‘Kongjian Yu’ ปรมาจารย์ผู้ใช้ ‘ภูมิสถาปัตย์’ สร้างพื้นที่สีเขียว คืนสุขกลับสู่เมืองใหญ่

เปิดใจเรียนรู้ แนวคิดล้ำลึก ของ ‘Kongjian Yu’ ปรมาจารย์ผู้ใช้ ภูมิสถาปัตย์ เนรมิตพื้นที่เสื่อมโทรม ให้เป็นพื้นที่สีเขียวในจีนได้สำเร็จ