สาลิกาคาบข่าว Vol.41/63

176

นักลงทุนเชื่อมั่นอีอีซี ลงทุน ม.. กว่าหมื่นล้าน ด้าน 10 S-Curve พุ่งเฉียดพันเปอร์เซ็นต์

EEC 2562
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยตัวเลขขอใบอนุญาตประกอบกิจการ (..4) และขยายกิจการเดือน ม.. 2563 พบว่ามีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 313 โรงงาน ลดลง 13.29% จากช่วงเดียวกันในปี 2562 ขณะที่มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 2.53 หมื่นล้านบาท ลดลง 51.52% โดยสาเหตุที่จำนวนโรงงานที่ลดลงเนื่องจากพ...โรงงาน 2562 เพิ่งบังคับใช้ปลายเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งสาระหลักของพ...โรงงานที่มีขนาดเล็กมาก ต่ำกว่า 50 แรงม้า แรงงานไม่ถึง 50 คนไม่ต้องมาขอร..4 สำหรับทิศทางการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี พบว่าเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่านักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นตอบรับนโยบายรัฐบาล โดยการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เอสเคิร์ฟ) เดือนมกราคมมีการขอการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ร..4 และขยายกิจการจำนวน 98 โรงงาน เพิ่มขึ้น 988.88% แต่มูลค่าการลงทุน 1.04 หมื่นล้านบาทลดลง 21.21% ขณะที่การลงทุนในพื้นที่อีอีซีมีจำนวน 45 โรงงาน เพิ่มขึ้น 25% มูลค่าการลงทุน 1.61 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 199.77%

ประธานหอฯไทยจีนชู เส้นทางสายไหมอีอีซี จุดเชื่อมยุทธศาสตร์การค้าลงทุนยุคใหม่

bangkok-today.com
นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล กล่าวภายหลังการรับมอบตำแหน่งประธานหอการค้าไทยจีน (Thai Chinese Chamber of Commerce หรือ Thai CC) ว่า หอการค้าไทยจีน ถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมาอย่างยาวนานถึง 110 ปี จีนถือเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยโดยในปี 2562 มียอดสั่งซื้อสินค้ามูลค่า 2.92 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9.04 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 11.8% ของการส่งออกทั้งหมดของไทย ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ(FDI) ปี 2562 พบว่านักลงทุนจากจีนเข้ามาลงทุนในไทยสูงสุดด้วยมูลค่า 2.6 แสนล้านบาท และนักท่องเที่ยวจีนยังเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยสูงสุด และในฐานะที่เข้ามารับตำแหน่งประธานหอการค้าไทยจีนพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ของไทยให้เชื่อมต่อกับนโยบายเส้นทางสายไหมใหม่ (One Belt One Road) ของจีนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้เติบโตต่อไป    

ศุลกากรกวางตุ้งไห่หนานเซี่ยงไฮ้เริ่มเปิดทำการตามปกติหูเป่ยดีเดย์ 14 ..

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทั้งในประเทศจีนและฮ่องกง ได้รายงานสถานการณ์การขนส่งสินค้าท่าเรือและด่านศุลกากรในมณฑลกวางตุ้งและมณฑลไห่หนาน เปิดทำการตามปกติและมีเจ้าหน้าที่กลับเข้าทำงานเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ขณะที่หน่วยงานต่างๆในมณฑลหูเป่ย์จะเปิดทำการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ยกเว้นบางแห่งเช่นท่าเรือหยางหลัว ที่เปิดเป็นท่าสำหรับรับสินค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ขณะที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิงรายงานว่าด่านชายแดนของจีนในมณฑลยูนนานทั้งด่านเหอโข่ว (จีนเวียดนาม) ด่านย้อหาน (จีนสปป.ลาว) และด่านรุ่ยลี่ (จีนเมียนมา) เปิดทำการและอนุญาตให้ประชาชนเดินทางผ่านเข้าออกได้ตามปกติ ขณะที่ด่านชายแดนฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ด่านลาวไกของเวียดนาม ห้ามบุคคลสัญชาติจีนเดินทางเข้าเวียดนาม ด่านบ่อเต็นของ สปป.ลาว งดออกวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวจากจีนชั่วคราว แต่ยังคงอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าประเภทการค้าทั่วไปได้ สำหรับด่านมูเซของเมียนมาอนุญาตให้บุคคลสัญชาติจีนและเมียนมาเดินทางเข้าออกได้ แต่เพิ่มมาตรการคัดกรองทางสาธารณสุข ด้านสำนักงานฯ ณ นครเซี่ยงไฮ้ รายงานว่าด่านศุลกากรและท่าเรือในเซี่ยงไฮ้เปิดดำเนินการตามปกติ เพียงแต่อาจมีเจ้าหน้าที่เข้าทำงานจำนวนน้อยลง ซึ่งกรมมอบหมายสำนักงานในพื้นที่ติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกับแนะนำผู้ประกอบการไทยตรวจสอบสถานการณ์กับคู่ค้าและผู้ให้บริการด้านการขนส่งอีกทางหนึ่งด้วย

ธุรกิจดูแลผู้สูงวัยโตสวนกระแส ลูกค้า 17 ล้านคนรอคิวใช้บริการ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบโดยคาดว่าปี 2573 จะมีผู้สูงอายุประมาณ 17.4 ล้านคนหรือเกือบ 30%ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายธุรกิจหรือกำลังเริ่มต้นประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เช่น บริการอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ ธุรกิจนำเที่ยว ศูนย์ออกกำลังกาย ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาล/สถานพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ ธุรกิจสันทนาการ และธุรกิจหลังความตาย เป็นต้น ปัจจุบันธุรกิจดูแลผู้สูงอายุมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากบุตรหลานมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการนำบุพการีมาฝาก ณ สถานดูแลผู้สูงอายุว่าไม่ได้เป็นการนำมาทิ้ง แต่เป็นการหาสังคมคนวัยเดียวกันให้แก่พ่อแม่ มีผู้ช่วยดูแลตลอด 24 ชั่วโมงและไม่ปล่อยให้ต้องโดดเดี่ยวคนเดียวยามที่ลูกหลานต้องไปทำงาน ทำให้สถานดูแลผู้สูงอายุได้รับความนิยมทั้งจากผู้สูงอายุเองและบุตรหลานอย่างต่อเนื่อง ปี 2562 มีธุรกิจจดทะเบียนนิติบุคคลด้านดูแลผู้สูงอายุ 376 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 2,226 ล้านบาทถือว่าไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้สูงอายุในไทยและชาวต่างชาติวัยเกษียณที่เดินทางเข้ามาใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในไทยเพิ่มมากขึ้น

กรมสุขภาพจิตเผยปี 62 ความเครียดรุมเร้าวัยรุ่น โทรปรึกษากว่าหมื่นสาย

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเร่งรีบมีมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต การเรียน การทำงาน เศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม และวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด หากความเครียดที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่มากจนเกินไปย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคคล โดยเฉพาะวัยรุ่น ซึ่งถือเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ และอารมณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ซึ่งผลการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ในปีงบประมาณ 2562 จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ พบว่ามีวัยรุ่นโทรเข้ามาขอรับบริการปรึกษาในเรื่องความเครียดสูงสุด โดยกลุ่มของวัยรุ่นอายุ 11-19 ปี โทรมาขอรับบริการปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตประมาณ 10,000 สาย ซึ่งปัญหาสุขภาพจิตที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรกสำหรับวัยรุ่น ได้แก่ อันดับที่ 1 ความเครียด/วิตกกังวล ร้อยละ 51.36 อันดับที่ 2 ปัญหาความรัก ร้อยละ 21.39 และอันดับที่ 3 ซึมเศร้า ร้อยละ 9.82 ดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันความเครียดในวัยรุ่นตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกจะช่วยลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

สวนลอยฟ้าพัทยา ติดท็อปเทนสวยที่สุดในโลก แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองไทย

เว็บไซต์ Earth&World จัดอันดับสวนสวยที่สุดในโลก ยกย่องสวนนงนุช พัทยา ติด 1 ใน 10 สวนที่สวยที่สุดของโลก เป็นหนึ่งในสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ด้วยพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 1,250 ไร่ ปลูกไม้ดอกมากมายหลายร้อยชนิด ซึ่งในจำนวนนี้ 670 ชนิดเป็นพันธุ์ไม้ดอกพื้นเมืองของประเทศไทย และจุดเด่นของสวนนงนุชก็คือสวนลอยฟ้า ซึ่งนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช พัทยา กล่าวถึงการจัดสวนแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งสวนแห่งนี้ เป็นสวนลอยฟ้าและสวนไม้ภายในเกือบทุกชนิด สามารถชื่นชมความงามได้ตลอดทั้งปี ประดับประดาด้วยดอกไม้นานาชนิด เพื่อให้คนไทยมาเที่ยวชมได้โดยไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงต่างประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

หวั่นบานปลาย! ไต้หวันส่ง F-16 สกัด H-6 ของกองทัพจีนรอบสอง

ประธานาธิบดีไช่ อิง-เหวิน
ประธานาธิบดีไช่ อิง-เหวิน
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กองทัพอากาศไต้หวันส่งเครื่องบินรบ F-16 ขึ้นประกบเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ H-6 ของกองทัพจีน ที่ล่วงล้ำน่านฟ้าไต้หวันช่วงเวลาสั้นๆ ติดต่อกันเป็นวันที่ 2 เมื่อวันจันทร์ (10 ..) ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่าง 2 ฝ่ายที่เสี่ยงต่อการลุกลามเข้าสู่ความรุนแรง โดยกระทรวงกลาโหมของไต้หวันระบุว่าเครื่องบินขับไล่ของจีนที่มาพร้อมกับเครื่องบินทิ้งระเบิด H-6 ข้ามเส้นกึ่งกลางในช่องแคบไต้หวันที่แบ่งสองประเทศออจากกัน เป็นเหตุให้กองทัพอากาศต้องทำการขัดขวางและประกาศเตือนให้ออกไปในทันที หลังจากนั้นเครื่องบินจีนได้ถอนตัวไปยังฝั่งตะวันตกของเส้นกึ่งกลาง อย่างไรก็ตาม เมื่อวันอาทิตย์ (9 ..) เครื่องบินขับไล่ของจีนรวมถึงเครื่องบินรุ่น J-11 หลายลำก็บินเข้าสู่ช่องแคบบาชีและออกสู่แปซิฟิกจากนั้นก็มุ่งหน้ากลับฐานทัพผ่านช่องแคบมิยาโกะตั้งอยู่ระหว่างเกาะมิยาโกะและโอกินาวะของญี่ปุ่น ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวัน ก่อนหน้านี้ กองทัพจีนเคยส่งเครื่องบินฝึกซ้อมบินวนรอบเกาะหลายครั้งนับตั้งแต่ปี พ.. 2559 เมื่อประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ผู้นำหญิงไต้หวันขึ้นครองตำแหน่งสมัยแรก โดยปักกิ่งเชื่อว่าไช่ซึ่งชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่ 2 เมื่อเดือนที่แล้วมีเป้าหมายผลักดันให้ไต้หวันแยกตัวเป็นเอกราชอย่างเป็นทางการ