากเม็ดสำลี และข้าวโพด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน ตอบรับกระแสรักษ์โลกของกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก นอกจากรองเท้ารุ่นดังกล่าวแล้ว Reebok ยังเตรียมเปิดตัวรองเท้าอีกรุ่นสำหรับเล่นกีฬาอย่างจริงจังคือรุ่น Forever Floatride Grow ทำมาจากพืชเช่นเดียวกัน โดยพื้นรองเท้าทำจากยางไม้แทนการใช้ยางปิโตรเลียม  ขณะที่ตัวรับแรงกระแทกใช้เม็ดของต้นละหุ่ง ตัวรองเท้าด้านนอกใช้ไม้ยูคาลิปตัสซึ่งมีคุณสมบัติช่วยระบายอากาศ ส่วนพื้นด้านในทำจากสาหร่ายดูดซับกลิ่นอับ คาดว่าจะวางจำหน่ายถัดจากรุ่น NPC UK Cotton + Corn ในปลายปีหน้า

บิล เกตส์หนุนสตาร์ทอัพปั้นพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย A.I.

บิล กรอสส์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของเฮลิโอเจน (Heliogen) บริษัทสตาร์ทอัพในอเมริกาให้สัมภาษณ์ CNN ว่าค้นพบวิธีการนำ Artificial intellegence (A.I.) มาควบคุมกระจกจำนวนมากให้สะท้อนแสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบิล เกตส์ มหาเศรษฐีชื่อดังเจ้าของไมโครซอฟต์ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ช่วยสร้างพลังงานราคาถูกและดีกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก วิธีการคือให้ A.I. คอยควบคุมกระจกรวมจุดสะท้อนแสงในจุดที่อุณหภูมิสูงที่สุด เพื่อผลิตพลังงานความร้อนออกมาได้มากกว่าปกติ และสามารถกักเก็บพลังงานไว้สำรองใช้ได้ในวันหรือเวลาที่ไม่มีแสงแดดอีกด้วย สำหรับนโยบายขั้นต่อไปของเฮลิโอเจนคือการสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมหันมาใช้เทคโนโลยีนี้แทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เพราะนอกจากจะประหยัดกว่าแล้วยังส่งผลดีต่อโลกมากกว่าอีกด้วย