ทำความรู้จัก Construction Technology มีน้อย แต่มูลค่ามาก

107

Construction Technology หรือ เทคโนโลยีการก่อสร้างอัจฉริยะ เป็นอีกหนึ่งเทคสตาร์ทอัพที่กำลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างในระดับโลก ซึ่งในสหรัฐอเมริกา ประเทศทางฝั่งยุโรป พัฒนาไปได้ไกลและมีความก้าวหน้าอย่างมาก


Construction Technology คืออะไร

Construction Technology หรือ เทคโนโลยีการก่อสร้างอัจฉริยะ เป็นอีกหนึ่งเทคที่กำลังได้รับความสนใจและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งเทคสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีในด้านการออกแบบอาคารอัจฉริยะ การก่อสร้างอัจฉริยะ การวิเคราะห์คาดการณ์อาคารก่อน ระหว่าง และหลังการก่อสร้าง โดยประโยชน์ที่จะได้รับมีหลากหลายด้าน เช่น

 • ช่วยให้การก่อสร้างอาคารทำได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า (ไปจนถึงขั้นติดสปีด) และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
 • ช่วยวิเคราะห์คาดการณ์เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนในพื้นที่นั้นๆ 
 • ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์วัสดุหรือองค์ประกอบในวงการก่อสร้างที่สวยงามยิ่งขึ้น ทนทานต่อภัยพิบัติมากขึ้น
 • ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการก่อสร้าง
 • ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ฯลฯ

วงการก่อสร้างในต่างประเทศคุยเรื่องอะไรกัน

เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้านการก่อสร้างในประเทศไทย อนันดา เออร์เบินเทค จึงร่วมกับ Brick & Mortar Ventures และสมาคมเพื่อการแก้ปัญหาการก่อสร้าง (SCS) จัดงานเสวนา “The World’s Leading-Edge Construction Technologies”

วงเสวนาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างอัจฉริยะระดับโลกยังเกิดขึ้นในไทยไม่บ่อยนัก จึงต้องติดตามความก้าวหน้าและศึกษาทิศทางการพัฒนาจากต่างประเทศ เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามาดิสรัปต์หลายอุตสาหกรรมจนสถานประกอบการปรับตัวไม่ทันจึงล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเทคโนโลยีการก่อสร้างอัจฉริยะก็กำลังส่งผลกระทบต่อกระบวนการต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคาร การอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีการก่อสร้างในอนาคต โดยวิทยากรด้านเทคจากบริษัทชั้นนำระดับโลก จึ

เคอร์ติส ร็อดเจอร์ส ประธาน Brick & Mortar Ventures และผู้ก่อตั้งสมาคมเพื่อการแก้ปัญหาการก่อสร้าง (SCS) มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ “เทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการก่อสร้างอย่างไรบ้าง และเทรนด์การก่อสร้างในขณะนี้กับอนาคตจะเป็นอย่างไร”

เคอร์ติส ร็อดเจอร์ส
เคอร์ติส ร็อดเจอร์ส

ดร.เบนจามิน คูเรย์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท ArchiStar มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ “เทคโนโลยีอัจฉริยะสามารถช่วยผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทร้พย์ในการพัฒนาเพื่อสร้างกำไรและสร้างกลยุทธ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างไร

ดร.เบนจามิน คูเรย์ ผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัท ArchiStar
ดร.เบนจามิน คูเรย์

ไซมอน กัลลาเกอร์ ผู้อำนวยการ บริการด้านเทคนิค บริษัท Integrated Design Limited ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์จาก BIM เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก Modular”

ไซมอน กัลลาเกอร์
ไซมอน กัลลาเกอร์

กรณีศึกษา CVC ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย

อนันดา เออร์เบินเทค (Ananda UrbanTech) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 โดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับภูมิภาคที่วางกลยุทธ์ผลักดันอนันดาไปสู่ความเป็น UrbanTech ด้วยนวัตกรรม โดยวางโครงสร้างไว้ 3 ส่วนด้วยกัน คือ

 • Ecosystem Support (การสนับสนุนระบบนิเวศสตาร์ทอัพ)
 • Fund of Funds (การลงทุนในกองทุนต่างๆ)
 • Corporate Venture Capital (การลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีโอกาสเติบโต)

ทั้ง 3 ส่วนดังกล่าว จะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้บริษัท เพื่อพัฒนารูปแบบคุณภาพชีวิตของคนเมืองในด้านต่างๆ เช่น การอยู่อาศัย การเดินทาง การทำงาน สุขภาพ การเงิน ฯลฯ

ดร.จอห์น เลสลี่ มิลลาร์

ภายในงานเสวนาข้างต้น ดร.จอห์น เลสลี่ มิลลาร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบันว่า ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอสังหาริมทร้พย์สำหรับที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน หรือสถานีขนส่งสาธารณะต่างๆ ที่กำลังก่อสร้างขึ้นอย่างมากมาย ต่างมีวิวัฒนาการใหม่ๆ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการก่อสร้างมากขึ้น ซึ่งอนันดา เออร์เบินเทค ให้ความสำคัญและสนใจนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการก่อสร้างอัจฉริยะระดับโลกที่มีในปัจจุบัน หากปรับใช้ไม่ทันก็สามารถส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างได้

เมื่อสาลิกาถามถึงปัจจัยที่มีผลต่อเทคโนโลยีการก่อสร้างหรือ ConstructionTech ว่าทำไมในภาพรวมและในประเทศไทยจึงมีน้อย (หรือเกิดยาก) กว่าเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น ฟินเทค ดร.จอห์นบอกว่า เป็นเพราะเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการก่อสร้างนั้นมีความซับซ้อนกว่าการพัฒนาเทคในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยต้องใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมก่อสร้าง ร่วมกับการนำเทคโนโลยีอื่นมาปรับใช้ เช่น AI, IoT, AR, VR, 3D Printing

“แต่ในความน้อยนั้น รู้ไหมว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 20 ล้านล้านดอลลาร์ ในความซับซ้อนจึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเทคสตาร์ทอัพที่จะก้าวเข้ามาในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพราะมีคู่แข่งน้อยกว่าสตาร์ทอัพด้านอื่น

แม้ Construction Technology ที่ยังมีจำนวนไม่มากในปัจจุบัน แต่ทางอนันดาก็ลงทุนในเทคสตาร์ทอัพไปแล้วรายหนึ่งชื่อ ALICE

” ALICE เป็นที่รู้จักในระดับโลก ซึ่งเราเป็นบริษัทที่ 5 ที่เข้าไป ตอนนี้ก็กำลังมองหารายอื่นๆ แต่ก็ยังไม่ได้มีในไปป์ไลน์ชัดเจน นอกจากนี้ เราก็ยินดีที่จะผลักดันพนักงานในองค์กรด้วย หากใครมีไอเดียเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่น่าสนใจ”


ALICE ชื่อนี้มาจากไหน คืออะไร?

 • ALICE มาจากคำว่า Artificial Intelligence Construction Engineering หมายถึง วิศวกรรมการก่อสร้างปัญญาประดิษฐ์ 
 • เป็นเทคโนโลยี AI ที่ช่วยการจัดการการก่อสร้าง ตัวแรกของโลก โดยพัฒนาขึ้นภายในห้องปฏิบัติการ AI ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
 • ALICE ใช้ AI ช่วยในด้านการผลิตและสำรวจตัวเลือกการก่อสร้างที่มีอยู่นับล้าน อาทิ จำนวนทีมงาน วัสดุที่มีอยู่ การทำงานล่วงเวลา การเรียงลำดับ โดยใช้เวลาประมวลผลเพียงไม่กี่วัน และยังสามารถจัดตารางเวลา ลำดับการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมให้อีกด้วย

โดยหลังจากที่อนันดา (บริษัทแม่) เข้าตลาดหลักทรัพย์ 4 ปี สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างจนลดเวลาในการสร้างคอนโดได้ประมาณ 50% และเพิ่มคุณภาพในช่วงแรกเริ่มของการก่อสร้างได้ 2 เท่า (ในราคาคอนโดที่เท่ากัน) เนื่องมาจากห่วงโซ่อุปทานและการจัดการต้นทุน

ต่อมาก็ลงทุนใน ALICE โดยื่งอนันดาคาดการณ์ว่า การบูรณาการ ALICE กับธุรกิจของบริษัทจะช่วยให้อนันดาลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารโดยเฉลี่ย 13%

ทั้งนี้ อนันดาถือเป็นลูกค้ารายที่ 5 ที่จะนำระบบ Alice ไปใช้งาน โดยก่อนหน้านี้มี Facebook, Google, Nike และ University of CA Health Care System 4 องค์กรชั้นนำที่นำไปใช้งานแล้ว