สาลิกาคาบข่าว Vol.9/63

151

ชูหลัก 3R + IoT เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC 

วิกฤตน้ำ
นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลดการใช้น้ำ 15% สำหรับภาคอุตสาหกรรมไม่ใช่เพียงการลดปริมาณการใช้น้ำ แต่จะหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อลดการสูญเสียน้ำที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆ โดยในส่วนของภาคอุตสาหกรรมจะมีน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดและศักยภาพสามารถนำกลับมาใช้ได้ (Recycle) เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมมีระบบบำบัดนำเสียภายในโรงงาน รวมถึงมีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (center treatment) ของทางนิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรมที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ในปริมาณมาก ยกตัวอย่างการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ได้มีการจัดทำโครงการหวังผลมีเป้าหมายคือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ เพื่อลดการใช้น้ำให้ได้อย่างน้อย 15% โดยการประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ หรือ Smart System ที่รวมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 3R (Reuse, Reduce and Recycle) กับการใช้ Internet of Thing (IoT) ที่ช่วยเสริมให้ระบบบริหารจัดการทำงานได้สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น

กกร. ชง 8 มาตรการหนีพิษเศรษฐกิจ ดันเอกชนร่วมทีมจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือธุรกิจและประชนฝ่าภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2563 ท่ามกลางปัจจัยกดดันหลายด้านจึงเสนอให้ภาครัฐดำเนินการ 8 มาตรการ ประกอบด้วย 1.ลดค่าไฟให้เฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอีและบ้านพักลงมา 5% เป็นระยะเวลา 1 ปี 2.เร่งรัดการคืนภาษีแวตให้รวดเร็วภายในเวลา 30 วัน 3.ลดการจ่ายเงินประกันสังคมของผู้ประกันสังคมทั้งลูกจ้างและนายจ้าง 50% เป็นระยะเวลา 6 เดือน 4.ลดภาษีนำเข้าเครื่องจักรใหม่เพื่อการผลิตที่ประเทศไทยผลิตเองไม่ได้ลงเหลือ 0% เป็นระยะเวลา 1 ปี 5.ลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินและค่าการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 50 ล้านบาทให้เป็น 0.01% เป็นระยะเวลา 1 ปี 6.ขุดบ่อกักเก็บน้ำในรูปแบบของแก้มลิง 70,000 หมู่บ้าน เพื่อแก้วิกฤติภัยแล้งในระยะยาวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยใช้แรงงานในท้องถิ่น 7.พัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 8.ให้ กกร.มีส่วนร่วมในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้คล่องตัวมากขึ้นและสนับสนุนสินค้าไทยมากขึ้น

เมืองไทยฯจับมือ ‘Harvard GSD’ พลิกคลองเตยสู่สมาร์ทซิตี้ระดับโลก

นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ ประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี. กล่าวว่า จากการที่เมืองไทยประกันภัยเป็นผู้สนับสนุนหลักของสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี. จึงได้ร่วมมือกับ Harvard Graduate School of Design หรือ Harvard GSD สถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมระดับโลกที่มีอายุกว่า 370 ปี มีประสบการณ์พัฒนาเมืองมามากมาย เช่น กัวลาลัมเปอร์ จาการ์ตา มะนิลา จีน พัฒนาชุมชนคลองเตย มุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีศาสตราจารย์ Anita Berrizbeitia MLA’ 87 หัวหน้าแผนกภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงเป็นอาจารย์ของสาขาการวางแผนเมือง การออกแบบแผนเมือง และสถาปัตยกรรม เพื่อที่จะเข้ามาสำรวจและวิจัยความต้องการในชุมชน ภายใต้แนวคิด The New Landscapes of Equity and Prosperity การพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยแห่งอนาคตเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นชุมชนที่ทุกคนสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดย Harvard GSD จะส่งคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทมาจัดตั้งสตูดิโอออกแบบในกรุงเทพมหานคร จัดทำหัวข้อการวิจัยตั้งแต่เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน บ้านเรือน สิ่งก่อสร้างเชิงธุรกิจ โครงสร้างเชิงระบบนิเวศน์ ภูมิทัศน์ รวมถึงพื้นที่สาธารณะรูปแบบอื่น ๆ ในเขตคลองเตย รวมถึงยังได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่า Harvard GSD ในประเทศไทยที่มีความชำนาญด้านภูมิสถาปัตย์ ผังเมือง รวมถึงบริบทของพื้นที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

สูญพันธุ์อีกราย! ฉลามปากเป็ด 75 ล้านปีลุ่มน้ำแยงซี เหตุสร้างเขื่อนทำประมงเกินลิมิต

th.wikipedia.org/wiki/ปลาฉลามปากเป็ดจีน
Wei Qiwei นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์การประมงของจีนในหวู่ฮั่น เผยรายงานลงในนิตยสาร Science of the Total Environment ว่าทีมผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ (IUCN) ได้ลงบันทึกสถานะสูญพันธุ์ของปลาฉลามปากเป็ดจีน หรือรู้จักอีกชื่อว่าปลากระโทงดาบจีน อย่างเป็นทางการ หนึ่งในพันธุ์ปลาน้ำจืดโบราณที่มีอายุบนโลกยาวนานกว่า 34-75 ล้านปี ตัวเต็มวัยมีขนาดถึง 7 เมตร พบได้ในแม่น้ำแยงซีเกียงของประเทศจีน จำนวนปลาฉลามปากเป็ดจีนเริ่มลดจำนวนลงตั้งแต่ช่วงปี 1970 เนื่องจากแหล่งที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์ถูกทำลายจากการทำประมงที่มากเกินไป และการสร้างเขื่อนที่ไปขัดขวางการอพยพตามฤดูกาล ส่งผลให้ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างเดิม แม้ในเวลาต่อมารัฐบาลจีนจะออกกฎข้อบังคับการทำห้ามทำประมงเพื่อการพาณิชย์ในแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นเวลา 10 ปี ครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ 332 แห่งตามแนวแม่น้ำเพื่อหวังฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับฟื้นคืนอีกครั้งแต่ก็ไม่ทันการณ์

เด็กไทยโดนบูลลี่ติดอันดับ 2 ของโลก แนะผู้ปกครองสังเกตอาการผิดปกติ

Cyberbullying
นางสาวฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว กล่าวในงานเสวนา “BULLYING กลั่นแกล้งความรุนแรงที่รอวันแระทุเพื่อหาทางออกและวิธีแก้ไขปัญหาเด็กโดนกลั่นแกล้ง หรือ บูลลี่ ว่า ปัจจุบันด้วยเทคโนลียีที่เปลี่ยนไปทำให้รูปแบบของการบูลลี่เกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้น แชร์การล้อเลียนอย่างรวดเร็ว ทำให้การถูกกลั่นแกล้งไม่ได้อยู่แค่ภายในโรงเรียน จนส่งผลให้เด็กที่ถูกบูลลี่เลือกใช้ความรุนแรงเพื่อป้องกันตนเอง ทั้งนี้จากงานวิจัยของกรมสุขภาพจิตพบว่าการใช้ความรุนแรงการข่มเหงรังแกกันหรือการบูลลี่ในประเทศไทยติดอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหมายความว่าการบูลลี่ในไทยมีระดับความถี่ที่รุนแรง นอกจากนี้ยังพบว่าอายุเด็กที่ถูกบูลลี่จะน้อยลงไปเรื่อยๆ จากงานวิจัยยังพบอีกว่าเด็กที่รังแกคนอื่น มีพื้นฐานด้านการขาดอำนาจบางอย่างในวัยเด็ก ถูกการเลี้ยงดูเชิงลบ รวมถึงพันธุกรรมทางสมอง จนนำไปสู่การรังแกกลั่นแกล้งคนอื่นเมื่อโตขึ้น ซึ่งพฤติกรรมนี้จะเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นความเคยชิน ส่วนเด็กที่ถูกบูลลี่ จะมีอาการซึมเศร้า ไม่อยากไปโรงเรียน ในบางรายอาจถึงขั้นคิดสั้น ผู้ปกครองต้องคอยสังเกตอาการและสอบถาม เมื่อเด็กส่งสัญญานที่ผิดปกติ สร้างบรรยากาศแห่งความไว้ใจ  ชวนคุยให้เขาเล่าปัญหาเพื่อช่วยหาทางออก  หารือกับครูที่ปรึกษา  ข้อสำคัญคือการเป็นแบบอย่างที่ดีและเลี้ยงดูเชิงบวก รวมถึงอยากเสนอให้โรงเรียนมีมาตรการครูแนะแนวปรึกษาปัญหา เปิดพื้นที่สำหรับเด็ก กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนในโรงเรียน เป็นต้น

นาซ่าเจอดาวเคราะห์ต่างระบบขนาดเท่าโลกอาจอยู่อาศัยได้

en.wikipedia.org/wiki/TOI-700_d
สำนักข่าวซินหัวรายงานองค์การนาซ่าของสหรัฐฯ เปิดเผยการค้นพบครั้งล่าสุด ณ งานประชุมสมาคมดาราศาสตร์อเมริกัน (AAS) ในเมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวายว่าดาวเทียมนักล่าดาวเคราะห์เทส” (TESS) ค้นพบดาวเคราะห์ขนาดเท่าโลกเป็นครั้งแรกในเขตอาศัยได้ (habitable zone) กลางห้วงอวกาศ กล้องโทรทรรศน์อวกาศสปิตเซอร์ (Spitzer Space Telescope – SST) ยืนยันการค้นพบดาวเคราะห์ทีโอไอ 700 ดี” (TOI 700 d) ซึ่งอยู่ห่างจากดาวแม่ในระยะที่เหมาะสมสำหรับการรักษาของเหลวบนพื้นผิว ทีโอไอ 700 ดี เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ขนาดเล็กเพียงไม่กี่ดวงที่ค้นพบในเขตอาศัยได้ อยู่ในกลุ่มดาวแคระสีแดงที่เย็นสบาย ซึ่งอยู่ห่างออกไป 100 ปีแสงในกลุ่มดาวโดราโดทางใต้ มีขนาดและมวลประมาณร้อยละ 40 ของดวงอาทิตย์ ส่วนอุณหภูมิพื้นผิวเป็นครึ่งหนึ่ง การศึกษาชี้ว่าดาวเคราะห์ดังกล่าวมีขนาดใหญ่กว่าโลกร้อยละ 20 คาบโคจร 37 วัน รับพลังงานจากดาวแม่คิดเป็นร้อยละ 86 ของพลังงานที่ดวงอาทิตย์ให้แก่โลก นักวิทยาศาสตร์สร้างแบบจำลองไว้หลายแบบ หนึ่งในนั้นทำนายว่าเป็นดาวเคราะห์ที่ปกคลุมด้วยมหาสมุทร มีชั้นบรรยากาศหนาแน่นและมีคาร์บอนไดออกไซด์ ใกล้เคียงกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าโคจรอยู่รอบดาวอังคารในระยะเริ่มต้น ขณะที่แบบจำลองอื่นแสดงให้เห็นว่าดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นโลกยุคใหม่ที่มีเมฆไม่มาก มีลมพัดจากด้านกลางคืนของดาวเคราะห์ และมาบรรจบกันตรงจุดที่หันหน้าไปทางดาวฤกษ์

21 บริษัทฟินเทคยื่นใบสมัครเปิดดิจิทัล แบงกิ้งในสิงคโปร์ ประกาศรายชื่อกลางปีนี้

แม้ว่าที่ผ่านมาอุตสาหกรรมธนาคารของสิงคโปร์จะอยู่ในมือของธนาคารท้องถิ่นรายใหญ่คือดีบีเอส กรุ๊ป โอซีบีซี และยูโอบี รวมถึงธนาคารต่างประเทศที่เข้าไปเปิดสาขาในสิงคโปร์ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดทำให้เกิดบริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ ฟินเทค และกลายมาเป็นคู่แข่งสำคัญของธนาคารรูปแบบเดิม ด้วยการสร้างความสะดวกสบายด้านการชำระเงินดิจิทัล การโอนเงินออนไลน์ และบริการโอนเงินข้ามประเทศ ล่าสุดสำนักงานการเงินสิงคโปร์เปิดเผยว่า ขณะนี้มีบริษัทที่สนใจเข้ามาในอุตสาหกรรมธนาคารออนไลน์ยื่นใบสมัครมาที่สำนักงานเพื่อขออนุญาตทำธุรกิจการเงินดิจิทัลจำนวน 21 รายด้วยกัน อาทิ สิงเทล, แกร็บ, เรเซอร์ และ แอนท์ไฟแนนเชียลซึ่งเป็นบริษัทในเครืออาลีบาบา เป็นต้น ซึ่งสำนักงานจะประกาศผลการตัดสินว่าจะให้ใบอนุญาตแก่บริษัทใดบ้างในเดือนมิ..นี้ โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจะเริ่มทำธุรกิจได้ประมาณกลางปี 2564