นับถอยหลังสู่วันที่ ‘เทคโนโลยี 5G’ ครอบคลุม ชี้ 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้ประโยชน์ก่อนใคร

433

ไม่ใช่แค่เป็นกระแสที่ทั่วโลกกำลังจับจ้องอยู่กันเท่านั้น สำหรับการมาของ ‘เทคโนโลยี 5G’ ที่ว่ากันว่า แรงกว่าเทคโนโลยี 4G ที่เราใช้กันอยู่นี้เป็นสิบเท่า ซึ่งก่อนที่ผู้คนทั่วไปจะได้ใช้บริการกับความเร็ว แรง ของเทคโนโลยีล่าสุดนี้ มีการรายงานข่าวเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนว่า การเข้ามาของเทคโนโลยี 5G ในระยะแรก ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อผู้บริโภคทั่วไปเป็นหลัก แต่ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ ภาคการผลิต และภาคอุตสาหกรรม


ชี้ 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้ประโยชน์จาก เทคโนโลยี 5G’ ก่อนใคร ในเวลา 5-10 ปี ต่อจากนี้

แหล่งข่าวจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า คาดว่า เทคโนโลยี 5G จะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.5-5 ล้านล้านบาท ได้ ภายในปี 2578 หรือในอีก 15 ปี ข้างหน้า ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการลดต้นทุนในการดำเนินงาน ทั้งในภาคขนส่ง และการหันมาใช้หุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้น ทำให้ลดการจ้างงานลง และผู้บริโภคเข้ามาซื้อขายได้เร็วขึ้น แต่สิ่งที่ทุกฝ่ายต้องตั้งรับคือ สภาวะการแข่งขันจะรุนแรงขึ้น
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ ส.อ.ท. ได้จัดทำ Infographic เพื่อสร้างความเข้าใจว่า “เทคโนโลยี 5G แนวโน้มอุตสาหกรรมไทยที่จะได้ประโยชน์” มีอุตสาหกรรมหลักอะไรบ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการใช้ IoT ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ AI และ Big Data เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย เชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

เทคโนโลยี 5G

โดย อุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์ 5G ในระยะแรก (5-10 ปี) ได้เลยมี 3 กลุ่ม คือ
  • กลุ่มสื่อสารมวลชนและธุรกิจบันเทิง 5G
เทคโนโลยี 5G จะมีส่วนทำให้คอนเทนต์ที่นำเสนอมีความสนุกและตื่นเต้นมากขึ้น เพราะสามารถส่งข้อมูลจำนวนมากและรวดเร็ว เลือกชมวีดีโอได้หลากหลายอุปกรณ์ และเทคโนโลยี วีอาร์ และเออาร์ นำมาพัฒนาเป็นเกมและสื่อบันเทิงที่ให้ภาพเสมือนจริง
  • กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์
สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ทั่วถึงทุกคน ผ่ายทางระบบแพทย์ทางไกล เพื่อช่วยผู้ป่ายที่อยู่ห่างไกล เช่น การผ่าตัดทางไกลผ่านหุ่นยนต์ ทำให้แพทย์ที่มีประสบการณ์สูงในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เข้าถึงผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลห่างไกลได้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนอกสถานพยาบาลสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และเพิ่มความเร็วในการสื่อสาร ส่งต่อ และเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ภายในโรงพยาบาล
  • กลุ่มขนส่ง
เสริมการใช้ระบบจีพีเอสที่แม่นยำ สามารถใช้เทคโนโลยีเอไอ (ปัญญาประดิษฐ์) ในการคำนวณหาเส้นทางบริหารจัดการให้กับรถขนส่งต่างๆส่งสินค้าได้รวดเร็วและประหยัดมากขึ้น

เทคโนโลยี 5G

เผยอีก 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้ประโยชน์จาก 5G แน่ ภายใน 10-15 ปี

สำหรับอีก 3 อุตสาหกรรมหลักต่อมา ที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มั่นใจว่า 5G จะมีบทบาทช่วยติดสปีดให้การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการทำให้กลไกที่มีความซับซ้อนทำงานได้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การนำระบบไอโอที หุ่นยนต์ เอไอ และบิ๊กดาต้า จะดีขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น โดยเทคโนโลยี 5G จะถูกปรับเข้ามาใช้ในภาคการผลิตอย่างเต็มที่
และ 3 อุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์ ได้แก่
  • กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
ยานยนต์ไร้คนขับและรถยนต์ที่ใช้ 5G จะมีความปลอดภัยมากขึ้น จากระบบการสื่อสารที่เสถียรขึ้นระหว่างรถยนต์ จึงช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุลงได้มาก ทั้งยังเป็นการปูทางให้เกิดโรงงานไร้สายอัจฉริยะ ด้วยการวางระบบหุ่นยนต์การผลิตที่จะเชื่อมต่อแบบไร้สาย
  • กลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
เช่น ผู้ผลิตไฟฟ้าจะมีการดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น การบริหารจัดการพลังงานผ่านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (สมาร์ทกริด) และมีมอเตอร์อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการใช้งาน และวางแผนการเพื่อประหยัดพลังงานได้ตลอดเวลา และทำให้ไฟฟ้าในเมืองมีความเสถียรสูงขึ้นด้วยระบบจัดเก็บและส่งจ่ายไฟฟ้าที่ดี
  • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
จะมีการพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูงอย่างแพร่หลายมากขึ้น อย่าง ไอโอทีเซ็นเซอร์ จะเข้ามาตรวจจับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ เพื่อนำมาปรับปรุงการเพราะปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จะเกิดสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ ระบบไอโอที ซึ่งตรวจจัดสภาพแวดล้อมและนำมาปรับปรุงสูตรการให้น้ำและปุ๋ยได้อย่างตรงจุดแม่นยำขึ้น

เสียงสะท้อนจากภาคอุตสาหกรรม ต้องเตรียมวางพื้นฐานอะไรบ้าง ก่อนที่เทคโนโลยี 5G จะเข้ามาเต็มตัว

“อย่างไรก็ดี การที่ไทยจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีมากหรือน้อย ย่อมขึ้นกับความรวดเร็วในการปรับตัวของรัฐบาลและเอกชน โดยรัฐบาลจะต้องเร่งปรังปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เอื้อต่อการทำธุรกิจในยุค 5G อย่างรวดเร็ว เช่น กฎระเบียบด้านการขนส่ง กฎระเบียบการใช้โดรน ด้วย” นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้สะท้อนความคิดเห็น ในฐานะตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมไว้ต่อการดำเนินงานของภาครัฐ
นอกจากนั้น ยังมีประเด็นอื่นที่ทุกฝ่ายจะต้องมาช่วยกันขบคิด วางทางปฏิบัติ ก่อนที่เทคโนโลยี 5G จะเข้ามาเต็มตัวด้วย
“การปรับเอาหุ่นยนต์เข้ามาทำงานในกระบวนการผลิต ย่อมจะต้องมีการวางแผนปรับปรุงทักษะแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในภาคการผลิตนั้นด้วย เพื่อให้คนทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ได้อย่างราบรื่น รวมทั้งจะต้องนั่งระดมสองว่าในยุค 5G จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบ้างและวางกฎระเบียบมาตรการเข้ามาแก้ไขก่อนที่จะเกิดปัญหา”

เทคโนโลยี 5G

และในอีกทางหนึ่ง การปรับปรุงกฎระเบียบภาครัฐต้องรวดเร็ว ต้องไม่เหมือนในอดีตที่กฎหมายขนส่งล้าสมัยทำให้เกิดความขัดแย้ง เช่นกรณีความขัดแย้งระหว่างธุรกิจแกร็บแท็กซี่กับแท็กซี่ทั่วไป และการปรับกฎหมายภาษีอีคอมเมิร์ชซึ่งทำได้ช้ามาก
ที่ผ่านมา ทาง ส.อ.ท. อ้างอิงว่า ได้รับฟังความคิดเห็นจากทางภาคธุรกิจ ที่มองว่ากลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่จะปรับตัวได้ไม่ยากและใช้เวลาไม่นาน กลุ่มขนาดกลางก็พอที่จะปรับตัวได้เพราะมีเงินทุนและกำลังคนพอประมาณ แต่กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กจะมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหามากที่สุดและจะเกิดช่วงว่างทางธุรกิจ พวกที่ปรับตัวได้จะเติบโตอย่างรวดเร็วพวกที่ปรับตัวไม่ได้ก็จะตายไป และจะเห็นการปิดกิจการมากขึ้น
ในอีกด้านหนึ่ง การเข้ามาของ 5G ก็จะมาเสริมให้ธุรกิจขนาดเล็กสู้กับขนาดใหญ่ได้มากขึ้น เพราะการแข่งขันในยุคใหม่เน้นที่ความรวดเร็วและการปรับตัวมากกว่าต้นทุน ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้เช่า หรือจ้างบริษัทอื่นทำงานแทนในบางส่วนได้ เช่นในเรื่องการขนส่ง เพราะเทคโนโลยี 5G ทำให้การดำเนินการต่างๆรวดเร็วและลดต้นทุนมากขึ้น ในขณะที่ภาครัฐควรส่งเสริมสินเชื่อระยะยาวในการลงทุนเครื่องจักรอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ อีกทางหนึ่งด้วย
ส่วนการแข่งขันในเทคโนโลยี 5G ในภูมิภาคนี้ มองว่าไทยอยู่ในกลุ่มนำ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย เพราะมีความพร้อมด้านโครงข่าย โดยไทยเชื่อมโยงอินเทอร์เนตหมู่บ้าน 7 หมื่นหมู่บ้าน สัญญาณมือถือครอบคลุมทั่งประเทศ ยังนำหน้าเวียดนามที่ประกาศว่าจะประมูล 5G ในปีนี้เสียอีก
ประเด็นสุดท้าย รัฐบาลไทยควรจะทำให้ต้นทุนการเข้าถึง 5G ต่ำที่สุด เหมือนกับที่เทคโนโลยี 4G ที่มีราคาถูกทำให้คนไทยใช้สมาร์ทโฟน 4G ในอัตราเหมาจ่ายที่ไม่สูงมาก จึงทำให้การค้าออนไลน์เติบโตเร็วมาก ซึ่งคาดได้ว่าหาก 5G มีราคาแพงคนคนจะเข้าถึงได้น้อยและใช้ประโยชน์ได้น้อยนั่นเอง

ที่มา : Infographic จาก ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เรื่อง “เทคโนโลยี 5G แนวโน้มอุตสาหกรรมไทยที่จะได้ประโยชน์” (30/01/2020)

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถนำมาปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้ในทิศทางใดบ้าง

3 องค์กรผนึกกำลังสร้าง ‘แบตเตอรี่ล้ำสมัย’ เสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

ลงทุน 5G คึกคัก 3.3 แสนล้านบรรเทาพิษ ‘โคโรนา’

ฟังคำตอบจากการลงมือทำ ‘การลงทุนในสิ่งแวดล้อม’ สร้างผลตอบแทน คืนกลับให้ธุรกิจและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ ได้อย่างไร?