สาลิกาคาบข่าว Vol.43/63

146

นักวิจัยปลดล็อกปัญหาขาดแคลนน้ำ ด้วยกลวิธีหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในอีอีซี

รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการบำบัดของเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าโครงการการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและเมืองโดยการใช้น้ำเสียที่บำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่อีอีซี (ระยองฉะเชิงเทราชลบุรี) ให้ข้อมูลว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายใน 20 ปีข้างหน้าในพื้นที่อีอีซี 3 จังหวัด รวมทั้งข้อมูลศักยภาพของการบำบัดน้ำเสียโดยระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่ออกแบบไว้สูงสุดพบว่าจะมีน้ำเสียชุมชนเพิ่มขึ้นมากกว่า 600 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งกรณีนี้ประเทศไทยอาจใช้ต้นแบบของญี่ปุ่นและจีนคือการรีไซเคิลน้ำเสียมาเป็นน้ำประปาเกรด 2 ขายให้กับแหล่งที่ต้องการซื้อได้เลยซึ่งนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งก็สนใจและศูนย์บำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเทศบาลบางแห่งก็อยู่ไม่ไกลจากนิคมอุตสาหกรรมจึงมีความเป็นไปได้ที่จะทำและเอากลับไปขายให้อุตสาหกรรมชุมชนและภาคเกษตรก็ได้ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยตอบโจทย์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่รีไซเคิลให้หมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำจึงจะมีน้ำใช้อย่างยั่งยืนและช่วยเสริมศักยภาพอีอีซีให้เป็นเมืองเศรษฐกิจแห่งความหวังของประเทศได้แต่แนวทางดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องปลดล็อกกฎหมายหลายส่วนที่ยังเป็นข้อจำกัดในปัจจุบัน

หอการค้าไทยรับซื้อฟางข้าว ใบอ้อย รวมพลังแก้ปัญหามลพิษ PM2.5

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบด้านทั้งปัญหาฝุ่น PM2.5 และภัยแล้ง หอการค้าไทยและเครือข่ายทั่วประเทศจึงได้รวมพลังช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะในฤดูแล้งของทุกปีจะมีการเผาเศษวัสดุที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ใบอ้อย ต้นและซังข้าวโพด หอการค้าไทยพร้อมเครือข่ายอาทิ เอสซีจี โดยธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง สยามคูโบต้าและมิตรผล ได้ร่วมมือกันส่งเสริมให้เกษตรกรหยุดเผาและหันมาเพิ่มมูลค่าโดยใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหล่านี้ ด้วยการนำเครื่องจักรที่ทันสมัยมาบีบอัดฟางข้าว ใบอ้อย ต้นและซังข้าวโพด ให้เป็นก้อนแข็งเพื่อง่ายต่อการขนส่ง ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงงานในเครือข่ายเช่น โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานกระดาษ โรงงานน้ำตาล รับซื้อเศษวัสดุที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวทางการเกษตรในราคา 1,000 บาทต่อตัน พร้อมเชิญชวนโรงงานอื่นๆ ทั้งที่เป็นเครือข่ายและไม่ได้เป็นเครือข่ายพิจารณาการรับซื้อฟางข้าว ใบอ้อย ต้นและซังข้าวโพด เพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลุ้นมอเตอร์เวย์พัทยาอู่ตะเภาเปิดบริการทันสงกรานต์ ยกระดับฮับโลจิสติกส์แห่งอาเซียน

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 สายพัทยามาบตาพุด จะเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในปี 2563 นี้ สอดคล้องกับแผนงานพัฒนาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี โดยมีจุดเริ่มต้นที่อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สิ้นสุดที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ระยะทางรวม 32 กิโลเมตร ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 14,200 ล้านบาท มี 3 ด่าน คือ ด่านห้วยใหญ่ ด่านเขาชีโอน และด่านอู่ตะเภา ถือเป็นเส้นทางสายหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการขนส่งทางรถไฟ และการขนส่งทางอากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์ของประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน ตามกำหนดเส้นทางสายนี้จะเปิดให้บริการในเดือน พ.. 2563 ด้วยการทดลองให้วิ่งฟรี จากนั้นในเดือน ส..จะเปิดเต็มระบบและเก็บค่าผ่านทางทั้ง 3 ด่าน หากใช้บริการตั้งแต่กรุงเทพฯมายังปลายทางที่อู่ตะเภาจะเสียค่าผ่านทางอยู่ที่ 130 บาท อย่างไรก็ตาม หลายคนลุ้นว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้เปิดบริการทันช่วงสงกรานต์ปีนี้

สรรพากรลดภาษี 10% นาน 10 ปี กระตุ้นการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่ากำลังเตรียมการที่จะออกมาตรการลดหย่อนภาษีให้กับนิติบุคคลที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน SEZ โดยจะเป็นการให้อัตราภาษีพิเศษสำหรับนิติบุคคล จากเดิมที่เคยเก็บในอัตรา 20% ลดเหลืออัตรา 10% ของกำไรสุทธิเป็นเวลา 10 ปี หรือ 10 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีการผลิตสินค้าและบริการในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้มีงานทำ เป็นการกระจายความเจริญและเพิ่มรายได้แก่ท้องถิ่น ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยทางกรมสรรพากรจะเปิดให้นิติบุคคลในพื้นที่ SEZ ยื่นขอรับสิทธิได้ทันทีจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 การออกมาตรการภาษีนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าชายแดนให้มีความเข้มแข็ง อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย และประเทศกลุ่ม CLMV ด้วย โดยกรมสรรพากรจะร่วมผลักดันไปพร้อมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ที่ให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี และลดหย่อนภาษี 50% อีก 5 ปี ในกิจการกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

ดัชนีความเชื่อมั่นสตาร์ทอัพร่วง เหตุเศรษฐกิจซบ ยอดขายฝืดแข่งขันสูง

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup (SSI) ประจำไตรมาส4 ปี 2562 ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ Startup ทั่วประเทศจำนวน 500 ตัวอย่างพบว่าดัชนี SSI ประจำไตรมาส 4ปี 2562 อยู่ที่ระดับ 51.65 สูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ Startup ยังมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม ค่าดัชนีไตรมาส4 มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลจะดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการที่หลากหลาย เช่น มาตรการประกันรายได้เกษตรกรที่เริ่มการจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรในช่วงเดือนพฤศจิกายนและโครงการ ชิม ช้อป ใช้ ที่ครอบคลุมหลากหลายธุรกิจเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย ซึ่งสามารถช่วยให้การผลิตและการขายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นได้บ้างก็ตาม แต่จากภาวะเศรษฐกิจของไทยโดยรวมที่ยังซบเซาส่งผลให้ผู้บริโภคยังระมัดระวังการใช้จ่ายโดยเลือกจ่ายเฉพาะสินค้าที่จำเป็น อีกทั้งเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องกระทบต่อการส่งออก รวมถึงจำนวนและค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทำให้ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของไทยไม่คึกคักเท่าที่ควรจึงส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการStartup ปรับตัวลดลงเล็กน้อย

อเด็คโก้เปิดฐานเงินเดือนปี 2020 Programmer-Software Developer มาแรง

บริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย HR Agency ผู้นำระดับโลกด้านการให้บริการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร เปิดตัว Salary Guide 2020 คู่มือฐานเงินเดือนประจำปี เผยอัตราเงินเดือนในสายอาชีพต่าง ๆ กว่า 800 ตำแหน่ง จากบริษัทชั้นนำที่เป็นลูกค้าของอเด็คโก้กว่า 3,000 บริษัท โดยในปีนี้พบว่าอาชีพที่มีเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุดได้แก่อาชีพในสาย IT ขณะที่เงินเดือนผู้บริหารเพิ่มสูงทุกสาขาสะท้อนความต้องการบุคลากรเพื่อปรับตัวธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) เมื่อเทียบกับเรทเงินเดือนเมื่อ 5 ปีที่แล้วพบว่าฐานเงินเดือนพนักงานออฟฟิศของเด็กจบใหม่มีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย จากเดิมอยู่ที่ต่ำสุด 9,000 บาท มาเป็นเริ่มต้น 12,000 บาท และสูงสุดที่ 40,000 บาท โดยในปีนี้พบว่าเด็กจบใหม่ส่วนใหญ่จะได้เงินเดือนราว 18,000 – 25,000 บาท
ส่วนอาชีพทำเงินสูงสุดสำหรับเด็กจบใหม่ในปีนี้ ได้แก่ อาชีพ “Programmer/Software Developer” ที่มีเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่ 40,000 บาท เนื่องจากเป็นสายงานที่มีความต้องการจากตลาดสูง หลายๆ องค์กรต่างก็ต้องการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเป็นของตัวเอง หากเด็กจบใหม่มีทักษะและความสามารถในการเขียนโปรแกรมได้ตรงตามที่องค์กรกำหนด สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ก็มีโอกาสที่จะได้เงินเดือนเริ่มต้นสูงถึง 40,000 บาท หรืออาจมากกว่านั้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างเงินเดือนของแต่ละองค์กรด้วย รองลงมาในอัตราเงินเดือนสูงสุด 35,000 บาท ได้แก่ อาชีพ Sales Engineer, Project Coordinator, Personal Assistant, เลขานุการ, ล่ามภาษาญี่ปุ่น และตำแหน่งงานด้านการขายที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น

โลกร้อนพลิกขั้ว เปิดปรากฏการณ์ใหม่ในแบกแดดรอบ 100 ปี

www.xinhuanet.com
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เมืองที่เคยได้รับการขนานนามว่ามีอุณหภูมิสูงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งอย่างแบกแดด เมืองหลวงของประเทศอิรัก ซึ่งเป็นเมืองแห่งทะเลทรายอากาศร้อนแสงแดดเจิดจ้า และเคยมีการบันทึกไว้ว่าร้อนสูงสุดถึง 51 องศาเซลเซียส กำลังเผชิญกับบรรยากาศหนาวเหน็บจนหิมะตกทั่วเมือง โดยมีอุณหภูมิอยู่ในระดับติดลบ 1 องศาเซลเซียส และจะเผชิญบรรยากาศแบบนี้ไปอีกนาน 2-3 วัน ผู้คนต่างใส่เสื้อกันหนาว ท่ามกลางหิมะโปรยปรายกระหน่ำลงมา กองอยู่บนพื้นดินเต็มแทบทุกอณู แม้จะเป็นบรรยากาศที่สุดแสนพิศดารแต่ก็สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้คนออกมาเล่นหิมะกันอย่างสนุกสนาน หิมะตกในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 100 ปีและเป็นการตกแบบเต็มที่ครั้งแรกในรอบศตวรรษ