Pray for Australia, Pray for Camels ฤๅ “อูฐ” คือลางร้ายทะเลทราย!

801

ไม่น่าเชื่อว่า ประเทศที่มีภาพลักษณ์ของการอนุรักษ์สัตว์ ถึงขนาดใช้ภาพจิงโจ้และอีมูเป็น Coat of Arms หรือตราแผ่นดินที่ถือเสมือนสัญลักษณ์ของชาติ จะแก้ปัญหาไฟป่าด้วยการสั่งสังหารอูฐจำนวน 10,000 ตัว

ข้อหา รับประทานน้ำมากเกินไป!

อันที่จริง ภาพลักษณ์ของออสเตรเลียในความรับรู้ของชาวโลกก็คือ แผ่นดินแห่งความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารนานาชนิดและสิงสาราสัตว์หลากสายพันธุ์
เป็นจุดดึงดูดในแง่การท่องเที่ยวมาช้านาน
The coat of arms of Australia

ภาพจำของคนทั่วโลกที่มีต่อออสเตรเลียในอดีตคือ ดินแดนแห่งการเนรเทศ แม้ว่าอันที่จริงแล้ว ออสเตรเลียก็เหมือนกับทุกประเทศในโลกใบนี้ที่มีชนพื้นเมืองตั้งรกรากอาศัยอยู่ก่อนแล้ว

นั่นคือชาวอะบอริจิน และชาวเกาะทอร์เรสสเทรต ก่อนที่ยุโรปจะบุกตะลุยเข้ามาเพื่อล่าอาณานิคม นำโดย Willem Janszoon ชาวฮอลแลนด์ และ James Cook ชาวอังกฤษ

และก็เป็น James Cook นี่เอง ที่เป็นผู้ประกาศให้ออสเตรเลียเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร โดยให้ชื่อว่า นิวเซาท์เวลส์ และต่อมาสหราชอาณาจักรใช้ออสเตรเลียเป็นทัณฑนิคมหรือดินแดนแห่งการเนรเทศ สมชื่อ เจมส์ คุก จริงๆ

Major architecture landmarks of the city of Sydney and Australia around Sydney harbour
ในด้านการเมือง ออสเตรเลีย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Commonwealth of Australia หรือประเทศออสเตรเลียในเครือจักรภพอังกฤษ ที่แน่นอนว่าในด้านการทหารย่อมต้องผูกติดอยู่กับกองทัพสหราชอาณาจักร ผนวกกับความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาที่ปักหมุดให้ออสเตรเลียเป็นหน้าด่านทางการทหารในภูมิภาคโอเชเนียครอบคลุมอาณาเขตทางใต้ของเอเชีย
ในด้านเศรษฐกิจ แม้ออสเตรเลียจะยืนหยัดด้วยธุรกิจการค้าและภาคบริการของตนเองคือ การท่องเที่ยวรวมถึงอุตสาหกรรมการศึกษา แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์นั้น ออสเตรเลียคือ ลูกไล่สหรัฐอเมริกาและเครือจักรภพรวมถึงยุโรป
ในด้านวัฒนธรรม ดูจะเป็นจุดเด่นที่สุดของออสเตรเลียในรอบ 120 ปีแห่งการก่อร่างสร้างชาติมา แม้จะแยกไม่ออกจากรากวัฒนธรรมยุโรปกระทั่งอเมริกา โดยเฉพาะพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ทว่า ออสเตรเลียก็มีประวัติศาสตร์ศิลป์เป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ดนตรี กีฬา วรรณกรรม ทัศนศิลป์
Murchison River from Nature’s Window, Kalbarri National Park, Western Australia
และที่โดดเด่นที่สุดก็คือ ภาพลักษณ์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่า ดังปรากฏภาพจิงโจ้และอีมู บน Coat of Arms หรือตราแผ่นดินดังที่กล่าวไป
อย่างไรก็ดี สถานการณ์เลวร้ายของไฟป่าที่ปรากฏขึ้นในห้วงปีใหม่ที่ผ่านมา นับถึงนาทีนี้ ปัญหาดังกล่าวนอกจากจะยังไม่คลี่คลายแล้ว ยังมีแนวโน้มเลวร้ายลงไปยิ่งกว่าเดิม
หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลและประชาชนของออสเตรเลียเองก็ระดมสรรพกำลังสุดจิตสุดใจเพื่อกอบกู้ประเทศจากปัญหาไฟป่า ที่กำลังเผาผลาญสรรพชีวิตทั้งพืชพรรณธัญญาหารและสิงสาราสัตว์ไปเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะภาพที่แสนสลดหดหู่ ที่ลูกสัตว์นานาชนิดหนีตายออกมาที่ชายป่า มาขอน้ำดื่มจากมนุษย์!
อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่าการระดมสมองและทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดของชาติเพื่อกู้ภัยและฟื้นฟูป่าไม้และสัตว์ป่าจากมหันตภัยไฟป่าในครั้งนี้ จะมีกระบวนการมากมายและหลากหลายช่องทางและวิธีการ

แต่ข่าวหนึ่งซึ่งรังแต่จะยิ่งสร้างความสลดหดหู่ใจมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือ นโยบายการกำจัดอูฐจำนวน 10,000 ตัว เพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหาความแห้งแล้งจากวิกฤตไฟป่า

ด้วยข้อหาที่ว่า อูฐบริโภคน้ำเยอะเกินไป!

Pray for Australia camel

โดยก่อนหน้านี้ ในปี ค.ศ. 2011 ออสเตรเลียเคยมีข่าวการสั่งสังหารอูฐจำนวน 100,000 ตัวมาแล้ว!
ด้วยข้อหา ต้นเหตุของมลพิษทางอากาศ!
แม้อูฐจะถือเป็นสัตว์ต่างถิ่นของออสเตรเลีย ที่พวกมันมีชีวิตอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ยุคอาณานิคม
ที่มีการนำอูฐเข้ามาเลี้ยงเพื่อเกื้อกูลประโยชน์ให้กับชาวออสเตรเลียในด้านการบรรทุกของหรือการบริโภคเนื้อและนม รวมถึงด้านการท่องเที่ยว กระทั่งรัฐบาลออสเตรเลียได้ให้การสนับสนุนด้วยการส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมฟาร์มอูฐขึ้น
Cable Beach, Western Australia. A very unique sunset featuring the famous camel train and reflections from the extreme low tide.
Tourist Camel Train Broome Western Australia
ต่อมา เกิดอุบัติเหตุอูฐหลุดจากฟาร์ม โดยเฉพาะมีการปล่อยอูฐเข้าป่า อูฐจึงกลายเป็นสัตว์ป่า ที่ต้องแย่งชิงทรัพยากรกับสัตว์ประจำถิ่น
ถึงตอนนั้น ชาวออสเตรเลียหลายภาคส่วนจึงมองเห็นว่า อูฐป่าเป็นสัตว์ที่รบกวนและทำความเสียหายให้พลเมือง
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะอูฐป่าหรืออูฐบ้าน แต่การที่อูฐต้องมารับเคราะห์ ไม่ว่าจะข้อหามลพิษทางอากาศหรือปัญหาภัยแล้งก็ตาม
ทำให้ในขณะนี้ มีคำถามเกิดขึ้นอย่างมากมายจากคนทั่วโลก ว่าข้อหาที่ตั้งให้อูฐในครั้งนี้ สมเหตุสมผลหรือไม่ มากน้อยเพียงไร
กับการสังหารอูฐ 10,000 ตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาไฟป่าออสเตรเลียในครั้งนี้?
หรือ “อูฐ” เป็นสัญลักษณ์ลางร้ายแห่งประเทศทะเลทรายครับ!