สาลิกาคาบข่าว Vol.42/63

133

นายกฯ ขอสภาคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ โหวตงบฯ63 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมครม. ถึงการโหวตร่างพ...งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ของสภาในวาระ 2 และ 3 ควรให้การอภิปรายเพิ่มเติมหรือควรจะให้ลงมติเลยว่า เป็นหน้าที่ของวิปรัฐบาลและฝ่ายค้านจะหารือร่วมกันตามกรอบที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยออกมาแล้ว วันนี้ถือเป็นเรื่องของสภา ปัญหาเกิดขึ้นที่จุดไหนก็ต้องไปแก้ที่จุดนั้น แต่หากเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนคำนึงถึงความจำเป็นของการใช้จ่ายงบประมาณด้วย เพราะสถานการณ์วันนี้มีหลายอย่าง จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจ รวมทั้งการแก้ปัญหาจากผลกระทบในด้านต่างๆ หลายด้านด้วยกัน

รัฐบาลควักเงินกองทุนช่วยเยียวยาเหยื่อกราดยิง เคาะหลักเกณฑ์สัปดาห์นี้

กราดยิงโคราช ถอดบทเรียน
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารัฐบาลได้พิจารณาการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สาธารณภัยที่คนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงประชาชนที่จ.นครราชสีมา ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่มาดูแลกรณีนี้เป็นการเฉพาะ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ  สำหรับเงินในบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยฯขณะนี้มีประมาณ 1,000 ล้านบาท  ดังนั้น รัฐบาลยังไม่จำเป็นที่ต้องเปิดรับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าว แต่ทราบว่าจังหวัดนครราชสีมาเปิดรับบริจาคของเขาอยู่ แล้วจะนำเงินตรงนั้นแบ่งมอบให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ  ขณะที่เงินจากกองทุนฯ จะถูกนำไปจ่ายช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเงินเยียวยาที่ผู้เสียหายแต่ละรายจะได้รับจากหน่วยงานอื่นๆตามกฎหมาย โดยเหตุการณ์กราดยิงที่จ.นครราชสีมาเข้าข่ายตามเงื่อนไขในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพราะถือว่าเป็นสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ คาดว่าจะได้ข้อสรุปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินดังกล่าวภายในสัปดาห์นี้

ซีพีทรู เยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุสะเทือนขวัญ มอบทุนบุตรประกันสุขภาพครอบครัว

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียจากเหตุการณ์คนร้ายบุกก่อเหตุในพื้นที่จ.นครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก และขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัว ก้าวผ่านช่วงเวลาและสถานการณ์นี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP Leadership Institution และ โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ CP Scholarship รวมถึงบริษัทในเครือซีพี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ดังนี้ 1.มอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP Scholarship แก่บุตรผู้เสียชีวิต โดยให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ทุนระดับประถม ทุนละ 30,000 บาท ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย มูลค่าทุนละ 100,000 บาท และทุนระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษาละ 30,000 บาท ทุนระดับ ปวช. รวม 3 ปี 100,000 บาท และทุนระดับ ปวส.มูลค่าทุนละ 100,000 บาท) โดยมีมูลค่าทุนการศึกษารวมสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ทุนทั้งหมดที่มอบให้เป็นทุนที่ไม่มีเงื่อนไขผูกพัน 2.นอกจากนี้สำหรับครอบครัวที่สูญเสียบุตรในเหตุการณ์ดังกล่าว เครือซีพีและทรูพร้อมมอบกรมธรรม์ประกันสุขภาพให้แก่บิดา มารดา ผู้ประสบเหตุ ซึ่งขณะนี้กำลังเจรจาในรายละเอียดกับบริษัทประกันชีวิต 3.พนักงานจิตอาสา เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือ บริจาคโลหิต รวมถึงน้ำดื่มและอาหาร ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 4.ทรูมูฟ เอชได้ร่วมส่งข้อความสั้น(SMS) เชิญชวนคนไทย ร่วมเป็นแรงใจบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ในชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล 21 โดยจังหวัดนครราชสีมา.กรุงไทย สาขาตลาดเซฟวัน เลขบัญชี 678-9-97951-4 อีกทางหนึ่งด้วย

สื่อระดับโลกยกย่องชุมชนวังหว้า .ระยอง ต้นแบบจัดการขยะอย่างยั่งยืน

National Geographic นำเสนอเรื่องราวการกำจัดขยะของชุมชนวังหว้า จังหวัดระยอง ที่สามารถเปลี่ยนพื้นที่ซึ่งเคยเต็มไปด้วยขยะจำนวนมาก ให้กลายเป็นชุมชนปลอดขยะ จากการสนับสนุนของบริษัท ดาว (DOW) ภายใต้โครงการ PPP Plastics เพื่อสร้างชุมชนสุขภาวะ ด้วยวิธีกำจัดขยะอย่างถูกต้อง ครบวงจรและยั่งยืน โดยผู้นำชุมชนได้รณรงค์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะก่อนทิ้งจนสามารถสร้างขยะอินทรีย์ถึง 18 ตันเพื่อนำไปใช้เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ย ส่วนขยะพลาสติกทั้งหมดนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและทำเป็นเชื้อเพลิง ช่วยลดการฝังกลบได้ถึง 20% เป้าหมายคือจะไม่ให้มีการฝังกลบขยะพลาสติกอีกเลยในปีพ..2565

เขตมรณะน่านน้ำมหาสมุทรขาดออกซิเจนขยายตัวเพิ่ม 4 เท่า จ่อทำสัตว์น้ำสูญพันธุ์ครั้งใหญ่

ดร.เดนิส เบรตเบิร์ก จากศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสถาบันสมิธโซเนียนในสหรัฐฯ เจ้าของผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Science ชี้ว่าภาวะโลกร้อนทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้นและกักเก็บออกซิเจนได้น้อยลง ทำให้พื้นที่เขตมรณะ” (Dead zones) หรือน่านน้ำในมหาสมุทรที่ขาดออกซิเจนจนทำให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้กำลังขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยพบว่ามีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 4 เท่า นับแต่ปี 1950 เป็นต้นมา มีขนาดเท่ากับดินแดนของชาติในสหภาพยุโรปรวมกัน ส่วนพื้นที่ขาดออกซิเจนใกล้ชายฝั่งก็มีเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากการใช้ปุ๋ยทำการเกษตร รวมทั้งการทิ้งของเสียลงดินและแหล่งน้ำใกล้ทะเลเป็นจำนวนมาก ปรากฏการณ์นี้จะนำไปสู่การตายและสูญพันธุ์ของสัตว์น้ำครั้งใหญ่ในไม่ช้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ทำประมงและประชาชนหลายร้อยล้านคนทั่วโลก

เวียดนามยกเลิกภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัยเจลล้างมือสู้ไวรัสระบาด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเวียดนาม ลงนามยกเว้นอัตราภาษีนำเข้ารายการสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการสร้างเสริมสุขอนามัยในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ และวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการผลิตชุดป้องกัน หมวก แว่นตา และถุงมือที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานด้านสุขภาพ เนื่องจากราคาหน้ากากในประเทศพุ่งสูงต่อเนื่อง และหลายแห่งเริ่มขาดแคลน เนื่องจากความต้องการของประชาชนที่หาซื้อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งปัจจุบันเวียดนามมีรายงานผู้ติดเชื้อชนิดนี้ 14 ราย ในขณะที่กำลังการผลิตภายในประเทศมีไม่เพียงพอ ประกอบกับขาดแคลนวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากจีน จนต้องหันไปนำเข้าจากประเทศอื่น เช่น อินเดีย แทน ซึ่งมีราคาสูงกว่าจีน ทำให้รัฐบาลตัดสินใจประกาศลดอัตราภาษีดังกล่าว โดยกำหนดให้ใช้ไปจนกระทั่งกว่าการระบาดจะสิ้นสุดลง

สหราชอาณาจักรห้ามขายรถใช้น้ำมันดีเซลและเบนซินเร็วขึ้น 5 ปี

ภายหลังจากเมืองยอร์ค ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นเมืองเก่าที่เฟื่องฟูในยุคกลาง (Mediaval Age) มีนักท่องเที่ยงหลั่งไหลมาถึงปีละ 7 ล้านคนต่อปี และยังเป็นหนึ่งในเมืองของอังกฤษที่มีค่ามลพิษทางอากาศสูงกว่ากฎหมายกำหนด ได้ผ่านร่างกฎหมายห้ามใช้รถยนต์ส่วนตัวในเมืองชั้นในภายในปี 2023 เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน การแบนรถยนต์ส่วนตัวนี้จะเป็นการห้ามไม่ให้มีการโดยสารที่ไม่จำเป็นภายในบริเวณกำแพงเมือง แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้รถยนต์จริง ๆ เช่นผู้พิการ เป็นต้น เพื่อบรรลุเป้าหมายเป็นเมืองปลอดคาร์บอนภายในปี 2030 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ไวกว่าเป้าหมายของรัฐบาลสหราชอาณาจักรถึง 20 ปี อย่างไรก็ตาม ล่าสุดรัฐบาลสหราชอาณาจักรก็ประกาศเลื่อนการห้ามขายรถที่ใช้น้ำมันดีเซลและเบนซินเร็วขึ้น จากเดิมปี 2040 เปลี่ยนเป็นปี 2035 หลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนระบุว่า ปี 2040 นานเกินไปถ้าสหราชอาณาจักรต้องการจะบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050