วิกฤตการศึกษา กับ 9 ความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นของการศึกษาไทยในพื้นที่อีอีซี

1120

เมื่อคิดถึงเรื่อง “การศึกษา” ครั้งใด ก็อดคิดถึงวิกฤตการศึกษาที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยไม่ได้ สภาพการศึกษาไทยซึ่งเป็นผลผลิตจากการปฏิรูปเมื่อ 2 ทศวรรษก่อนหน้าโน้น ส่งผลให้วันนี้เรามีบัณฑิตตกงานอยู่เกือบ 5 แสนคน ธนาคารโลกได้ออกมาย้ำอีกว่าจะสะสมนับล้านคน ถ้าระบบและสถาบันการศึกษาไม่ปรับตัว!


ล่าสุดที่มีการสอบทีแคส ปี พ.ศ. 2562 เพื่อรับเด็กเข้ามหาวิทยาลัยทั้งหมด 92 แห่ง จำนวน 3.9 แสนคน แต่จนถึงวันนี้มีเด็กเข้าเรียนไม่ถึง 3 แสนคน จึงยังมีที่เหลืออีกกว่า 1.2 แสนคน
นี่คือ ‘วิกฤตการศึกษา’ ซึ่งชี้บอกได้เลยว่า การศึกษาไทยกำลังถูกดิสรัปชั่นอย่างหนัก!
หากมองถึงวิกฤตการณ์การศึกษาวันนี้จะพบว่า ไม่ใช่แค่เรื่องการปรับตัวไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่วิธีคิด (mindset) และวิสัยทัศน์การศึกษายังต้องการการเปลี่ยนแปลงอีกมาก! เมื่อผนวกกับนิเวศทางสังคมและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ฯลฯ การศึกษาที่จมอยู่ในสภาพเดิมๆ จะไม่มีทางพ้นวิกฤตการณ์ของการถูกดิสรัปชั่นได้เลย
หันกลับมาดูความเคลื่อนไหวของสถาบันการศึกษาและการปรับสร้างการศึกษาใหม่ใน EEC หลังจากที่ได้ระดมสรรพกำลังทำงานร่วมกันในพื้นที่ช่วงปีกว่าที่ผ่านมา การผสานกำลังระหว่าง คณะทำงานพัฒนาบุคลากร (EEC HDC) กับ สถาบันการศึกษา สามารถปรับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสครั้งใหญ่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ EEC ทั้งของรัฐและเอกชนรวม 8 มหาวิทยาลัย ได้ทำงานกับ EEC HDC และกับ 14 วิทยาลัยระดับอาชีวะ ในการปรับสร้างการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรในแบบของ อีอีซี โมเดล โดยตั้งเป้าให้การศึกษาในพื้นที่ EEC ตอบโจทย์ความต้องการด้านบุคลากรใน 10+2 อุตสาหกรรมที่รัฐบาลกำหนดไว้ และจากการดำเนินงาน 9 เรื่องที่โดดเด่นในระยะเวลาที่ผ่านมา ปรากฏแง่มุมของการสร้างสรรค์การศึกษายุคใหม่ ดังนี้

1) ปรับทิศทางการศึกษาใหม่

จากการศึกษาแบบเดิมๆ ที่มีบัณฑิตตกงานมาสู่ทิศทางการศึกษาแบบ Demand Driven หรือการศึกษาแบบอุปสงค์ที่มุ่งตอบความต้องการของตลาด ทำให้ผู้เรียนมีงานทำตรงสาขาที่เรียน ขจัดความสูญเปล่า-ล้มเหลวของการศึกษาให้หมดไป

2) เปิดประตูเชื่อมระหว่างภาคเอกชนและผู้ประกอบการกับสถาบันการศึกษา

มุ่งผลิตบุคลากรให้ตรงตามความต้องการจริงร่วมกัน สร้างการศึกษาให้กลับมาอยู่ในโลกของความจริงที่สัมผัสจับต้องได้ กินได้ มีงานทำ รายได้สูง

3) เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในพื้นที่

การปรับตัวนี้ต้องใช้พลังความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาเป็นแก่นแกน จากการจัดกลุ่มเครือข่ายทำงานร่วมกันใน 10+2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือประสานเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งทุกมิติ

4) เกิดการลงทุนพัฒนาบุคลากรและการศึกษาร่วมกันอย่างมีแบบแผน

มีทั้งสนับสนุนจากภาคเอกชน 100% โดยเอกชนจับมือกับสถาบันการศึกษาจัดทำหลักสูตรและร่วมจัดการศึกษา โดยนำค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่ BOI กำหนด และความร่วมมือแบบ 50:50 ระหว่างรัฐ-เอกชนในการฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะบุคลากร

5) มีการจัดปรับการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน

การยกระดับการจัดการทรัพยากรแบบ EEC HDC ที่นอกจากจะร่วมงานกันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรร่วมกันแบบเครือข่ายแทนการแก่งแย่งงบฯ ที่เคยเป็นมา โดยสถาบันฯ ที่มีศักยภาพจะมีศูนย์เครือข่ายบริการให้ทุกสถาบัน เช่น
  • ศูนย์ออโตเมชั่น ม.บูรพา
  • ศูนย์ยานยนต์สมัยใหม่ มจพ.ระยอง
  • ศูนย์ระบบราง มทร.ธัญญบุรี-วท.ชลบุรี
  • ศูนย์โลจิสติกส์ มทร.ตะวันออก
  • ศูนย์พาณิชยนาวี ม.เกษตร ศรีราชา
  • ศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยว ม.บูรพา
  • ศูนย์พัฒนาอากาศยาน สบพ.-ม.เกษตร ศรีราชา
  • ศูนย์ข้อมูลกลางการพัฒนาบุคลากร มทร.ตะวันออก

6) ยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เป็นผลจากความร่วมมือพัฒนาการศึกษาและบุคคลากรระหว่างสถาบันกับผู้ประกอบการ การร่วมจัดการศึกษาตอบโจทย์ความต้องการนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบการ ซึ่งการศึกษาก็จะยกระดับขึ้นสู่มาตรฐานสากลโดยปริยาย นี่คือความก้าวหน้าใหม่ที่อยู่ในกระบวนการจัดการศึกษา EEC

7) หยุดปัญหาการว่างงาน ตกงาน และทำงานไม่ตรงตามสาขาที่เรียน

เป็นที่รู้กันว่าระบบการศึกษานั้นพิกลพิการ-ตกงานมาก ส่วนที่คนทำมีงานทำเกือบครึ่ง-ไม่ได้ทำงานตามสาขาที่เรียนมา! การบริหารจัดการศึกษาใหม่ของ EEC ยุติปัญหานี้ลงอย่างสิ้นเชิง เพราะได้นำต้นน้ำความต้องการบุคลากรเข้าร่วมจัดการศึกษาอย่างใกล้ชิด

8) มีการจัดปรับระบบนิเวศการศึกษาใหม่ให้สอดรับกับโลกศตวรรษที่ 21

การจัดการศึกษาแบบเก่ารายวิชา-หน่วยกิตกำลังเผยให้เห็นความล้มเหลวมากขึ้นทุกขณะ ระบบนิเวศใหม่ของการศึกษา EEC จึงจัดปรับให้ทันยุคสมัย ทั้งด้านหลักสูตรแบบโมดูล ระบบเครดิตแบงก์ การพัฒนาระบบออนไลน์ การศึกษา Non degree เพื่อตอบโจทย์ความก้าวหน้าของยุคสมัย

9) การบริหารจัดการด้วยข้อมูลประเมิน การติดตามผล และปรับปรุงอย่างเป็นระบบ

ซึ่งการทำงานของ EEC HDC เริ่มต้นจากการศึกษา ความต้องการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความต้องการสูงถึงกว่า 4.7 แสนคน งานการพัฒนาบุคลากรจึงมีทั้งการจัดการศึกษาปกติ การฝึกอบรมระยะสั้น การบริหารจัดการระบบและข้อมูล และการเชื่อมต่อกับโครงข่าย-เครือข่ายคณะทำงาน 10+2 กลุ่ม ซึ่งมีการพัฒนาตามสภาพที่เผชิญด้วยการบริหารจัดการแบบดิจิทัล ที่อาศัยทั้งความรู้ความสามารถและการเชื่อมกับต่อโครงข่ายอย่างมีนัยสำคัญ
นี่คือปรากฏการณ์ดีๆ 9 เรื่อง ในกระบวนระบบการศึกษาที่เคลื่อนอยู่ในพื้นที่ EEC ที่ทุกคน-ทุกสถาบันมุ่งปรับสร้างการศึกษาให้ตอบโจทย์การยกระดับสร้างความก้าวหน้ายุคใหม่ให้ประเทศ

 

 

เรื่อง : Apichartology


อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ EEC Model ตั้งแต่แนวคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยและเพิ่มทักษะให้แก่ผู้เรียน

‘มทร.ตะวันออก’ พลิกขั้วบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รับ ‘อีอีซีโมเดล’ โรงงานจองตัวก่อนจบ สตาร์ท 2 หมื่นอัพ

PRINK CHENGSHAN TIRE & วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ย้ำความเชื่อมั่น ‘EEC Model’ ลงนามความร่วมมือ ผลิตบุคลากรป้อน S-curves ยานยนต์สมัยใหม่

2 ทศวรรษ ศตวรรษที่ 21 ผ่าตัดการศึกษาไทย ด้วยแนวคิดใหม่ EEC HDC