สาลิกาคาบข่าว Vol.15/63

123

รัฐวิสาหกิจเดินหน้าอัดงบลงทุน Q1 กระตุ้นเศรษฐกิจ 1 แสนล้าน

นายประภาส คงเอียด
นายประภาส คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวหลังการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ 19 แห่ง รวมถึงผู้บริหารในเครือเข้าร่วมประชุมในวันที่ 15 .. ว่า รองนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้งบลงทุนดังกล่าวสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 63 ได้อย่างต่อเนื่อง โดยขอให้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นในส่วนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ก่อน (Front-Loaded) รวมถึงให้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายโครงการที่มี Import Content หรือการลงทุนในต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกำหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง รวมถึงบริษัทในเครือ ต้องดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ 1 ของปีปฏิทิน 2563 ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท

คลอดมาตรฐานอาชีพจัดประชุมและนิทรรศการรองรับการขยายตัวอุตสาหกรรม MICE

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ร่วมเป็นประธานเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือที่รู้จักกันว่า MICE ซึ่ง สคช. ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB มหาวิทยาลัยบูรพา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดทำมาตรฐานฯอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อมุ่งหวังพัฒนา และยกระดับคนในอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามหลักสากล แม้อุตสาหกรรม MICE จะก้าวเข้าสู่มาตรฐานอาเซียนแล้วก็ตาม แต่เพื่อการยอมรับของทั่วโลก และเพื่อเป็นการยกระดับกำลังคนในอุตสากรรมฯ จึงมีความจำเป็นในการจัดทำมาตรฐานอาชีพขึ้น เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาราว 1 ปี ก่อนที่มาตรฐานนี้จะคลอดออกมาพร้อมประกาศใช้ ด้านนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม TCEB กล่าวว่า อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างเม็ดเงินให้ประเทศมากกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี การเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 10-12% ต่อปีที่สำคัญปัจจุบันมีชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากพอสมควรดังนั้นการจัดทำมาตรฐานอาชีพอุตสาหกรรมไมซ์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น

นอนแบงก์แข่งเดือดทำหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงกว่าร้อยละ 78

นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า จากผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำเดือนธันวาคม 2562 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 78.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชน อาจทำให้ประชาชนเกิดความกังวล สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการนำเสนอสถานการณ์หนี้ครัวเรือนเป็นส่วนหนึ่งของรายงานภาวะสังคม ซึ่งเผยแพร่เป็นประจำทุกไตรมาส สถานการณ์หนี้สินครัวเรือนยังเป็นประเด็นที่ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นผลจากพฤติกรรมของทั้งผู้ปล่อยกู้และผู้กู้ โดยช่วงที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์และผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non Bank) มีการแข่งขันกันสูง ขยายฐานลูกค้าถึงกลุ่มประชาชนที่มีฐานะการเงินที่ยังไม่มั่นคงนัก ขณะที่ผู้กู้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป จากเทคโนโลยี สามารถซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ได้สะดวก เรื่องนี้รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจออกมาตรการต่างๆ ออกมาทำให้สถานการณ์หนี้ครัวเรือนบรรเทาลงและดีขึ้นกว่านี้

ผลวิจัยเผยคนทำงาน Burn Out ยิ่งเด็กยิ่งหมดไฟง่ายรัฐวิสาหกิจเอกชนเครียดสุด

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU เผยผลข้อมูลงานวิจัยหัวข้อการตลาดเติมพลัง “BURNOUT IN THE CITY” โดยสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,280 คน เป็นผู้หญิง 66% ผู้ชาย 34% พบว่าผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพฯจำนวน 12% อยู่ในภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเบิร์นเอาท์ ซินโดรม (Burnout Syndrome) และมีจำนวนมากถึง 57% ที่อยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าสู่ภาวะหมดไฟ และที่น่าตกใจคือช่วงอายุที่น้อยลงกลับมีโอกาสที่จะเข้าสู่ภาวะหมดไฟได้มากกว่า เช่น กลุ่ม Gen Z หรือช่วงอายุต่ำว่า 22 ปี กำลังตกอยู่ในภาวะหมดไฟมากที่สุดถึง 17% ขณะที่กลุ่ม Gen Y หรือช่วงอายุ 23 – 38 ปี ก็ตกอยู่ในสภาวะใกล้เคียงกันที่ 13% แต่กลับกันในกลุ่ม Baby boomer หรือช่วงอายุ อายุ 55 – 73 ปี กลับอยู่ในภาวะหมดไฟเพียง 7% โดยเมื่อดูตามกลุ่มอาชีพพบว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจคือกลุ่มที่อยู่ในภาวะหมดไฟ และกำลังเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะหมดไฟมากเป็นอันดับแรกที่ 77% รองลงมาคือพนักงานเอกชน 73% ข้าราชการที่ 58% และธุรกิจส่วนตัว 48% ส่วน 3 สาเหตุหลักที่ทำให้อยู่ในภาวะหมดไฟประกอบด้วย
  • 1. งาน OVERLOAD : ภาระงานที่เยอะและไม่สมดุลกับปริมาณคนทำงาน
  • 2. NO MODE สนับสนุน : ไม่ใช้เครื่องมือหรือระบบที่เหมาะสมทำให้ไม่สามารถลดเวลาและกระบวนการทำงานได้
  • 3. โครงสร้างวุ่นๆ กับเจ้านายเย็นชา : หัวหน้างานที่ขาดความรับผิดชอบ ไม่รับฟังความคิดเห็นรวมถึงโครงสร้างองค์กรที่ไม่มีความยืดหยุ่น

หลัง 14 .. 63 Windows 7 ไม่อัปเดตความปลอดภัย 1 ใน 4 เมืองไทยยังใช้งาน

เว็บไซต์ของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ได้เผยแพร่ข้อมูลโดยระบุว่าบริษัท Microsoft จะปล่อยแพตช์ด้านความมั่นคงปลอดภัยให้กับ Windows 7 และ Windows Server 2008 (รวมทั้ง 2008 R2) เป็นครั้งสุดท้าย ในช่วงดึกของวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 (ตามเวลาในประเทศไทย) จากนั้นทั้งสองระบบปฏิบัติการนี้จะไม่ได้รับอัปเดตหรือการสนับสนุนทางเทคนิคใดๆ อีก เหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้และองค์กรจำนวนมากที่ยังคงใช้งานระบบปฏิบัติการเหล่านี้อยู่ ทั้งนี้ จากสถิติของเว็บไซต์ StatCounter พบว่าในเดือนธันวาคม 2562 เกือบ 1 ใน 4 ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยยังคงใช้งาน Windows 7 ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต นั่นทำให้หลังจากวันที่ 14 มกราคม 2563 เป็นต้นไปเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากช่องโหว่และจะไม่มีแพตช์ใดๆ มาแก้ไข

Airbnb ดึง AI วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เช่าป้องกันเจ้าของที่พักเดือดร้อน

การจองห้องพักออนไลน์กลายเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงแต่ละค่ายพยายามหาจุดขายในรูปแบบการสร้างสรรค์สังคมที่ดีเพื่อให้การเข้าพักอาศัยได้ประโยชน์ทั้งต่อนักท่องเที่ยวและชุมชนแม้กระทั่งเจ้าตลาดอย่าง Airbnb ก็ได้นำ AI ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาของบริษัท Trooly สตาร์ทอัพที่ Airbnb ซื้อกิจการมาเมื่อ 2017 เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ว่าที่ผู้เช่าห้องเป็นคนอย่างไร ซึ่ง AI นี้จะประเมินว่าสมควรหรือไม่ที่จะให้แขกคนดังกล่าวเข้าพัก เช่น เคยทำให้ทรัพย์สินภายในบ้านพักเสียหายไหม รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลบนโลกออนไลน์ของผู้ที่ต้องการเช่าห้องพักว่าก่อนหน้านี้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม มีภาพหรือคลิปวิดีโอที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือมีการโพสต์ข้อความกล่าวร้ายผู้อื่นอย่างไร เคยปรากฏชื่อในข่าวอาชญากรรม โดยระบบของ Airbnb จะตั้งค่าคนเหล่านั้นไว้เป็นลูกค้าที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษทันที

WWF โชว์ข้อมูลสุดช็อค! มนุษย์กินไมโครพลาสติกเทียบเท่ากับบัตรเครดิต 1 ใบ/สัปดาห์

นายมาร์โค แลมเบอตินี่ ผู้อำนวยการทั่วไป องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF International เปิดเผยรานงานที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลในออสเตรเลีย “No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People” ธรรมชาติต้องปราศจากพลาสติก รวบรวมมาจากข้อมูลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคไมโครพลาสติกในมนุษย์ทั้งสิ้นกว่า 50 ฉบับ ผลการวิจัยพบว่ามนุษย์อาจบริโภคพลาสติกขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกายประมาณ 5 กรัมต่อสัปดาห์ เทียบเท่ากับบัตรเครดิต 1 ใบ หรือ 21 กรัมต่อเดือน 250 กรัมต่อปี นับเป็นการค้นพบครั้งสำคัญที่จะทำให้เกิดการตระหนักในผลกระทบของพลาสติกที่มีต่อร่างกายและสุขภาพของมนุษย์ ที่ทุกภาคส่วนจะต้องก้าวเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษของขยะพลาสติกอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศที่เป็นผู้ควบคุมและออกกฎหมาย ก่อนที่วงจรห่วงโซ่อาหารของมนุษย์จะปนเปื้อนด้วยไมโครพลาสติกจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะไมโครพลาสติกในทะเลที่มีมากกว่า 8 พันล้านตันต่อปี