จากหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 สู่ ‘หน้ากากป้องกันไวรัสโคโรนา’ กับเรื่องจริงที่ต้องรู้ ‘ใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันได้แค่ไหน’

หน้ากากอนามัย ป้องกันไวรัสโคโรนา ช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้แค่ไหน มาฟังคำตอบจากบทความนี้