ชี้ทิศทาง ‘อนาคตเศรษฐกิจไทย 2020′ กำหนดนโยบายการเงินประเทศ สู้สงครามการค้าโลก

อนาคตเศรษฐกิจไทย 2020 จะไปต่ออย่างไร ท่ามกลาง แรงบวกและแรงต้าน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก