สาลิกาคาบข่าว Vol.21/63

124

ครม.อนุมัติปั้นจะนะขึ้นชั้นเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

..รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.สัญจรจังหวัดนราธิวาส เห็นชอบหลักการของแผนเร่งด่วนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยแผนนี้ประกอบด้วยด้านผังเมือง ครอบคลุมพื้นที่ใน 3 ตำบล ได้แก่ นาทับ ตลิ่งชัน และสะกอม, ด้านโครงข่ายการขนส่งทางน้ำ มีโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา, ด้านโครงข่ายการขนส่งทางบก มีแผนแม่บทจราจรเชื่อมทางหลวง ทางหลวงชนบท ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ด้านพลังงานคือโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ ชีวมวล แสงอาทิตย์ และลม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบที่หรือเป็นเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ตามนโยบายสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของรัฐบาล สำหรับภาพรวมโครงการมีเนื้อที  16,753 ไร่ ใช้เงินลงทุนประมาณ 18,680 ล้านบาท คาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 1แสนอัตรา มีกิจกรรม 6 ประเภท คือ พื้นที่เขตอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเบา จำนวน 4,253 ไร่, พื้นที่อุตสาหกรรมหนัก จำนวน 4,000 ไร่, พื้นที่เขตอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 4 โรง จำนวน 4,000 ไร่ กำลังผลิตรวม 3,700 เมกะวัตต์, พื้นที่เขตอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับกิจกรรมหลังท่าเรือ จำนวน 2,000 ไร่, พื้นที่เขตอุตสาหกรรมศูนย์รวมและกระจายสินค้า จำนวน 2,000 ไร่ และพื้นที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและแหล่งที่พักอาศัย จำนวน 500 ไร่

ไฟเขียว 12 มาตรการแก้ฝุ่นพิษ ระดมทุกหน่วยงานบล็อกทุกพื้นที่

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ว่า ครม.เห็นชอบในหลักการ 12 มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยรัฐบาลขอชี้แจงความชัดเจนว่าไม่ได้มีความเห็นว่าเรื่องฝุ่นเป็นเรื่องปกติ ซึ่งในวันที่ 23 ..นี้จะมีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพูดคุยในระดับปฏิบัติการให้ชัดเจนเกี่ยวกับ 12 มาตรการ ประกอบด้วย 1.ขยายเขตพื้นที่จำกัดรถบรรทุกเข้ากรุงเทพฯจากวงแหวนรัชดาภิเษกเป็นวงแหวนกาญจนาภิเษก 2.ห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯในวันคี่ระหว่างเดือนม..-..63 3.ตรวจวัดควันดำรถโดยสาร (ไม่ประจำทาง) ทุกคัน โดยเพิ่มชุดตรวจเป็น 50 ชุด ครบทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ 4.ตรวจจับรถควันดำสำหรับรถโดยสารและรถบรรทุกเพื่อออกคำสั่งห้ามใช้รถ 5.ตรวจสอบโรงงานที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองหากไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้สั่งปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือสั่งหยุดการประกอบกิจการ 6.กำกับให้กิจกรรมการก่อสร้างรถไฟฟ้าและก่อสร้างอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนดไม่ทำให้เกิดฝุ่นและปัญหาการจราจรบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้าง 7.ไม่ให้มีการเผาในที่โล่งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 8. ควบคุมการเผาในที่โล่งเข้มงวดการควบคุมยานพาหนะโรงงานอุตสาหกรรมและการก่อสร้างทุกจังหวัด 9.ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกิน 10 PPM ซึ่งเป็นน้ำมันที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองน้อย 10.ขอความร่วมมือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาทำงาน 11.สนับสนุนการจัดโครงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ดีเซลที่มีอายุเกิน 5 ปี และ 12.สร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง

แรงซื้อตรุษจีนปี’63 ซบเซา ขยายตัวติดลบครั้งแรกรอบ 12 ปี

นายธนวรรธน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยถึงพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนช่วงเทศกาลตรุษจีน 2563 ว่า จากการสำรวจผู้บริโภคจากทั่วประเทศเมื่อวันที่ 11-17 มกราคม 2563 จำนวน 1,203 ตัวอย่าง คาดว่าในปีนี้การใช้จ่ายในช่วงตรุษจีนรวมทั่วประเทศจะมีเงินสะพัดกว่า 57,639.03 ล้านบาท ขยายตัวติดลบ 1.30% หรือขยายตัวติดลบครั้งแรกในรอบ 12 ปี นับจากที่เคยมีการสำรวจมาเนื่องจากประชาชนยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาภัยแล้งที่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายสูง ขณะเดียวกันยังพบว่าปริมาณการซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนไม่เปลี่ยนแปลง 58.5% เนื่องจากราคาสินค้ามีแพงขึ้น แต่จำนวนการจับจ่ายยังเท่าเดิม ส่งผลให้บรรยากาศเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ซบเซากว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้มีการสำรวจทัศนะของผู้ประกอบการในช่วงเทศกาลตรุษจีนจำนวน 600 ตัวอย่างทั่วประเทศ มองเช่นเดียวกับผู้บริโภคว่าบรรยากาศช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้คึกคักน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 44.5% และมูลค่าการซื้อโดยรวมยังไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา เพราะราคาสินค้าแพงขึ้นเพียงเล็กน้อย

อาหารไทยไปจีนโต 34% ขึ้นแท่นอันดับ 1 แซง CLMV ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวถึงการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารในปี 2562 ว่าดัชนีอุตสาหกรรมอาหารของไทยลดลง 2% ครั้งแรกในรอบ 5 ปี การใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 57.8% ลดลงจากปีก่อนที่ใช้กำลังการผลิต 58.7% เนื่องจากการบริโภคในประเทศอ่อนตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ รายได้ครัวเรือนลดลง อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการส่งออกลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง รวมทั้งยังมีผลกระทบจากการที่เงินบาทแข็งค่า โดยการส่งออกมีมูลค่ารวม 1.02 ล้านล้านบาท หดตัวลง 3.8% แต่ขยายตัวเล็กน้อย 0.2% ในรูปเงินดอลลาร์ ด้วยมูลค่า 33,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ตลาดจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นตลาดส่งออกอาหารอันดับ 1 ของไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แทนที่กลุ่มประเทศ CLMV โดยไทยส่งออกสินค้าอาหารไปจีนมูลค่า 150,749 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 34% สำหรับปี 2563 คาดว่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารในรูปเหรียญสหรัฐจะมีมูลค่าประมาณ 34,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.4% จากปี 2562 ส่วนมูลค่าส่งออกในรูปเงินบาทยังคงขึ้นอยู่กับทิศทางการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทซึ่งในกรณีเงินบาทแข็งค่าที่ระดับ 29.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกมีโอกาสหดตัวลง 0.3% มูลค่าส่งออกอยู่ในช่วง 1.02 ล้านล้านบาท แต่ถ้าหากเงินบาทอ่อนค่าลงไปอยู่ที่ระดับ 30.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ 3.5% มูลค่าส่งออกจะทำได้เป็น 1.06 ล้านล้านบาท

Netflix จับมือ Ben & Jerry’s ออกไอศกรีมรสใหม่ต้อนรับเดือนแห่งความรัก

www.ladbible.com
ไอศกรีมเป็นของหวานที่ขายได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกเศรษฐกิจโลกจะขึ้นหรือลงคนก็ยังนิยมบริโภคไอศกรีมว่าแล้ว Ben & Jerry’s ธุรกิจไอศกรีมระดับโลกที่โด่งดังในอเมริกาก็เลยจับมือกับ Netflix บริษัทผู้ให้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอออนไลน์ระดับโลก ออกไอศกรีมนมวัวรสใหม่ที่มีชื่อว่า “Netflix and Chill’d” ที่มีจุดเด่นจากเนยถั่วผสมผสานความเค็มจากเพรสเซล แทรกซึมด้วยความหวานของช็อคโกแลตฮ็อตฟัตจ์ และในอนาคตจะมีเวอร์ชั่นนมอัลมอนด์เป็นวัตถุดิบทดแทนนมวัวสำหรับผู้ชื่นชอบอัลมอนด์หรือแพ้แลคโตสจากนม รวมไปถึงคนที่ทานมังสวิรัติ โดยคาดว่าจะวางขายทั่วโลกในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ในราคาประมาณถ้วยละ 1 เหรียญสหรัฐ ถือเป็นการนำจุดแข็งของ Netflix มาผนึกกับ Ben & Jerry’s สร้างสีสันและทางเลือกใหม่ของแฟนคลับ โดยเฉพาะสาวก Netflix ที่จะได้ดื่มด่ำไอศกรีมหอมหวานยามชมภาพยนตร์เรื่องโปรด

ช็อคซีนีม่า! ‘ยิปมัน 4’ เปิดตัวโค่น ‘Star Wars’

สำนักข่าว Xinhua รายงานภาพยนตร์แอ็คชั่นแห่งตำนานมวยหย่งชุน ยิปมัน 4 เดอะไฟนอล ผลงานกำกับของ วิลสัน ยิป ยังมีมนต์ขลัง หลังจากเข้าฉายในประเทศจีนไปเพียง 3 วัน ภาพยนตร์เรื่องยิปมัน 4 เดอะไฟนอล ก็ผงาดขึ้นชาร์ตบ๊อกซ์ออฟฟิศทำรายได้ไปถึง 45.84 ล้านเหรียญยูเอส หรือราว 321.52 ล้านหยวน แซงหน้าภาพยนตร์ Star Wars: The Rise of Skywalker ที่กวาดรายได้ไปเพียง 12.18 ล้านเหรียญยูเอส หรือราว 85.37 ล้านหยวน และเปิดตัวเป็นอันดับ 1 บ๊อกซ์ออฟฟิศที่ประเทศมาเลเซีย ด้วยยอดรายได้ 10.5 ล้านริงกิตมาเลเซีย เป็นเงินไทยราว 76.43 ล้านบาท ภาพยนตร์ ยิปมัน 4 เดอะไฟนอล เป็นการกลับมาเป็นครั้งที่ 4 ของปรมาจารย์ยิปมัน ครั้งนี้หลังจากที่เขาได้พบกับศิษย์เอกอย่าง บรูซ ลี เขารับหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ฝึกปรือและอบรมจนกระทั่งเขากำลังจะได้กลายเป็นศิลปินผู้มีวิชาการต่อสู้ที่โด่งดังไปสู่ระดับโลก และที่สำคัญเขายังใช้วิชากังฟูจีน ลบล้างอคติของคนต่างชาติที่มีต่อคนแปลกหน้าในดินแดนแปลกถิ่น สังเวียนสุดท้าย ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีของปรมาจารย์หมัดหย่งชุน มีกำหนดฉายต้อนรับตรุษจีน 23 มกราคมในประเทศไทย

ไวรัสอู่ฮั่นคร่าชีวิตชาวจีนรายที่ 6 ติดเชื้อพุ่ง 300 คน นานาชาติคุมเข้ม

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 21 ..ว่า นพ. ซ่ง หนานชาง หัวหน้าคณะทำงานเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีน แถลงเมื่อวันอังคารว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสชนิดดังกล่าวเพิ่มเป็นอย่างน้อย 6 คน และจำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 291 คน ส่วนใหญ่อยู่ที่มณฑลหูเป่ย์ ทางตอนกลางของประเทศ ซึ่งมีเมืองอู่ฮั่นเป็นเมืองเอก และเมืองแห่งนี้คือต้นตอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตั้งแต่เดือนธ..ปีที่แล้ว ซึ่งอาการหลักของผู้ป่วยคือปอดอักเสบและความผิดปกตอิอย่างรุนแรงที่ระบบทางเดินหายใจ แม้ไวรัสชนิดนี้จะสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน แต่ยังสามารถยับยั้งได้หากมีการเฝ้าระวังอย่างสูง พร้อมยืนยันว่าวิกฤตครั้งนี้ไม่เลวร้ายเท่าการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (SARS) ซึ่งคร่าชีวิตผู้ป่วยทั่วโลกไปเกือบ 800 คนเมื่อช่วงปี 2002-2003 ด้านองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งมีฐานที่นครเจนีวาเตรียมเปิดการประชุมฉุกเฉินในวันพุธนี้ (22 ..) เพื่อประเมินว่าการระบาดของไวรัสปอดอักเสบโคโรนาเข้าข่ายเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหรือไม่และจะมีมาตรการควบคุมโรคอย่างไร